NORD-IE5plus-synchronous-motor crop

Tilbyr en konstant høy virkningsgrad på opptil 93 prosent

IE5+ synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS. Banebrytende når det gjelder å spare CO2 og material

De europeiske standardene DIN EN 60034-30-1: 2014-12 (nettdrift) og DIN VDE 0530-30-2: 2019-02 (frekvensomformerdrift) definerer de fire effektivitetsklassene for elektriske motorer fra IE1 til IE4+. Basert på de underliggende kriteriene er enda mer effektive stasjoner kjent som IE5 innen industrien.

IE5+ permanentmagnet synkronmotor fra NORD DRIVESYSTEMS overgår betydelig den høyeste effektivitetsklassen IE5. Den spesielt kompakte og energieffektive motoren tilbyr en konstant høy virkningsgrad på opptil 93 prosent og mer over et bredt dreiemomentområde og utvikler dermed også optimal energiytelse i dellast- og delhastighetsområder.

Betydelig lavere CO2-utslipp enn IE3
Dette betyr at IE5+-motoren ikke bare sparer energi, men også utslipp. Sammenlignet med en konvensjonell IE3 asynkronmotor, reduserer en IE5+ synkronmotor utslippene med rundt 0,15 t CO2 per år. Dette gjelder én enkelt motor. I store systemer, for eksempel innen intralogistikk med hundrevis eller til og med tusenvis av stasjoner, gir dette en imponerende total besparelse. Denne modellberegningen er basert på følgende forutsetninger:
- IE3 asynkronmotor med 0,75 kW, 83 % motorvirkningsgrad og vinkelgir
- IE5+ synkronmotor med 0,75 kW, 93 % motorvirkningsgrad og vinkelgir
- Periode: 16 driftstimer per dag, som tilsvarer 4000 driftstimer per år
- Energibesparelser for IE5+: rundt 400 kWh per år
- Reduksjon av utslipp: 0,15 t CO2 per år (med en CO2-utslippsfaktor på 366 g/kWh)

Besparelser ikke bare i energi - også i materiale
IE5+-motoren fra NORD kan også imponere med en annen bærekraftsfaktor: materialeffektivitet. »Ulike innovasjoner innen motordesign hjelper oss å realisere betydelige materialbesparelser med vår nye IE5+-serie», understreker Jörg Niermann, markedssjef i NORD. NORD DRIVESYSTEMS designet IE5+ som en 8-polet synkronmotor i IPM-design. Dette reduserer størrelsen på motorens aktive komponenter, noe som ikke bare resulterer i materialbesparelser i metallpakken, men også i magnetmaterialet.

Mindre sjeldne jordartselementer
I løpet av materialbesparelser var det også mulig å redusere andelen sjeldne jordartsmetaller i magnetmaterialet. Sjeldne jordartselementer finnes hovedsakelig i Russland, Kina og Brasil og kan bare utvinnes med stor miljøpåvirkning. "Vi er glade for at vi klarte å redusere bruken av dette materialet betydelig", forklarer Niermann.


 

NORD-NORDAC-ON-PURE crop

Den nye NORDAC ON PURE Ideell for mat- og drikkeindustrien

Ideell for mat og drikke

 De desentraliserte NORDAC ON frekvensomformerne fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialdesignet for kravene til horisontal transportørteknologi. NORDAC ON PURE i vaske-down-design har nsd tupH overflatebehandling og er det riktige valget for bruk i mat- og drikkevareindustrien, spesielt når det gjelder høye hygienekrav.

Nesscco Marius (002) crop

Nessco ønsker velkommen en ny produktsjef

Nessco, en ledende leverandør av trykkluftløsninger i Norge, har ansatt ny produktsjef for kompressor og etterbehandling. Marius E. Aasheim har en mastergrad i ingeniørvitenskap fra NTNU

Xylem crop

Hva skal du pumpe

Få fagfolk og bedrifter har spesialisert seg på pumpeteknologi og valg av pumpeløsninger. I prosessindustri, og vann og avløpsbransjen er det i stor utstrekning faste installasjoner. Men ofte er det behov for en pumpeløsning kun i relativt kort tidsperiode. For ikke-permanente installasjoner kan driftsforholdene bli svært forskjellige. 

Marthe Thu

Zooca og Skretting går sammen om å utvikle en banebrytende fôr-løsning i startfôr-segmentet

Zooca® (Calanus AS), en pioner innenfor produksjon av bærekraftige marine ingredienser, og Skretting, en global innovasjonsdrevet leverandør av fôr til akvakulturnæringen, kunngjør et spennende partnerskap rettet mot utviklingen av et nyskapende og bærekraftig start-fôr. Målet er å dra nytte av Zoocas ekspertise innen høsting og prosessering av Calanus finmarchicus, bedre kjent som raudåte, en liten marin hoppekreps rik på essensielle næringsstoffer.