How Industry is Using Cloud crop

IT-sikkerhet er ikke en hindring og en kostnad

Kravene til IT-sikkerhet blir strengere, men bedriftene henger etter

Til tross for at kravene til IT-sikkerhet blir strengere, viser flere undersøkelser at bedriftene henger etter. Mange tar rett og slett ikke truslene på alvor, hvis de i det hele tatt er klar over dem. Hva skal man som bedrift gjøre? Group CISO Dennie Karlsson i Dustin tipser her om tre ting som bedriftene bør prioritere for å øke IT-sikkerheten.

Foreta en kontinuitetsanalyse
- Selv om bedriften ikke har en egen sikkerhetsavdeling er det viktig å fastslå sikkerhetsnivået. Derfor bør det foretas en kontinuitetsanalyse av virksomheten for å finne ut hvilke mangler og utfordringer som foreligger, sier Dennie Karlsson. Han fortsetter:

- Gjør en vurdering av sikkerhetsnivået, og utarbeid deretter en kontinuitetsplan. Alle bedrifter bør tenke over spørsmål som hva det vil innebære for virksomheten at IT-systemene er nede i en periode, hvor lenge de klarer seg uten IT og hvilke risikoer de er villige til å ta.

Identifiser verdifulle data og hvordan de blir beskyttet
Stort sett alle bedrifter sitter på verdifulle data i en eller annen form, men ikke alle har identifisert dem, og mange mangler en plan for hvordan de skal beskytte dem.

- Spør dere selv hvilke data dere har som er verdifulle for bedriften og hvordan dere beskytter dem. Det er viktig at bedriftene er klar over hvilke risikoer som foreligger, slik at de kan ta bevisste beslutninger, sier Dennie Karlsson.

Bevissthet og holdning
Dennie Karlsson vil også slå et slag for bevisstheten og holdningen rundt sikkerhet, og mener det er viktig at bedriftene jobber aktivt med disse.

- IT-sikkerhet er ikke en hindring og en kostnad, men en tilrettelegger hvis det gjøres på riktig måte. Se på det som en forretningsmulighet, og la sikkerhet bli en drivkraft. Det er bedre og mer effektivt å foreta små, regelmessige endringer enn store engangssatsinger. Det kan for eksempel være å benytte passordhåndtering eller ta i bruk STAR-metoden (Stopp, Tenk, Spør (Ask) og Rapporter), avslutter Dennie Karlsson.

AWS Trend Micro crop

Amazon Web Services belønnet Trend Micro med pris

Trend Micro anerkjent som årets Global AWS Marketplace Partner, en av flere AWS-partnere fra hele verden som hjelper kunder å lykkes med egen innovasjon. Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro er stolte og glade for å være en av flere AWS-partnere som ble tildelt 2022 Regional og Global AWS Partner-pris.

Les mer
Mer kraft til det grønne skiftet

Mer kraft til det grønne skiftet

Det finnes lønnsomme prosjekter som kan bygges ut uten subsidier

Skal vi gjennomføre det grønne skiftet må vi ha på plass rammevilkår som gjør det mulig å bruke mindre fossil energi og samtidig bygge ny industri. Norge har vedtatt svært ambisiøse målsetninger for utslippsreduksjoner, og har som mål å redusere norske klimagassutslipp med mer enn 50 prosent innen 2030.

Les mer
Alfa Laval innovasjon crop

Alfa Laval Application & Innovation Center øker produktiviteten

Ønsker du å optimalisere produksjonsprosessen med de beste komponentene? Eller ønsker du å ta i bruk en ny sammensetning eller applikasjon samtidig som du øker produksjonen? Alfa Laval Fluid Handling Application & Innovation Center kan gjennomføre tester som er tett opp under virkelige driftsforhold, for å avgjøre hvordan du kan oppnå de beste resultatene.

Les mer
How Industry is Using Cloud crop

Kravene til IT-sikkerhet blir strengere, men bedriftene henger etter

IT-sikkerhet er ikke en hindring og en kostnad

Til tross for at kravene til IT-sikkerhet blir strengere, viser flere undersøkelser at bedriftene henger etter. Mange tar rett og slett ikke truslene på alvor, hvis de i det hele tatt er klar over dem. Hva skal man som bedrift gjøre? Group CISO Dennie Karlsson i Dustin tipser her om tre ting som bedriftene bør prioritere for å øke IT-sikkerheten.

Les mer