NFV region crop

NFV håper å kunne gjenoppta fysiske møter

Norsk Forening for Vedlikehold har kommet godt gjennom koronaåret 2020

Mandag 12. april ble årsmøtet i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), selvsagt digitalt. Virksomheten har holdt seg på et godt nivå. Medlemsmassen er stabil, og økonomien er sund. 2020 har stått i omstillingen og digitaliseringens år. Både styret og administrasjonen har gjort en formidabel innsats.

Sekretariatet til NFV utføres av Quality Norway AS. Dett er et selskap som eies av NFV og to andre faglige foreninger. Selskapet har måtte redusere arbeidsstokken for å tilpasse seg foreningsaktivitet i en digital hverdag. Som eier har styret vært engasjert i dette arbeidet.

Men det er driften av foreningen som har vært hovedarbeidet i 2021. Viktige saker har vært:

 • Utvikling av digital plattform for gjennomføring av kurs og medlemsmøter
 • Utviklet en ny strategi for årene 2021 til 2023
 • Utvikle og opprettholde aktivitet i lokale fagnettverk
 • Opprettholde og utvikle internasjonale kontakter
 • Styrke samarbeidet med de andre eierforeningene i Quality Norway

Resultatregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 69 591,-, mot et budsjettert underskudd på kr. 63 434,- Det er sekretariatsselskapet som har lidd mest i koronaåret 2020. I dette selskapet er omsetningen redusert med 50 prosent.

Nytt styre ble valgt og har følgende sammensetning:

Styreleder; Stig Aune, OKEA AS

Styremedlemmer;         

 • Per Schjølberg, NTNU, institutt for maskin og produksjon
 • Roy Johnsen, NTNU, institutt for maskin og produksjon
 • Jan Helge Førde, Ewos AS, avd. Førde
 • Nils Martin Rugsveen, Equinor, ASA
 • Helge Haakon Refsum, Hydro Aluminium AS
 • Fahad Rehman, Bane NOR SF
 • Sverre Iver Aastorp, Statnett SF

Varamedlemmer;

 • Anniken Larsen, Tizir Titaniumog Iron AS
 • Konrad Palmer, Oslo kommune Renovasjon og gjenvinnings etat

               

Andre sentrale aktiviteter:

 • Kartlegging
  • NFV har i 2020 igangsatt to spørreundersøkelser. Den ene er; Bruk av indikatorer inorsk og europeisk næringsliv/industri. Dette prosjektet er i samarbeid med den Europeiske vedlikeholdsorganisasjonen, EFNMS
  • Den andre kartleggingen er; Maintenance 4.0. Målet er å kartlegge innføring av digital teknologi i vedlikeholdsvirksomheten i industrien
 • Sertifisering
  • Sertifisering av vedlikeholdspersonell er et viktig satsingsområde for NFV. For å forebedrede personell som ønsker sertifisering har NFV utviklet et grunnleggende kurskonsept innen World Clas Maintenance (WCM). Kursene er;
   • WCM Vedlikeholdsledelse
   • WCM Vedlikeholdsteknikker
 • Temahefter
  • Utgivelse av temahefter er også et av NFVs satsingsområder. Denne virksomheten vil fortsette som tidligere. Tidligere utgitte hefter er tilgjengelig på foreningens hjemmesider.
Kollasj MDV 02 2021 crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2021 er publisert

Deler av norsk næringsliv går godt, et gjelder i flere industrielle sektorer. – Bilindustrien går ganske bra verden rundt, bygg går ganske bra, personlig pleie går ganske bra, fordi det er etterspørsel hos sluttkundene, sier Koenig. Han er konsernsjef i Elkem. Norsk Hydro vurderer å hente kapital til satsinger på hydrogen, vindkraft og solkraft. Det skal også investere 2,5–3 milliarder kroner innen batterier. Og det finnes flere eksempler på planer om økt aktivitet i industrien. 

Les mer
Tine vedlikehold crop

MainTech hjelper Tine med prosjektet Konkurransekraft Vedlikehold

Vil vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet

Tine er, som en av Norges viktige hjørnestensbedrifter med all sin historie, et selskap hver enkelt av oss har et forhold til. Med 30 meierier og lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Med over 10 000 melkebønder på eiersiden, er det mange arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til selskapet.

Les mer
SAP bærekraftig crop

SAPs nye servicepakke hjelper virksomheter med å bli grønnere

Pakken inneholder analyse- og rapporteringsverktøy

SAP introduserer en ny servicepakke som hjelper bedrifter med å skape bærekraftig data som støtter en effektiv og ansvarlig drift. Det gjør det mulig for bedrifter å benytte et bærekraftig perspektiv i hele deres verdiskapningsprosess, noe som også fører til at man tenker nytt når det kommer til drift og beslutningstaking.

Les mer
NORD-IE5plus-motor crop

Energibesparende synkronmotorer setter nye standarder

Energibesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig: Den nye IE5+-synkronmotoren fra NORD DRIVESYSTEMS setter nye standarder. Den nye motoren er nå også tilgjengelig i ventilerte eller glatte versjoner med en effekt på opptil 4,0 kW. Ved behov kan motorene leveres med en svært glatt overflate eller overflatebehandlingen nsd tupH.

Les mer