SIMATIC IOT2050

Øker bruksområdet til også å gjelde lokasjoner uten fast internettforbindelse

Neste generasjon gateway for industrielle IoT løsninger fra Siemens

Industriell IoT er den viktigste tilretteleggeren for digitalisering og en fleksibel og robust gateway som takler ulike kommunikasjonsutfordringer er dermed en avgjørende faktor for at man skal kunne lykkes med digitalisering.

Prediktivt vedlikehold, ressurs-/prosessoptimalisering og sikker dataoverføring mellom enheter og skytjenester er scenarier som de fleste produksjonsbedrifter stadig blir mer kjent med, og dette er blant bruksområdene til IOT2050.

Den nye og kompakte ettkorts datamaskinen fra Siemens har betydelig forbedret ytelse sammenliknet med den etter hvert svært populære og allsidige IOT2040, som den skal erstatte på sikt. I tillegg til oppgradert maskinvare har den industrielle gatewayen nå egen skjermutgang, innebygd spor for SIM kort og mulighet for å kjøre fullverdig Linux operativsystem, samtidig som støtten for Arduino shields og mPCIe kort er beholdt. Dette øker bruksområdet til også å gjelde lokasjoner uten fast internettforbindelse og senker samtidig brukerterskelen for å komme i gang med å lage egne industrielle IoT applikasjoner.

Den lave prisen gir mening for et større antall installasjoner som jo er litt av meningen med tingenes internett. Dette kombinert med egenskaper som er påkrevd i industrien, som døgnkontinuerlig drift, innebygd sanntidsklokke, DIN skinne montasje og industrielle sertifikater gjør at IOT2050 kan implementeres i ikke bare nye men også eksisterende automasjonsanlegg uten behov for å kjøre egne systemtester.

IOT2050 er skalérbar og kan brukes alene til å løse enkle applikasjoner, men er også klargjort for Siemens’ store satsning på såkalt edge computing, altså et industrielt IoT økosystem med eller uten tilkobling av skytjenester. På sikt kan IOT2050 benyttes som en Edge device og skal dermed kunne gjøre eksisterende komponenter i felten smartere ved hjelp av blant annet lavere terskel for kommunikasjon og maskinlæring.

For ytterligere informasjon se; http://www.siemens.com/iot2000

MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Legger til rette for elektrisk transport

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Les mer