Norsk-stiftelse-blir-verdensledende-paa-energiraadgiving-og-sertifisering crop

Endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem

Norsk stiftelse blir verdensledende på energirådgiving og sertifisering

DNV GL slår sammen forretningsområdene olje, gass og fornybar energi. Resultatet er verdens ledende uavhengige aktør innen energirådgiving og sertifisering. – Nå samler vi 4000 energieksperter, og blir dermed verdensledende, både som ressursmiljø for uavhengige energirådgivere og som sertifiseringsselskap, sier Ditlev Engel, som blir leder for det nye forretningsområdet i DNV GL.

Det nye forretningsområdet får navnet Energy Systems, og er i drift allerede fra 1. februar. Én måned senere skifter DNV GL navn til DNV.

– Vi endrer oss for å gjenspeile fremtidens energisystem, der fornybar energi vil utgjøre en større andel av energibalansen, og karbonfjerning blir stadig viktigere. Energy Systems vil stå for sertifisering, rådgivning og digitale overvåkingstjenester til hele verdikjeden knyttet til energi, sier Engel.

Betjener hele energimarkedet

Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL, forteller at et energimarked er i rask endring, og at etableringen av Energy Systems er et svar på dette.

– Vi ønsker å sette våre kunder i stand til å håndtere energiskiftet – raskere. Ved å slå sammen vår fagkunnskap kan vi yte bedre tjenester til de av våre kunder som opererer i, og er på vei inn i energimarkedet. Denne nye strukturen vil sikre at vi kan betjene alle deler av energimarkedet, sier han.

Selv om fornybar energi øker sin markedsandel, vil DNV GL fortsette å arbeide med olje- og gassektoren i omstillingen rettet mot karbonfjerning. Ditlev Engel påpeker at naturgass sannsynligvis vil være den største energikilden frem mot 2050, mens hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring vil bli viktige verktøy til bruk i de sektorene der energiskiftet byr på større utfordringer.

– Å samle kreftene i Energy Systems gir oss tilstrekkelig størrelse til å arbeide med ledende næringsaktører for å bistå med å oppskalere grønn energiteknologi og optimalisere sikkerheten hele veien fra produksjon til forbruk. Det er liten tvil om at vi er på vei mot en ødeleggende global oppvarming, men vi har teknologien til å gjennomføre et enda raskere skifte. Jeg ser en større vilje blant politikere og selskaper til å trappe opp karbonfjerningen i sektoren, og vi i DNV GL er klare til å gjøre vårt, slik at vi kan takle den nødvendige omstillingen i energisystemet mye raskere, sier han.

Kjøper amerikanske rådgivere

Samtidig kunngjør DNV GL oppkjøp av det USA-baserte rådgivende ingeniørselskapet ERS Inc.

ERS består av rundt 80 eksperter, og bistår i likhet med DNV GL sine kunder med å styre og redusere energikostnader gjennom tjenester som design, formidling, implementering og evalueringer. ERS vil bli en integrert del av DNV GL.

– Gitt takten i energiskiftet er det naturlig at vi ser utenfor vår egen organisasjon etter oppkjøpsmuligheter. Den fagkunnskapen og tilnærmingen til digitale løsninger som ERS har vist, er på linje med vår egen visjon og tjenesteprofil, og jeg er sikker på at våre kunder i Nord-Amerika og andre steder vil bli begeistret over at vi nå har enda flere fagfolk i våre rekker, sier Remi Eriksen.

I tiden fremover vil DNV GL bli et selskap bestående av tre store enheter som omfatter rundt 12 000 fagfolk: det ledende maritime klassifiseringselskapet, verdens største ressursmiljø av uavhengige energieksperter og sertifiseringsselskap, og en leverandør av kvalitetssikringstjenester som setter standarden for sikkerhet i produkter og verdikjeder.

  

 

JKF Merking kabinett crop

Har du behov for merking

JFKnudtzen skal kunne gi deg de beste produktene, rådene og mest tidseffektive løsningene. Det er mange grunner til at du skal merke et elektrisk anlegg og andre tilkoblingsenheter. God merking er en forutsetning for et velfungerende anlegg, med hensyn til blant annet tilsyn, testing, reparasjon og endringer.

Les mer
new york

Industriell energieffektivitet er den største muligheten for å begrense klimaendringene

Mange land har ennå ikke tatt grep

Økt bruk av høyeffektive motorer og frekvensomformere kan redusere det globale strømforbruket med 10%. ABB har publisert en studie som kvantifiserer et betydelig energieffektiviserings-potensial i industri og infrastruktur ved å benytte høyeffektive elektromotorer og frekvensomformere. ABB oppfordrer myndigheter og industrien til å akselerere bruken av slik teknologi for å motvirke klimaendringene.

Les mer
Trend trussler crop

Nærmere 130.000 cybertrusler i minuttet gjennom hele fjoråret

Avdekker en kraftig vekst i cyberangrep rettet mot hjemmekontor

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro har sett nærmere på hvordan IT-sikkerheten ble utfordret som følge av pandemien og den påfølgende hjemmekontorbølgen. Trend Micro la nylig frem sin årlige sikkerhetsrapport for fjoråret. I rapporten kommer det blant annet frem at Trend Micro oppdaget hele 126.000 cyber-sikkerhetstrusler i gjennomsnitt per minutt gjennom hele 2020, hvilket tilsvarer en økning på 20 prosent fra 2019.

Les mer
JFKnudtzen forsyning crop

Slik oppnår du en stabil forsyningskjede

Vil vi fremstå som en mer seriøs og en dyktig leverandør

Uansett hvilken bransje man befinner seg i, er en stabil forsyningskjede alltid noe en bedrift burde jobbe for. Vi har snakket med JFKnudtzen, en langvarig kunde hos Dachser Norway, om hvordan selskapet har klart å skape en stabil forsyningskjede. Hvordan oppnår man egentlig en stabil forsyningskjede?

Les mer