MDV 05 2020 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2021 er publisert

Verden og særlig teknologien har utviklet seg raskt. Digitaliseringen setter nye krav, og gir nye muligheter. Med nye løsninger for kommunikasjon mellom at av teknisk utstyr, blir behovet for samarbeid over faggrenser helt avgjørende. Både representant for Equinor og Hydro Aluminium la stor vekt på nødvendigheten av å få drift og vedlikehold til samarbeide. Det gjelder både for tekniske systemer og personell. 

Jo bedre løsninger og personell grupper blir knyttet sammen, dess mer effektiv blir produksjonen. Dette samarbeidet er også helt avgjørende for å nå regjeringens mål om å få redusert utslipp av CO2 og andre miljøgasser. Regjeringen setter mål, men det er industrien som må løse problemene. Skal de ambisiøse målene nåes må alle gjøre en innsats, på tvers av faglige grenser.

Last ned magasinet her.

AWS Trend Micro crop

Amazon Web Services belønnet Trend Micro med pris

Trend Micro anerkjent som årets Global AWS Marketplace Partner, en av flere AWS-partnere fra hele verden som hjelper kunder å lykkes med egen innovasjon. Cybersikkerhetsselskapet Trend Micro er stolte og glade for å være en av flere AWS-partnere som ble tildelt 2022 Regional og Global AWS Partner-pris.

Les mer
Mer kraft til det grønne skiftet

Mer kraft til det grønne skiftet

Det finnes lønnsomme prosjekter som kan bygges ut uten subsidier

Skal vi gjennomføre det grønne skiftet må vi ha på plass rammevilkår som gjør det mulig å bruke mindre fossil energi og samtidig bygge ny industri. Norge har vedtatt svært ambisiøse målsetninger for utslippsreduksjoner, og har som mål å redusere norske klimagassutslipp med mer enn 50 prosent innen 2030.

Les mer
Alfa Laval innovasjon crop

Alfa Laval Application & Innovation Center øker produktiviteten

Ønsker du å optimalisere produksjonsprosessen med de beste komponentene? Eller ønsker du å ta i bruk en ny sammensetning eller applikasjon samtidig som du øker produksjonen? Alfa Laval Fluid Handling Application & Innovation Center kan gjennomføre tester som er tett opp under virkelige driftsforhold, for å avgjøre hvordan du kan oppnå de beste resultatene.

Les mer
How Industry is Using Cloud crop

Kravene til IT-sikkerhet blir strengere, men bedriftene henger etter

IT-sikkerhet er ikke en hindring og en kostnad

Til tross for at kravene til IT-sikkerhet blir strengere, viser flere undersøkelser at bedriftene henger etter. Mange tar rett og slett ikke truslene på alvor, hvis de i det hele tatt er klar over dem. Hva skal man som bedrift gjøre? Group CISO Dennie Karlsson i Dustin tipser her om tre ting som bedriftene bør prioritere for å øke IT-sikkerheten.

Les mer