Maintech Inspeksjon crop

Skal forsikre at alle komponenter som ankommer Namsos har riktig kvalititet

Inspeksjonskompetanse fra MainTech benyttes på Hundhammerfjellet

Inspeksjon av kvalitet på turbinkomponenter for NTE er kjernekompetanse for MainTech. NTE Energi hadde virkelig bestilt godvær for våre inspektører som denne uken har gjennomført en mottakskontroll av komponenter til Hundhammerfjellet vindpark.

I sol fra skyfri himmel utførte Jan Erik Salomonsen og Per Sørum en detaljert inspeksjon av delene som til sammen skal utgjøre 12 Vestas vindturbiner på Hundhammerfjellet. 

Det er viktig for byggherren NTE Energi å forsikre seg om at alle turbinkomponenter som ankommer Namsos innehar den kvaliteten som er bestilt. MainTech har lang erfaring med inspeksjon av stålkonstruksjoner, som kommer godt til nytte når tårnsegmentene skal inspiseres.

Tårnene består av tre segmenter og er til sammen 90 meter høye. I tillegg skal turbinbladene på hele 68 meter inspiseres. 

Hundhammerfjellet skal bestå av 12 nye Vestasturbiner V136 på 4,2 MW hver. Turbinene vil årlig produsere energi tilsvarende årsforbruket til 14000 husstander. Vindparken vil bli operert av TrønderEnergi når den kommer i drift i 2021. 

MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Legger til rette for elektrisk transport

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Les mer