Tine vedlikehold crop

Vil vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet

MainTech hjelper Tine med prosjektet Konkurransekraft Vedlikehold

Tine er, som en av Norges viktige hjørnestensbedrifter med all sin historie, et selskap hver enkelt av oss har et forhold til. Med 30 meierier og lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Med over 10 000 melkebønder på eiersiden, er det mange arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til selskapet.

Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025.

Det er ingen tvil om at verden er i endring. De siste 10 årene har konkurransen i daglivareindustrien endret seg betydelig. Tine ønsker å beholde sin posisjon og utvikle seg videre for derigjennom bidra til at også kommende generasjoner vil nyte godt av norsk produsert mat og drikke.

Som et ledd i dette, har Tine satt i gang flere omfattende effektiviseringsprogram. Et av initiativene for å bygge opp under dette, er programmet "Konkurransekraft Vedlikehold". Målet er at organisasjonen selv skal settes i stand til å finne måter å forbedre og effektivisere vedlikeholdet på.

Med utgangspunkt i MainTech sin kompetanse og erfaring (Basert på World Class Maintenance og elementer fra Lean ) har vi nå i løpet av 1,5 år gjennomført evalueringer og fasilitert endringsprosesser for 7 av meieriene. I tillegg har vi vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet.

Vi vet at mulighetsrommet er stort når en starter med slike prosesser. En god metodikk i bunnen sammen med involvering av ansatte og ledelse er nøkkelen til å skape gode resultater.

Bjørn Nybrodahl og Gunhild Engan har sammen med Tine, til tross for Covid 19, klart å holde trykket oppe i programmet. Både de og oppdragsgiver kan konstatere at man så langt har levert over forventning. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med gjennomføringen.

"I TINE har vi satt oss strategi-mål for å bedre vår konkurransekraft. Vedlikehold er et av 15 prioriterte tiltaksområder i TINE 2025. Til nå, etter 1,5 år med Konkurransekraft Vedlikehold har vi i prosjektet gevinstrealisering foran plan. Vi har også identifisert betydelige forbedringspotensialer som skal sikre prosjektets måloppnåelse" sier Knut Erik Bjørseth  Vice President Improvement and Project i Tine. 

 

Universal Robots Machine Tending White Paper crop

Samarbeidende roboter løser mange utfordringer

Cobots hjelper produksjonsbedrifter med å frigjøre verdifullt personell, øke kapasiteten samtidig som kvaliteten forbedres kvaliteten. Uvirksomt utsyr kan også få økt produksjonstid. Bransjeeksperter mener at mer enn halvparten av de 4,6 millioner produksjonsjobber som prognosene viser vil opprettet i løpet av det neste tiåret vil gi stort press på arbeidsmarkedet.

Les mer
SAP CEO crop

SAP lanserer verdens største forretningsnettverk

Skal hjelpe bedrifter med å øke sitt bærekraftsbidrag

Under sitt årlige globale event, SAPPHIRE NOW, introduserer SAP en rekke løsninger som skal hjelpe bedrifter med å forbedre sine resultater, tilpasse seg de nye økonomiske og geopolitiske forholdene, og ikke minst øke sitt bærekraftsbidrag. Den regionale SAPPHIRE NOW Europa konferansen fra 7–10 juni gir et dyptgående innblikk i opplevelser fra kunder, partnere og SAP-eksperter på tvers av åtte ulike bransjespor.

Les mer
NORD_Maxxdrive crop

MAXXDRIVE® industrigirenheter – NORDs tøffeste for hver situasjon

Vedlikeholdskonsepter i nettverk

Det generelle sortimentet med MAXXDRIVE® parallell- og vinkelgirenheter fra NORD DRIVESYSTEMS gir høye dreiemomenter fra 15 til 282 kNm i 11 størrelser. I tillegg til denne velutprøvde standardserien tilbyr NORD DRIVESYSTEMS den nye MAXXDRIVE® XT-serien med vinkelgirenheter med termisk optimalisert konstruksjon i sju størrelser fra 15 to 75 kNm

Les mer
US Navu IFS crop

U.S. Navy innfører intelligent vedlikehold av fly og skip med Lockheed Martin og IFS

Ansatte skal bruke mer tid fokusert på oppdrag og mindre tid på reparasjon

Løsningen fra IFS skal brukes til oppdragskritisk planlegging og gjennomføring av vedlikehold som en del av N-MRO initiativet til den amerikanske marinen. U.S. Navy, den amerikanske marinen, har inngått et samarbeid med Lockheed Martin og forretningssystemleverandøren IFS om en intelligent vedlikeholdsløsning og omstilling av gamle systemer til ett nytt enkelt og helmoderne logistikk- og informasjonssystem.

Les mer