cof

Varighet frem til og med 2025, med opsjon frem til 2029

IKM Elektro tildelt sin største kontrakt noensinne fra Equinor

Kontrakten innebærer reparasjon, overhaling og vedlikehold av elektriske motorer og generatorer på alle installasjoner hvor Equinor er operatør. I tillegg er reparasjon av annet elektrisk utstyr, termografering og tilstandskontroll inkludert.

Kontrakten har en varighet frem til og med 2025, med opsjon frem til 2029. Kontraktens verdi er på opptil 100 mill. NOK pr år.

«-Vi setter stor pris på tilliten Equinor har vist oss ved å tildele denne kontrakten til IKM Elektro. Vi har i mange år jobbet for bli en ledende aktør innen motorvedlikeholdstjenester og opplever at denne kontrakten bekrefter at vi har lyktes med vår satsing her.» sier daglig leder Øystein Stjern

IKM Elektro sin virksomhet er primært rettet mot olje- og gassindustrien der selskapets tjenester er, motorvedlikehold, Ex inspeksjon, tilstandskontroll og elektrisk installasjon, service og vedlikehold.

«-De siste årene har vi fokusert på å bygge selskapet rundt vår kjernekompetanse og skaffe oss partnere som utfyller oss på andre områder. Som et eksempel har vi signert en gjensidig avtale med ABB som gjør at vi har mulighet til å dra nytte av deres kompetanse på større motorer og generatorer. Vi tror dette er en god modell og at slike forretningsmodeller gjør at den totale kostnaden for kundene blir redusert.» forteller Øystein Stjern videre.

Jan Erling Kleppe hos ABB bekrefter dette.

«-IKM har vært og vil være en god partner for oss innen olje og gass markedet. Vi har kvalifisert deres verksted til en høyere standard enn hva bransjenorm er og har utelukkende gode erfaringer med arbeid de har utført for oss til nå. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med IKM Elektro.»

IKM Elektro har siden 2015 inngått flere større avtaler med EPC kontraktører, riggselskaper og operatørselskaper på norsk sokkel. Markedet har i tidligere år vært preget av for lite konkurranse og for få aktører. IKM Elektro posisjonerte seg derfor strategisk inn her i slutten av 2014. IKM Elektro etablerte også et kontor i Hammerfest i denne perioden for å være forberedt på veksten i nordområdene.

 «-Det å kunne synligjøre merverdi for kundene knyttet til effektive arbeidsprosesser og eksempelvis rapportering direkte i kundens systemer, har vært en viktig faktor for å lande disse avtalene fordi kosten måtte ned.» avslutter Øystein Stjern

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer