EU-bygninger i Brussel. Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge signerer milliardavtale med EU om støtte til små og mellomstore bedrifter

Den 6. juni undertegner Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) avtaler om flere milliarder kroner i finansiering som kommer norske virksomheter til gode.

Avtalene med EIF betyr at Innovasjon Norge får økte muligheter for å gi lån og garantier til bedriftene med gode betingelser. Trolig vil så mange som 1600 små og mellomstore bedrifter kunne benytte seg av tilbudet, som er rettet inn mot bedrifter med prosjekter innenfor grønn omstilling, innovasjon og vekst.

Innovasjon Norge lanserer også en stor satsing for å styrke tilgangen på bankfinansiering. Vekstgarantiordningen gir samarbeidende banker betydelig økte muligheter til å tilby kreditter og lån.

Additiliv prod crop

Setter opp global distribuert produksjon med On demand Manufacturing

Både produsenter av deler og sluttbrukere opplever ofte lange ledetider, utdaterte komponenter og variabel kvalitet på reservedeler – noe som utfordrer organisasjonens evne til å levere på mål. OEM-ene sliter med at det tar lang tid før deres kunder får et produkt de trenger, og litt for ofte får de komponenter med ikke tilfredsstillende ytelse. Pelagus 3D har etablert et nettverk av produsenter som kan levere kvalitet innen korte tidsfrister.

ABB Topsø crop

Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk (Solid Oxide Electrolysis Cells).

MDV 03 2024 Kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 03 2024 er publisert

Kunstig intelligens utvikles i raskt tempo. Alle må lære seg å håndtere denne teknologien. Nye produksjonsmetoder utvikles, som additiv produksjon, eller 3 D printing. Det er mye å forholde seg til. Men skal arbeidsplassene være trygge i fremtiden, må vi alle ta et tak for ny læring

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi og Jonathan Cole CEO i

Corio og Å Energi styrker havvindsamarbeidet

Corio og Å Energi inngår strategisk avtale om fremtidig samarbeid innen havvind. Avtalen bygger videre på samarbeidet de to selskapene har etablert i havvindkonsortiet Nordvegen Vind. Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk samarbeidsavtale om utvikling av fremtidig havvindprosjekter i Norge og Nord-Europa.