MDV 02 20 kol crop

Min Drift og Vedlikehold nr. 02 2020 er publisert

Både Corona pandemi og oljepris som har kollapset vil påvirke det norske samfunn ut 2020. I en så urolig tid er det viktig at vi har tillit til myndighetspersoner. Uroen rundt ansettelse av ny sjef i Pensjonsfondet utlandet gir dessverre uheldige signaler. Den nye sjefen, Tangen, har en lang vei å gå før han får bygget opp den tilliten som trengs i det norske samfunnet. Dessverre er han ikke alene om å ha behov for å bygge opp tillit i samfunnet.

Daværende næringsminister deltok på det nå mye omtalte seminaset, mot embetsverkets råd. Nok en gang ser vi at det norske embetsverk fungere godt. De tar gode faglige beslutninger. Politikk er politikk, og ikke bare faglige utredninger. Men det er nok grenser i vårt samfunn for hvor lite topp politikere bør høre på godt begrunnede råd.

En oppmuntrende trend i all elendigheten er at norske bedrifter i stor utstrekning har evnet å tilpasse seg de helt spesielle rammevilkårene. Innovative løsninger, både i produktutvikling og organisering, ser dagens lys. Det er nok flere arbeidsplasser som er redet ved at eksisterende bedrifter som har omstilt seg, enn det gründer bedrifter har evnet å tilføre samfunnet. Politikere har nok noe å lære av dette. Grunnfjellet i norsk næringsliv er eksisterende bedrifter, også i krisetider. Vi må fortsatt satse på disse bedriftene.

Last ned tidsskriftet her; https://joom.ag/lOIC

MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Legger til rette for elektrisk transport

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Les mer