Rolls Roys crop

Bergen Engines vil fremover bli drevet som et frittstående selskap

Langley ferdigstiller oppkjøp av Bergen Engines fra Rolls-Royce

Motorbygger blir sentral i Langley sin strategi for nullutslipp. Langley Holdings har ferdigstilt oppkjøpet av Bergen Engines konsernet fra Rolls-Royce mot et vederlag på 91 millioner euro. I tillegg har 16 millioner euro i kontanter fra Bergen Engines, blitt beholdt av Rolls-Royce.

Ferdigstillingen av transaksjonen, som ble annonsert 3. august 2021, følger ferdigstillingen av arbeidet med å separere virksomheten fra Rolls-Royce konsernet.

Fra og med 31. desember 2021, overtok Langley formelt Bergen Engines AS som et frittstående konsern, inkludert deres motorfabrikk, serviceverksted og støperi i Norge; motor- og kraftverkdesign; og deres globale servicenettverk og datterselskaper i ni land.

I 2021 omsatte Bergen Engines for rundt 250 millioner euro, med aktiva og passiva fra virksomheten som er presentert som eiendeler holdt for salg i Rolls-Royce Holdings plc sitt konsoliderte balanseregnskap.

Bergen Engines konsernet sysselsetter nærmere 950 ansatte over hele verden, hvorav over 600 er basert ved hovedkontoret og motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

Bergen Engines vil fremover bli drevet som et frittstående selskap, og vil i tillegg til sine tradisjonelle markeder, fokusere på den raskt voksende sektoren for mikronettverk – et område som står sentralt for Langley sin strategi for nullutslipp.

Bergen Engines vil være kjernen i den nyetablerte Power Solutions divisjonen, og vil jobbe tett sammen med konsernets Italienske Marelli Motori og Tyske Piller Power Systemsdatterselskaper.

Styreleder og CEO av Langley Holdings, Tony Langley sier: - Oppkjøpet av Bergen Engines er et stort steg mot våre mål for nullutslipp. Selskapet har et fantastisk renommé og er svært innovativ i arbeidet med å tilpasse motorene sine til lavutslipps- og utslippsfrie drivstoff. Kombinert med det, passer den raskt voksende sektoren for mikronettverk perfekt med våre langsiktige bærekraftmål.

Da han besøkte Bergen Engines i oktober i fjor, gav Langley sin godkjenning for et forskningsprosjekt på 4 millioner euro, som skal finansieres sammen med Norske myndigheter. AMAZE (Ammonia Zero Emissions) prosjektet vil utvikle bruken av ammoniakk som et alternativt drivstoff for skipsmotorer.

Power Solutions divisjonen er forventet å generere rundt 600 millioner euro av Langley sitt forventede omsetning på 1,3 milliarder euro i 2022. Divisjonen sysselsetter rundt 2 400 av konsernets totalt 5 600 ansatte globalt.

vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner.

Les mer
Grønt skifte crop

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Krever innovasjon og nytenkning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Les mer
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Les mer
industry-4-0-feature-crop

Hvordan føre virksomheten inn i den fjerde industrielle revolusjonen

Å oppnå noe stort eller komplekst tar tid. Ta for eksempel det å produsere en bil. 30 000 deler skal settes sammen, noe som kan kreve over 17 timer monteringsarbeid. Komponentene monteres etter en nøye planlagt plan. På samme måte bør implementering av Industry 4.0-teknologier også tas litt etter litt, og gradvis legge til lag for å bygge et vellykket og robust system.

Les mer