Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Legger til rette for elektrisk transport

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Elektrisk transport må til

Landbasert transport står for 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Mens privatbilismen er i ferd med å bli elektrifisert har godstransport økt utslippene jevnlig de siste tretti årene. Skal Norge klare sin forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 må det gripes fatt i transportsektoren. Forumet vil arbeide bredt: Med tungtransport, elektrifisering på byggeplasser, i landbruket og etter hvert luftfart.

- Norge har forpliktet seg til tøffe endringer i utslipp av klimagasser. Det er vanskelig å se at vi kan klare dette uten at transportsektoren elektrifiseres. Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading og kommunikasjon på plass, som ikke er godt nok til stede i dag. NEK har derfor etablert Eltransportforum for å samle de berørte aktørene. Sammen skal vi finne løsninger som alle kan akseptere slik at transportsektoren kan elektrifiseres, forteller Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Eltransportforum

NEK er en nøytral organisasjon som har lang erfaring i å bringe aktører sammen og skape enighet. Blant annet har man tidligere etablert Elbilforum og Landstrømsforum, i tillegg til sitt ordinære standardiseringsarbeid. Eltransportforum er NEKs nye initiativ for å skape en arena for aktørene, som er berørt i en infrastruktur for lading av kjøretøy. Forumet vil vedta prinsippbeslutninger og gi innspill til både norsk og internasjonal standardisering.

-Skal 850.000 busser, lastebiler, varebiler, trailere og landbrukskjøretøy elektrifiseres må aktørene ha forutsigbarhet. En situasjon med flere ulike løsninger vil sparke beina under elektrifisering. Det er min påstand at elektrifisering får vi ikke til uten samhandling mellom interessentene og konsensus for løsninger. Skape konsensus er nettopp NEKs spisskompetanse, avslutter Aanensen. 

 

Skydda vernesko crop

Skydda på lag med Reebok: Lanserer unik vernesko

Er perfekt for arbeideren som står, går mye og er fysisk aktiv på jobb

Sportsgiganten Reebok tar steget ut i arbeidslivet. I samarbeid med den verdenskjente merkevaren tilbyr Skydda nå vernesko designet med sportsteknologi. - Det er gøy, og ikke minst inspirerende for oss i Skydda å kunne tilby Reebok-sko til det nordiske HMS-markedet.

Les mer
Egil Reidar Orsal

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.

Les mer
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Konsepter for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold er viktig

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

Les mer
MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer