Schneider smarte_frekvensomformere crop

Norsk produksjonsindustri går daglig glipp av opptil 30 prosent energibesparelser

Industrien etterspør opplæring innen smarte frekvensomformere. Ved å utnytte deres fulle potensiale, kan produksjonsprosesser fort senke energikostnader med opptil 30 prosent.

Smarte omformere tar hensyn til hele applikasjonen

Elektriske motorer anvendt i produksjonsindustrien står for cirka 45 prosent av elektrisitetsbruken i verden, ifølge IEA. Elektriske motorer styres av frekvensomformere, som sørger for turtallsregulering. Det er allmenkjent at de bidrar til energieffektivisering. Takket være deres mykstart-funksjon reduserer de også mekanisk belastning ved å minske slitasjen på drivverk.

- Evolusjonen innen frekvensomformere er i retning av økt digitalisering. «Smarte» drives er tilkoblet; de har blant annet blitt beriket med en innebygd webserver som gir omformeren «intelligens». Det betyr at omformeren kan lese av, samle og dele data, både fra motoren den styrer og fra enhetene motoren driver. Intelligente frekvensomformere kan for eksempel motta verdier også fra pumpene motoren styrer og finne den mest effektive måten å drifte pumpen på (BEP: best efficiency point).

Ekstrem etterspørsel

Industrien er nå mer enn normalt fokusert på energibesparelser. Populariteten av smarte frekvensomformere er derfor økende:

- Til tross for utfordringer med logistikk i hele verden, har Schneider Electric klart å levere over markedsgjennomsnittet i år og har registrert over 20 prosent-økning på salget av drives i 2022, melder Tony Strand, ekspert innen faget hos energi- og automatiseringsspesialisten Schneider Electric.

I Norge brukes frekvensomformere i store kranapplikasjoner innen skipsverft- og offshorevirksomhet. De er også anvendt i gruveindustrien og i fiskeforedlingsanlegg, hvor de styrer transportbånd. Sist, men ikke minst er de veldig aktuelle i pumpeapplikasjoner, for eksempel i vann- og avløpsanlegg, kunstsnøanlegg og i fiskeoppdrett. De spiller en sentral rolle i moderne landbaserte akvakulturanlegg med resirkulerende vannsystemer (RAS). Her installeres det hundrevis av dem til styring av pumpene som får vannet til å strømme rundt i anlegget.

Ønsker kompetanse

- Våre prosjekteringsingeniører har merket at sluttbrukere i industrien, for eksempel fiskeoppdrettere, er veldig interessert i å spare mest mulig energi, spesielt i den situasjonen vi befinner oss i nå, med veldig høye strømpriser. Men vår erfaring tilsier at selskapene som prosjekterer og installerer anleggene, ikke alltid klarer å utløse det fulle energieffektivisering-potensialet til frekvensomformerne ennå, sier Tony Strand.

- La oss komme med et tenkt eksempel; i et RAS-anlegg, nøyer prosesselskapene seg med å få frekvensomformerne til å styre vannflyten gjennom anlegget. Men de fokuserer for lite på energieffektivisering ved å optimalisere frekvensomformeren i forhold til pumpen og dens data, slik at den oppnår toppeffektivitet, også kalt BEP: «Best Efficiency Point». Hvis ikke teknisk ansvarlig hos oppdrettsselskapet kjenner til mulighetene, blir ikke frekvensomformernes effektiviseringsevner utnyttet fullt ut, mener Tony Strand i Schneider Electric. 

 

Spørsmålet er altså ikke om, men hvordan en bør bruke en smart frekvensomformer. Vi ønsker å bidra til at kompetansen på feltet økes, både hos industrisluttbrukere og hos maskinbyggere og prosesselskaper.

Takket være den utvidede kapasiteten til omformeren og dens innebygde funksjoner, kan man:

Måle applikasjonenes energiforbruk til enhver tid: spenning, driftstimer, strøm og temperaturer i motoren, endringer i strøm/spenning over tid og analyser av flow, trykk og mengde i applikasjonen.

Sørge for prediktivt vedlikehold fremfor preventivt, forhåndsbestemt og tidsbasert vedlikehold. Dette fører til kostnadsbesparelser for sluttbrukeren.

La flere frekvensomformere samarbeide med hverandre som et intelligent «team», styrt av en «Master»-omformer som koordinerer innsatsen til flere «Slaver»-omformere. Denne bruken av frekvensomformere i system kan benyttes for eksempel til å skape en flerpumpe-løsning, som gir bedre driftssikkerhet og fører til lavere slitasje av motorer og pumper, med topp effektivitet.

- Det er viktig å velge riktig omformere til riktig pumpeapplikasjon. Og for å få omformerne til å prestere best mulig kreves det litt fokus og vilje til å lære. Men med det store behovet for energieffektivisering vi opplever nå, er motivasjonen til de fleste absolutt til stede, sier Tony Strand.
- Våre selgere kan gi råd, men vi har også delt nyttige verktøy på web som kan gjøre livet lettere. Vi tar med glede ansvar for å øke kompetansen om temaet, avslutter Tony Strand.

Tre hjelpemidler: kurs, energisparekalkulator og motorstyring-konfigurator

På grunn av den store interessen i markedet for å spare energi med frekvensformere og ønske om å heve kompetanse innen området, har Schneider Electric planlagt et kurs om frekvensomformere som vil finne sted i februar 2023.
De har også lagt ut en energi-besparelseskalkulator, EcoStruxure Motor Management Design. Den beregner energibesparelsene ved å bruke frekvensomformere med variabel hastighet. Opprett din profil for å bruke appen, hvis du ennå ikke har gjort det.
Du kan også benytte deg av produktkonfiguratoren «Motor Control Configurator» for å velge riktig komponent til din applikasjon.

Her finner du en oversikt over alle løsningene for motorstyring fra Schneider Electric.

Schneider tony_strand 300.jpg

Tony Strand (52)

har siden 1. januar 2022 jobbet som Offer Manager for frekvensomformere i Schneider Electric Norge og Danmark. I hans tidligere rolle som Sales Specialist i Telemecanique Sensors har han i fire år promotert sensorer for ulike industriapplikasjoner. I tillegg så har han mer enn 20 års erfaring innen prosjektledelse, salg og teknisk veiledning relatert til elektro og elektromekaniske produkter, iberegnet motorer og frekvensomformere.

 

Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Les mer
Schneider smarte_frekvensomformere crop

Norsk produksjonsindustri går daglig glipp av opptil 30 prosent energibesparelser

Industrien etterspør opplæring innen smarte frekvensomformere. Ved å utnytte deres fulle potensiale, kan produksjonsprosesser fort senke energikostnader med opptil 30 prosent.

Les mer
ELD-2202-1k (002) crop

Risikoen for cyberangrep har aldri vært større

I dag ser vi andre former for digitale trusler enn vi gjorde for bare et år sid

Cyberkriminelle retter seg i økende grad mot offentlig infrastruktur, herunder kritisk produksjonsvirksomhet, og dette kan ramme oss alle. Derfor ruster Eldor opp med spesialutdannede cybersecurity-medarbeidere.

Les mer
KUKA Lorentsson crop

Suksess for KUKA Nordic med sterk vekst i 2022 og gode utsikter for i år

KUKA er langt fremme når det gjelder programvare og digitale løsninger

Det går bra for KUKA Nordic, og for å oppfylle løftet om å bringe robotkunnskap ut til folket – Robots for the People – starter de nå opp med månedlige kurs i programvaren KUKA.Sim. – KUKA.Sim er et produkt som gjør livet betydelig enklere for en system-
integrator, sier Micael Amandusson, channel manager ved KUKA Nordic, som ser tilbake på et svært vellykket år for selskapet.

Les mer