Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket for at kraftsystemet skal være stabilt. Norge hadde tidligere et stort overskudd av fleksibel vannkraft. Den grønne energiomstillingen vil endre dette ettersom samfunnet i økende grad elektrifiseres. Dette gjør at vi øker bruken av energikilder som er fornybare – men variable.

Nye teknologiløsninger trengs for at store kraftprodusenter og -leverandører skal balansere energisystemet ved å bruke kraftmarkedene effektivt.

– Batterier er en vesentlig del av overgangen til grønn energi. Implementering av AI-plattformen vil automatisere markedsoperasjoner, noe som er avgjørende for at Morrow skal kunne operere effektivt i fremtidens kraftmarked, sier Christian Van Veen Aas, leder for forretningsutvikling i Optimeering.

Veen Aas sammenligner AI-løsningen deres med autopilot i fly. «Autopiloten» vil automatisere flere beslutningsprosesser for batteriene:

  • Timing, prissetting og volum ved salg av energi og kapasitet/systemtjenester til markedene
  • Timing, priser og volum ved kjøp av strøm for oppbevaring i batteriene
  • Håndtere styring fra tilkoblet kraftverk, enten injisere det i nettet eller lagre det
  • Dekke tilsvarende etterspørsel – ved å bruke lagret energi, eller ta den fra nettet

Beslutningene vil bli tatt i sanntid og i forkant, avhengig av markedet. Systemet oppdateres fortløpende basert på fysiske posisjonsendringer – for eksempel høyere enn forventet vindproduksjon av en tilkoblet vindpark – og prognoser for markedspriser, likviditet samt relaterte produksjons- og etterspørselsnivåer.

De to selskapene har signert et Memorandum of Understanding (MoU). Morrow Batteries vil bruke AI-teknologi for å kombinere maskinvare og programvare for å etablere sine batterifabrikker.

– Vi planlegger å bygge Norges mest omfattende batterienergilagringssystem (BESS) i Arendal. Å innlemme Optimeering sin AI-teknologi er enda et skritt mot målet om å levere de mest kostnadseffektive og bærekraftige battericellene i verden, sier Amin El-Kouatli, direktør for strategiske partnerskap i Morrow.

Les mer på Morrow Batteries

Draugen øvelse crop

Godt fornøyd med øvelse Draugen

Kompetanseoverføring og god stemning preget årets største oljevernøvelse. Øvelse Draugen ble avholdt 21. – 23. mars 2023, og tok utgangspunkt i tiltenkte hendelser på det OKEA-eide Draugen-feltet på Haltenbanken.

Les mer
Mario_Drechsler

Rittals fabrikk i Haiger vinner Industrie 4.0 Award

Rittal tildeles prisen Industrie 4.0 Award for sin smarte fabrikk i Haiger ROI-EFESO Management Consulting har etablert en standard for industrien i form av Industrie 4.0 award. I år går prisen til bedrifter som baner vei for den tyske industrien med smarte fabrikker. Rittal tildeles «Industrie 4.0 award 2022» for å digitalisere produksjon ved sin fabrikk i Haiger med hjelp av søsterbedriften German Edge Cloud.

Les mer
Xylem fly-ash-removal crop

Fjerning av flyveaske, slurry og slagg

Gjenvinning av slamrester i avvanningsprosessen. Slamrester er noen ganger et ubehagelig biprodukt fra prosessering og de er over alt. Det er lagt ned betydelig tid og innsats i pumping av slagg, noen ganger fordi de "er i veien". 

Les mer
Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

Les mer