1169342765

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg. Schneider Electric, verdensomspennende leder innen digitalisering av energistyring og automasjon, og BitSight, lederen innen oppdagelse og håndtering av cyberrisiko, kunngjør inngåelsen av et strategisk partnerskap.

Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag. Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi (OT) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter. Resultatet skal være bedre driftssikkerhet hos partnere og sluttkunder, hvilket igjen vil føre til økt tillit til digitalisering.

De siste årene har forsøkene på å ramme digitaliserte industriprosesser og bygg gjennom cyberangrep økt betydelig, på alle nivåer. Globalt har cyberangrep - ifølge CW - økt med 42 % i 2022. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet identifiserer særlig tre sektorer som har vært utsatt det siste året: teknologibedrifter, forskning og utvikling, og offentlige forvaltningsorganer. Det hersker dog usikkerhet rundt statistikken om cyberangrep; Næringslivets Sikkerhetsråd sin «Mørketallsundersøkelse 2022» understreker at cyberangrep ofte oppdages ved ren tilfeldighet, og en stor del av disse anmeldes ikke til Politiet.

Schneider Electric og BitSight ser på partnerskapet som et ytterligere bevis på at de prioriterer cybersikkerheten til sine kunder og forplikter seg til å forbedre den. Sammen ønsker de å oppdage OT-protokoller som er eksponert for trusler på grunn av Internett-tilkobling, og kontekstualisere dem med forbedret attribusjon.

I denne fellesinnsatsen for bedre teknologisamspill kan Schneider Electric bidra med sin dyptgående kunnskap om OT-protokoller og -systemer. BitSights kan på sin side identifisere eksponering for cybertrusler og administrere systemene slik at man får viktig innsikt. Meningen er å oppnå en proaktiv sikkerhetsovervåking av eksterne risikoer i digitaliserte anlegg.

Samarbeidet vil styrke industriell sikkerhet ved å gi bedre innsyn i utsatt industriinfrastruktur og industrielle kontrollsystem (ICS)-enheter.

- Vi setter pris på å samarbeide med Schneider Electric om dette viktige initiativet som sikter til å forbedre håndteringen av cyberrisiko ved Internett-tilkoblede driftssystemer. Både BitSight og Schneider Electric ønsker å øke tilliten til digitalisering gjennom bedre cyberbeskyttelse på tvers av sammenkoblede forretningsområder og bransjer, sier Stephen Boyer, med-gründer og CTO i BitSight.

- Driftssystemer er ofte utsatt og sårbare for angrep gjennom tilkoblede enheter og nettverk. Ved å samarbeide med Schneider Electric, bidrar vi til å løse denne nedstrømsrisikoen proaktivt, tilføyer han.

- Gjennom omfattende data, som samles inn av BitSight-teknologien, ønsker Schneider Electric å hjelpe sine kunder med å få bedre innsikt i cybertrusler som kommer fra eksponerte enheter eller usikre nettverk, sier Christophe Blassiau, SVP, Cybersecurity & Global CISO hos Schneider Electric.

Risikoidentifisering og -reduksjon på tvers av systemer er ikke en eksklusiv ordning mellom BitSight og Schneider Electric. Samarbeidet er åpen for alle leverandører av driftssystemer som er villige til å dele informasjon om produktene sine for å forbedre mulighetene for risikodeteksjon og -attribusjon.

Draugen øvelse crop

Godt fornøyd med øvelse Draugen

Kompetanseoverføring og god stemning preget årets største oljevernøvelse. Øvelse Draugen ble avholdt 21. – 23. mars 2023, og tok utgangspunkt i tiltenkte hendelser på det OKEA-eide Draugen-feltet på Haltenbanken.

Les mer
Mario_Drechsler

Rittals fabrikk i Haiger vinner Industrie 4.0 Award

Rittal tildeles prisen Industrie 4.0 Award for sin smarte fabrikk i Haiger ROI-EFESO Management Consulting har etablert en standard for industrien i form av Industrie 4.0 award. I år går prisen til bedrifter som baner vei for den tyske industrien med smarte fabrikker. Rittal tildeles «Industrie 4.0 award 2022» for å digitalisere produksjon ved sin fabrikk i Haiger med hjelp av søsterbedriften German Edge Cloud.

Les mer
Xylem fly-ash-removal crop

Fjerning av flyveaske, slurry og slagg

Gjenvinning av slamrester i avvanningsprosessen. Slamrester er noen ganger et ubehagelig biprodukt fra prosessering og de er over alt. Det er lagt ned betydelig tid og innsats i pumping av slagg, noen ganger fordi de "er i veien". 

Les mer
Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

Les mer