SAP sucess crop

Et strømlinjeformet ende-til-ende system som er enkel og intuitiv,

Norske industrikjemper velger SAP SuccessFactors

SAP annonserte nylig at en rekke internasjonale selskaper har valgt å bruke skytjenesten SAP SuccessFactors for å digitalisere sine HR-funksjoner. En helhetlig ende til ende løsning i SAP SuccessFactors vil forbedre arbeidshverdagen til både ansatte og ledere ved å gjøre det lettere å tiltrekke, ivareta og utvikle talenter.

Norsk Hydro og Kongsberg Automotive utgjør to av bedriftene.

«Vi ser at trivsel på jobb påvirkes sterkt av hvor enkle og agile prosessene og verktøyene som benyttes er. Med et strømlinjeformet ende-til-ende system som er enkel og intuitiv, vil medarbeidere få en bedre opplevelse på jobb. Ved å gjøre det lettere for de ansatte å engasjere seg i arbeidsoppgavene sine bidrar løsningen til en bedre medarbeideropplevelse. Norske virksomheter som Norsk Hydro og Kongsberg Automotive viser med dette at de prioriterer sine ansatte og vil være en mer attraktiv arbeidsplass for de beste hodene», sier Jens Conradi, ansvarlig for HR-tjenester i SAP Norge.

  • Kongsberg Automotive leverer avanserte bildeler til produksjonslinjer over hele verden. De har valgt å benytte seg av SAP SuccessFactors HCM Suite og plattformen SAP Jam for å forenkle og standardisere HR-prosessene sine over hele verden. Det er også en stor fordel for dem å standardisere medarbeiderdata for hele selskapet. Ved å bruke SAP SuccessFactors vil Kongsberg Automotive klare å skape verdi gjennom hele organisasjonen ved å etablere en kultur der kontinuerlig forbedring står i fokus.
  • Norsk Hydro har valgt SAP SuccessFactors og SAP Fieldglass-løsningen for å sammenkoble tidligere separate HR-systemer. De skaper med dette et globalt service-senter for å bedre håndtere alle medarbeidere. Ved å samarbeide med SAP, forventer selskapet å få et mer fullstendig bilde av den totale arbeidsstaben slik at kostnader blir optimalisert og siloer brytes ned. Det overordnede målet er å modernisere opplevelsen til medarbeidere på jobb samtidig som man øker engasjementet.

SAP SuccessFactors forenkler og integrerer HR-prosessene for å oppnå bedre forretningsresultater. Den lokaliserte og skybaserte HR-programvaren kan integreres med eksisterende systemer eller frittstående bidra til å finne de beste ressursene til jobben, utvikle fremtidige ledere, ta vare på talenter og inspirere en allsidig arbeidsstyrke med en digital HR-opplevelse. SAP SuccessFactors hjelper selskaper med å realisere misjonen sin og skaper engasjement som både øker prestasjonsnivået og bidrar til bunnlinjen. Helhetlige løsninger hjelper SAP-kunder med å ta intelligente beslutninger og styrker engasjement blant alle medarbeidere. Den ledende SAP SuccessFactors-løsningen hjelper mer enn 6 700 kunder over hele verden og rundt 30 bedrifter i Norge å omsette sin misjon til prestasjoner.

Universal robots applic crop

UNIVERSAL ROBOTS application builder – nå på norsk

Trinnvis prosess hvor man velger riktig robot

Universal Robots fortsetter å ta tak i kunnskapsgapet når det gjelder automatisering med vårt applikasjonsbygger-verktøy, som letter konfigureringen av robotceller og utrullingen, samtidig som det øker robotens tekstkyndighet og evner.

Les mer
NFV 3 crop

Nytt styre i Norsk forening for Vedlikehold

Nettverksbygging og kompetanseutvikling vil fortsatt være bærebjelk

8. og 9. mai avholdt Norsk Forening for Vedlikehold årsmøte og fagdager i Bergen. Det ble noen utskiftninger i styret, men kontinuiteten ble godt ivaretatt. Innholdet i fagdagen var fremtidsrettet og ga deltakerne mye interessant informasjon.

Les mer
NFV 1 crop

Fremtidsrettet fagdag

Behovet for lagerhold vil reduseres sterkt

Digitalisering og nye teknologi som 3 D printing var aktuelle temaer under fagdagene i Vest. Norsk Forening for Vedlikehold har i det siste viet stor oppmerksomhet til hvorledes digitaliseringen vil påvirke vedlikeholdsarbeidet i industrien.

Les mer
Oppdrett på land crop

Først med lakse-oppdrettsanlegg på land

Stiller store krav til produktene som er i bruk

Fredrikstad Seafoods AS bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Gjennom Resconsult har Mapei levert overflatebehandling i tankene og epoksy-produkter i de vannførende betongkulvertene til renseanlegget.

Les mer