Økt bemanning crop

Utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldene innen verft og verkstedindustri

Høye energipriser øker etterspørselen etter arbeidskraft i industrien

Voldsomme prisøkninger på strøm og olje har opprørt mange nordmenn det siste halve året. Regningene var vanskelig å betale for mange, samtidig som milliardene fosset inn i statskassen. At situasjonen samtidig førte til tidenes arbeidsmarked, er det mange som glemmer i energinasjonen Norge.

Høye strømpriser fører til økte energiinvesteringer i solceller, batterier og vindmøller. I tillegg har den høye oljeprisen ført til økt produksjon på norsk sokkel, og økt aktivitet fører til større behov for vedlikehold av utstyr. Da trenger bedriftene flere folk.

– Vi ser at de høye energiprisene har ført til et økt behov for arbeidskraft. Nå må arbeidsgivere tenke nytt for å få tak i ansatte med rett kompetanse. Dette gjelder både grønne industrijobber og jobber i tradisjonell olje og gass. For mennesker som ønsker å jobbe i industrien gir dette gode jobbmuligheter. Det er i hvert fall én god ting vi kan ta med oss, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør for Manpower i Norge.

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer, som måler forventningene til bemanningen i det kommende kvartalet, har temperaturen for industrien ikke vært høyere siden 2007, før finanskrisen. 49 prosent av arbeidsgiverne i industrien forventer å øke bemanningen i tredje kvartal, mens bare 9 prosent forventer å redusere den. Netto bemanningsutsikter blir dermed +40 prosent justert for sesongvariasjoner.

Industrien er dermed sammen med bank, finans og forsikring de to bransjene med størst økning i behov for arbeidskraft.

Økt matproduksjon
Med pandemien lagt bak oss er de fleste av oss tilbake på jobb. Det betyr at landets kantiner og restauranter igjen lager lunsj til sultne nordmenn.

– Det er helt klart et økt behov for arbeidskraft blant landets matprodusenter nå som folk er tilbake på jobb. En annen viktig faktor som forsterker effekten, er økt aktivitet i reiseliv og ikke minst at forretningsreisene er tilbake for fullt. Det tar nok en stund for matprodusentene å tilpasse produksjonen etter to år med pandemi, sier Monsen.

Utenlandsk arbeidskraft
Den økte industriaktiviteten har også ført til økt etterspørsel etter spesialkompetanse og behov for import av arbeidskraft. I tillegg til flere jobber innen grønn energi, petroleum og mat er det også andre industrier som etterspør utenlandsk arbeidskraft.

– Behovet for utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldene innen verft- og verkstedindustrien. Dette er etterspurt kompetanse som kan være vanskelig å finne. Derfor henter vi arbeidskraften fra utlandet, sier Spilde Monsen.

Arbeidsgivere må tenke nytt
Det har aldri vært vanskeligere å få tak i riktig arbeidskraft i norske virksomheter.

– Nå må arbeidsgivere jobbe hardere for å rekruttere den arbeidskraften de trenger, og samtidig bør de fokusere mer på videreutvikling av kompetansen til de ansatte slik at den er tilpasset virksomhetens nåværende og fremtidige behov. Denne situasjonen vil ikke gå over med det første, avslutter Spilde Monsen.

 

Eviation_Alice_DHL_Rendering crop

Helelektriske Alice skaper luftfartshistorie

12 e-fraktfly skal elektrifisere DHL Express sitt globale luftfartsnettverk. Det første fullelektriske flyet «Alice» fra Eviation Aircraft fullførte i går sin jomfrutur ved Moses Lake i Washington, USA. Alice lettet kl. 16.10 CEST fra Grant County International Airport (MWH), fløy i totalt 8 minutter og nådde en høyde på 3.500 fot.

Les mer
MDV 04 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 04 2022 er distribuert

I forrige uke diskuterte Stortinget ordning for støtte til industribedrifter som har store utgifter til elektrisk kraft. Regjeringen hadde nok gjort et godt politisk håndverk ved at både LO og NHO støtter forslaget. Men det er kompliserte forhold som må tas i betraktning. En god del bedrifter har langsiktige kontrakter, som er inngått før kraftprisene skjøt i været. Hvorledes disse bedriftene vil kjenne de økte prisene er avhengig av når kontrakten utløper.

Les mer
SKF Bearins_assist_app1 CROP

Hvordan velge lager

Valg av lager utføres for det meste av maskinbyggere og produsenter av maskiner. De sitter på god kunnskap og rådfører seg med produsenter av lager ved behov. Den bredeste kompetansen og erfaring er det lagerprodusentene som besitter. De og deres partnere har ofte god kontakt med sluttbrukerne og samler ved det erfaring fra et bredt bruksfelt.

Les mer
KUKA iiQoT crop

En enkel og prisgunstig vei inn i industri 4.0

Fra skyen får brukerne informasjon om hvordan robotene arbeider

– iiQoT gir et teknologisk løft til små og mellomstore selskaper. KUKAs plattform iiQoT gir mindre virksomheter med en viss grad av automasjon samme muligheter som store industrikonsern. Via skyen får de full kontroll på hvor godt robotene arbeider, når de trenger service, om det oppstår flaskehalser i produksjonen og så videre. 

Les mer