MDV 05 2020 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2020 er publisert

Norsk industri kan ha et nasjonalt fortrinn i utvikling av en karbonnøytral produksjon. Vi har vannkraft, som er på topp i fornybar energiproduksjon. Kraftselskapene ønsker å eksportere mest mulig av elektrisiteten som produseres her i landet. Det er mulig siden forsyningsplikten ble opphevet i 1990, med den nye energiloven.

Men spørsmålet er om det totale samfunnsmessige regnskapet kommer ut med positivt resultat, hvis krafteksporten øker. Det er flere gode industrielle prosjekter som kan gi stor sysselsetting og bidrag til velferdssamfunnet, som lettere lar seg realisere med konkurransedyktig grønn energiforsyning. Batteriproduksjon, fra råstoff via celleproduksjon til pakking av celler til batterier, er en slik mulighet. Vi kan stå på terskelen til ett industri eventyr, hvis forholdene legges til rette.

Klikk her og laste ned Min Drift og Vedlikehold 05 2020

Maintech Sondre crop

MainTech styrker staben innen drift og vedlikehold

I MainTech har jeg muligheten til å jobbe praktisk ute i felt

Sondre Nesvold er ansatt som ingeniør drift og vedlikehold hos MainTech. Sondre er utdannet maskingeniør fra NTNU med spesialisering i drift- og vedlikeholdssteknikk. Bacheloroppgaven omhandlet implementering av analysemetoder for å bedre drift- og vedlikeholdsbeslutninger.

Les mer
Seco Turbo 16 crop

Seco Tools legger til en ny fres, Turbo 16 hjørnefres, i sin Turbo-portefølje

Levetiden for verktøyet kan økes med opptil 130 %

Med et stadig økende press på å øke produktiviteten og holde bearbeidingskostnadene nede har trygge prosesser og lang levetid for verktøyet aldri vært viktigere. Den nye Turbo 16 fra Seco Tools tar nye steg på begge punkter.

Les mer
Maintech Ingvild crop

Nok en nyansettelse hos MainTech

Ingvild Vallestad er ansatt som ingeniør innen materialteknologi og inspeksjon. Hun er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi ved NTNU med spesialisering innenfor materialer og korrosjon.

Les mer
Momek 1 crop

Imponerende maskinpark og dyktige medarbeidere

Momek gruppen har antakelig den største maskineringsparken nord for Trondheim. Selskapets hovedaktivitet er basert i et omfattende og dynamisk industrikluster i Mo Industripark. Med utfordrende kunder og gode konkurrenter gir industriparken grunnlaget for utvikling av konkurransedyktige selskaper.

Les mer