Sugbrugs crop

Kan redusere vedlikeholdskostnaden med opptil 30%

Hvordan redusere vedlikeholdskostnadene

MainTech skal lede et nytt forprosjekt. Forprosjektet utføres som en ståstedsanalyse som avdekker hvordan prosessindustri-bedriftene i dag samler sine data, hvilken kvalitet det er på disse og hvordan de benyttes.

Funn fra ståstedsanalysen skal danne grunnlaget for prioriterte utfordringer som skal tas videre i et eller flere hovedprosjekt. Opptil fem ulike prosessindustribedrifter i ACT blir invitert til delta i dette forprosjektet.

I forbedringsarbeidet med norsk prosessindustri er vedlikehold et område med stort potensial. Studier fra internasjonale aktører (DuPoint / Emerson / Boeing) viser at man kan redusere vedlikeholdskostnaden med opptil 30% ved å gjøre vedlikehold når utstyret selv gir beskjed om det, i motsetning til å følge kalenderen. Dette gjelder også for utstyret til våre kjernebedrifter i ACT.

FoU-utfordringene er

  • Utstrukturerte datasett gjør det vanskelig for bedriftene å hente ut verdi fra dataene de har
  • Prosessbedriftene har ikke algoritmer som kan bidra til innsikt i muligheter for besparelser og økt bærekraft
  • Prosessbedriftene har ikke metodikk for å systematisk innhente, analysere og sammenstille data i kombinasjon med big data
  • Ny kunnskap og nye industrielle løsninger framkommer gjennom å koble spisskompetanse innen digitalisering med domenekunnskap for utstyr og vedlikehold
Maintech Sondre crop

MainTech styrker staben innen drift og vedlikehold

I MainTech har jeg muligheten til å jobbe praktisk ute i felt

Sondre Nesvold er ansatt som ingeniør drift og vedlikehold hos MainTech. Sondre er utdannet maskingeniør fra NTNU med spesialisering i drift- og vedlikeholdssteknikk. Bacheloroppgaven omhandlet implementering av analysemetoder for å bedre drift- og vedlikeholdsbeslutninger.

Les mer
Seco Turbo 16 crop

Seco Tools legger til en ny fres, Turbo 16 hjørnefres, i sin Turbo-portefølje

Levetiden for verktøyet kan økes med opptil 130 %

Med et stadig økende press på å øke produktiviteten og holde bearbeidingskostnadene nede har trygge prosesser og lang levetid for verktøyet aldri vært viktigere. Den nye Turbo 16 fra Seco Tools tar nye steg på begge punkter.

Les mer
Maintech Ingvild crop

Nok en nyansettelse hos MainTech

Ingvild Vallestad er ansatt som ingeniør innen materialteknologi og inspeksjon. Hun er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi ved NTNU med spesialisering innenfor materialer og korrosjon.

Les mer
Momek 1 crop

Imponerende maskinpark og dyktige medarbeidere

Momek gruppen har antakelig den største maskineringsparken nord for Trondheim. Selskapets hovedaktivitet er basert i et omfattende og dynamisk industrikluster i Mo Industripark. Med utfordrende kunder og gode konkurrenter gir industriparken grunnlaget for utvikling av konkurransedyktige selskaper.

Les mer