Glitre_Gravfoss-hydrogen crop

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen

HYDS valgt til å produsere grønt hydrogen med Glitre Energi

Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. 

Hydrogenselskapet er i første omgang valgt til å utvikle det potensielle prosjektet i samarbeid med Glitre Energi. Dersom Glitre Energi beslutter å realisere hydrogenanlegget vil HYDS også få oppdraget med å bygge og drifte det.

– Dette er et veldig spennende pilotprosjekt med et fremoverlent kraftkonsern. I utviklingsfasen kommer vi til å jobbe tett med Glitre Energi både på byggsiden og med å sikre markedspotensialet. Dette gir oss også en inntreden på Østlandet. Potensialet er stort og vi legger til rette for en skalerbar utvikling, sier Thor Henrik Hagen, daglig leder i HYDS.

Fra før har HYDS to anlegg under bygging, ett på Stord og ett i Egersund. Dersom anlegget til Glitre Energi realiseres vil HYDS være totalleverandør, og levere nøkkelkomponenter som elektrolysør og kompressor.

– I tillegg skal vi ha et koordinerende driftsansvar. Der kommer kompetansen vi opparbeider oss fra de to andre anleggene godt med, sier Hagen.

HYDS ble etablert i mars 2021 med Sunnhordland kraftlag og Liquiline som eiere.

Skal utnytte vannkraften bedre

Glitre Energi vurderer å investere i hydrogenproduksjon for å utnytte strømproduksjonen i elvekraftverk mer optimalt.

– Med våre elvekraftverk har vi en begrenset mulighet til å regulere vannet i vassdragene. Gjennom denne piloten ønsker vi å se om hydrogenproduksjon kan øke verdien av vannkraften, ved å bruke tidene med lav pris til å produsere hydrogen, forteller Martine Andersen Ulvin, prosjektleder i Glitre Energi.

Ønsker å bytte ut diesel med hydrogen

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen. Gjennom prosjektet ønsker Glitre Energi å bidra til at anleggsbransjen erstatter diesel med hydrogen.

– Verdikjeden rundt hydrogen er fortsatt veldig umoden, og trenger aktører som kan løfte den og få i gang et marked. Vi er et kraftkonsern som ønsker å gå foran i det grønne skiftet, og prøver med dette pilotprosjektet å ta et tak for å styrke verdikjeden, sier Ulvin.

– Det at HYDS kan levere et nøkkelferdig produkt var avgjørende for at vi valgte dem som samarbeidspartner. HYDS har både kompetanse og praktisk erfaring med å sette opp hydrogenproduksjon, forteller Ulvin.

 

Eviation_Alice_DHL_Rendering crop

Helelektriske Alice skaper luftfartshistorie

12 e-fraktfly skal elektrifisere DHL Express sitt globale luftfartsnettverk. Det første fullelektriske flyet «Alice» fra Eviation Aircraft fullførte i går sin jomfrutur ved Moses Lake i Washington, USA. Alice lettet kl. 16.10 CEST fra Grant County International Airport (MWH), fløy i totalt 8 minutter og nådde en høyde på 3.500 fot.

Les mer
MDV 04 2022 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 04 2022 er distribuert

I forrige uke diskuterte Stortinget ordning for støtte til industribedrifter som har store utgifter til elektrisk kraft. Regjeringen hadde nok gjort et godt politisk håndverk ved at både LO og NHO støtter forslaget. Men det er kompliserte forhold som må tas i betraktning. En god del bedrifter har langsiktige kontrakter, som er inngått før kraftprisene skjøt i været. Hvorledes disse bedriftene vil kjenne de økte prisene er avhengig av når kontrakten utløper.

Les mer
SKF Bearins_assist_app1 CROP

Hvordan velge lager

Valg av lager utføres for det meste av maskinbyggere og produsenter av maskiner. De sitter på god kunnskap og rådfører seg med produsenter av lager ved behov. Den bredeste kompetansen og erfaring er det lagerprodusentene som besitter. De og deres partnere har ofte god kontakt med sluttbrukerne og samler ved det erfaring fra et bredt bruksfelt.

Les mer
KUKA iiQoT crop

En enkel og prisgunstig vei inn i industri 4.0

Fra skyen får brukerne informasjon om hvordan robotene arbeider

– iiQoT gir et teknologisk løft til små og mellomstore selskaper. KUKAs plattform iiQoT gir mindre virksomheter med en viss grad av automasjon samme muligheter som store industrikonsern. Via skyen får de full kontroll på hvor godt robotene arbeider, når de trenger service, om det oppstår flaskehalser i produksjonen og så videre. 

Les mer