MDV 0519 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2019 er publisert

Mange bekker små

https://joom.ag/sZweOfte er det ikke de store og omveltende tiltak som skal til for å øke effektiviteten i en bedrift. Små tiltak som kan utføres i det daglige virke kan i sum gi store gevinster. Det er produksjonsmedarbeider som kjenner prosessene godt som best kan se mulighetene som finnes. Ledelsen må legge forholdene til rette for å utvikle miljøer som har forbedring som et naturlig element.

Motiverte medarbeidere er helt avgjørende for bedriftenes konkurransekraft.

Bedriftsledelsen må evne både å utvikle nye digitale løsninger i bedriften, samtidig som de følger opp medarbeiderne. Det er i krysningspunktet mennesket og teknologi at de gode løsninger finnes. Jo bedre utdannet og mer motivert medarbeiderne er, dess bedre blir samarbeidet med tekniske løsninger.

Med de gode tradisjoner vi har i Norge med samarbeid mellom ansatte og ledelse har vi alle forutsetninger for å lykkes med å utvikle en konkurranse dyktig industri i den digitale fremtid.

Last ned Min Drift og Vedlikehold her.

Bergindustri crop

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall

Bærekraft og miljøarbeidet har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter. Det er derfor svært gledelig at bransjen nå tar avgjørende grep for å måle sin miljøinnsats, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Les mer
View pixelwerk crop

Satser innen havbruk

Søker å sikre at har løsninger som tilfredsstiller næringens krav

View Software øker satsningen innenfor havbruksnæringen og kjøper programvareselskapet Pixelwerk i Florø - Vi har lyktes godt innen havbruk med vår løsning for industrielt vedlikehold View Maintenance, og ønsker nå å øke satsningen i denne spennende og sterkt voksende næringen.

Les mer
AGA Linde crop

AGA endrer navn til Linde i januar 2020

AGA vil fortsatt være varemerke for virksomhetens produkter innen sveiseprodukt

AGA har vært en del av Linde siden 2000 og har bestått av Norden og de baltiske landene under region Nord-Europa. I januar 2020 bytter AGA navn til Linde Gas.

Les mer
Aker solution crop

Milliardkontrakt til Aker Solutions

Går fram av meldingen at kontrakten går ut på vedlikehold og modifikasjoner

Aker Solutions har sikret seg en kontrakt til en verdi av 3,5 milliarder kroner sammen med samarbeidspartnere. Meldingen kommer samtidig som Aker Solutions også har fått en kontrakt med Equinor for forprosjektering og design (FEED) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land.

Les mer