Goodtech Halden crop

Overlevering til Nexans er planlagt i september 2023

Goodtech vinner kontrakt med Mekanisk Service for Nexans i Halden

Goodtech har inngått tre kontrakter med Mekanisk Service Halden AS (MSH) for leveranser til Nexans Norway AS sitt HVDC Expansion Project. MSH ble nylig tildelt en av hovedkontraktene i prosjektet og vil sammen med Goodtech ha ansvar for leveransen av nødvendig produksjonsutstyr.

Den totale verdien av kontraktene mellom Goodtech og MSH er på ca NOK 27 millioner. Prosjektet starter opp 3. januar 2022 og overlevering til Nexans er planlagt i september 2023. Når prosjektet er ferdig, vil Nexans ha en betydelig økt produksjonskapasitet for HVDC-kabler.

Goodtech sin kjernekompetanse innen utvikling av smarte produksjonsløsninger for industrien vil være sentralt for prosjektet. Selskapet vil bidra med et tverrfaglig team med ansvar for prosjektledelse, design, ingeniørtjenester og testing i forbindelse med idriftsettelse av anlegget.

Goodtech har sammen med MSH vist at lokale bedrifter har kompetanse og konkurransekraft nok til å vinne frem i sterk konkurranse med internasjonale aktører. Innkjøpssjef Lennart Wedel-Jarlsberg i Nexans bekrefter dette:

- Vi har samarbeidet med både Goodtech og MSH i lang tid, og har meget god erfaring med selskapene. Kvalitet og kompetanse er viktig når vi automatiserer og effektiviserer driften vår, og Goodtech og MSH leverte sitt tilbud i tråd med våre krav og forventninger.

Også konsernsjef Margrethe Hauge i Goodtech er fornøyd:

- Dette er et prosjekt der Goodtechs tverrfaglige kompetanse blir en svært viktig del av MSHs leveranse til Nexans. Prosjektet bekrefter også vårt gode og langvarige samarbeid med sluttkunden Nexans, og vi ser frem til jobben sammen med MSH i et spennende prosjekt.

vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner.

Les mer
Grønt skifte crop

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Krever innovasjon og nytenkning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Les mer
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Les mer
industry-4-0-feature-crop

Hvordan føre virksomheten inn i den fjerde industrielle revolusjonen

Å oppnå noe stort eller komplekst tar tid. Ta for eksempel det å produsere en bil. 30 000 deler skal settes sammen, noe som kan kreve over 17 timer monteringsarbeid. Komponentene monteres etter en nøye planlagt plan. På samme måte bør implementering av Industry 4.0-teknologier også tas litt etter litt, og gradvis legge til lag for å bygge et vellykket og robust system.

Les mer