Motek til DNT crop

Motek samarbeider med Den Norske Turistforening

Motek ser stadig etter nye muligheter til å jobbe mer bærekraftig. En av tjenestene de tilbyr kundene sine er Motek Fleet Management. Dette er langtidsleie av verktøy i en gitt tidsperiode hvor service og reparasjoner er inkludert. For å være sikker på at kundene alltid har det nyeste innen HMS, kraft og innovasjon byttes verktøyene ut etter en forhåndsdefinert avtaleperiode.

Verktøyene som Motek tilbyr, er laget for å vare. Så selv om Fleet-verktøyet har blitt godt brukt i hele avtaleperioden, er fortsatt en del av det brukbart i lang tid etterpå.

Derfor begynte Motek å se på muligheter for hvordan verktøyet kunne få en bærekraftig fortsettelse, og få forlenget sin livstid.

Veldedig formål
Motek besluttet at det verktøyet som leveres tilbake fra Fleet-kundene og fortsatt har mye bruk igjen, skal gis til et veldedig formål. I valget av samarbeidspartner var det viktig å finne noen som var landsdekkende og har de samme verdiene som Motek. Ett av kriteriene var blant annet at organisasjonen skal være inkluderende og livssyns- og politisk nøytral. Valget falt derfor på Den Norske Turistforening (DNT).

Den Norske Turistforening (DNT)
DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Den består av flere lokallag og jobber for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. DNT har i likhet med Motek, en egen bærekraftsstrategi og oppmuntrer til miljøvennlige valg.

Samarbeidet
Verktøy som blir levert inn fra Fleet-kunder etter endt brukstid, og fortsatt er i god stand, stilles til disposisjon for DNT. Lokallagene har i 2022 og 2023 kunnet velge ut det verktøyet de ønsker å benytte og bruke dette fritt til det de ønsker i sine medlemsforeninger. Verktøyene brukes blant annet til vedlikehold av hytter, bygging av broer som settes ut på steder med behov for dette, og mange andre spennende og viktige oppgaver for å sørge for enkel, trygg og naturvennlig ferdsel i Norges natur.

«Brubyggerlauget har hatt stor nytte av verktøyet, både i hallen på Skar i Oslo og ute i felt. At verktøy er til å stole på, er spesielt avgjørende når vi bygger bruer langt til fjells og ofte under krevende værforhold. Verktøyet har vist seg pålitelig og å ha god batterikapasitet». Olav Bergland, bygningsansvarlig for bruer i DNT Oslo og omegn.

NORD-NORDAC-ON-PURE crop

Den nye NORDAC ON PURE Ideell for mat- og drikkeindustrien

Ideell for mat og drikke

 De desentraliserte NORDAC ON frekvensomformerne fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialdesignet for kravene til horisontal transportørteknologi. NORDAC ON PURE i vaske-down-design har nsd tupH overflatebehandling og er det riktige valget for bruk i mat- og drikkevareindustrien, spesielt når det gjelder høye hygienekrav.

Nesscco Marius (002) crop

Nessco ønsker velkommen en ny produktsjef

Nessco, en ledende leverandør av trykkluftløsninger i Norge, har ansatt ny produktsjef for kompressor og etterbehandling. Marius E. Aasheim har en mastergrad i ingeniørvitenskap fra NTNU

Xylem crop

Hva skal du pumpe

Få fagfolk og bedrifter har spesialisert seg på pumpeteknologi og valg av pumpeløsninger. I prosessindustri, og vann og avløpsbransjen er det i stor utstrekning faste installasjoner. Men ofte er det behov for en pumpeløsning kun i relativt kort tidsperiode. For ikke-permanente installasjoner kan driftsforholdene bli svært forskjellige. 

Marthe Thu

Zooca og Skretting går sammen om å utvikle en banebrytende fôr-løsning i startfôr-segmentet

Zooca® (Calanus AS), en pioner innenfor produksjon av bærekraftige marine ingredienser, og Skretting, en global innovasjonsdrevet leverandør av fôr til akvakulturnæringen, kunngjør et spennende partnerskap rettet mot utviklingen av et nyskapende og bærekraftig start-fôr. Målet er å dra nytte av Zoocas ekspertise innen høsting og prosessering av Calanus finmarchicus, bedre kjent som raudåte, en liten marin hoppekreps rik på essensielle næringsstoffer.