Norske-toppledere-mangler-noedvendig-digital-kompetanse crop

Sopra Steria gir fem anbefalinger, basert på toppledernes svar

Norske toppledere mangler nødvendig digital kompetanse

Et av hovedfunnene i en ny rapport viser at norske toppledere mener det er for lite digital kompetanse i norske ledergrupper. Det kan få følger for norsk offentlighet og næringsliv. – De som er digitalt modne har allerede begynt å dra fra. Dette er viktig fordi det handler om konsekvensene av digital globalisering, og norske virksomheters fremtid og lokale arbeidsplasser, sier Lillian Røstad, direktør for forretningsrådgivning i Sopra Steria.

 

Hun er initiativtaker bak rapporten, der 30 toppledere fra offentlig og privat sektor har blitt intervjuet om sine utfordringer og muligheter i det digitale skiftet. De fleste er enige om én ting: Virksomheter med ledere som forstår teknologien og hva den kan brukes til, lykkes bedre med digitaliseringen.

– En utfordring er at flere ledere i norsk næringsliv mangler et begrepsapparat og forståelse for ny metodikk knyttet til digitalisering og mulighetene. Videre skaper det utfordringer med å forstå behovet for digital transformasjon, og evnen til å lykkes med omstilling av organisasjonen, sier Røstad.

Er ikke der vi skal være

Også i offentlig sektor er kompetansegapet synlig. Rapporten viser at toppledelsen i offentlig sektor har klare ansvarsområder, og et klart mål om å effektivisere virksomhetsprosesser. Likevel opplever ikke alle virksomheter at ledelsen arbeider for å endre arbeidsformer. Topplederne opplever å i stor grad måtte dra ledergruppene i gang for å innføre nye og effektive arbeidsmetoder, som eksempelvis LEAN og smidig metodikk.

– Norske toppledere og deres ledergrupper må forstå og evne å ta innover seg det som må til med tanke på digitale strategier, reorganisering, ny arbeidsmetodikk og datainnsamling. Dette er ikke nytt, senere tvert imot, men nyheten er at så mange norske toppledere i virksomheter av denne størrelsesordenen mener at vi ikke er der vi skal være. Selv etter årevis med gjentakende budskap om digitalisering, sier Røstad.

Kursing og kontinuerlig kompetanseutvikling

En av bedriftene som ble intervjuet i rapporten, var COWI. Dette er et av selskapene som er å regne som spydspisser innen sin digitale transformasjonsreise. Birgit Farstad Larsen er divisjonsdirektør i COWI, og hun påpeker at ingenting kommer av seg selv. Hos dem har nøkkelen vært blant annet å kurse lederne i selskapet:

– Digitalisering handler om å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom smartere løsninger og økt produktivitet. Men det krever kompetanse, og kompetanseøkning skjer via flere kanaler. Vi gjennomfører dedikerte kurs for ledere med fokus på både teknologi og verdiskapning, samt at vi engasjerer oss i bransjen, med kunder og samarbeidspartnere for å forstå behov og hvordan digitalisering kan bidra til å nå disse, sier Farstad Larsen.

Hun er også klar på at ledernes viktigste oppgave er nettopp, å lede. Dersom ledelsen tilrettelegger for at de dyktige menneskene i organisasjonen får demonstrere og utvikle sin kompetanse, så vil dette gagne hele selskapet.

– Det aller fremste rådet er å mobilisere de kloke digitale hodene. Det er mennesker som driver den digitale utviklingen i en kompetansebedrift som COWI. Ved at de får plass og involveres, så utvikler de også andre, inkludert lederne, avslutter hun.

Faktaboks

Rapporten «Toppledernes digitale agenda» ble lansert torsdag 03.12.2020, og inneholder funnene fra intervjuene med de 30 topplederne. I tillegg gir Sopra Steria fem anbefalinger, basert på toppledernes svar, til ledere som ennå er i den digitale startgropa.

 

NORD-Website-Relaunch crop

NORD DRIVESYSTEMS: Nye nettstedet er publisert

Har som mål å gjøre kjøpsprosessen enda mer effektiv

NORDs nettsted www.nord.com har fått en splitter ny design. Den nye designen betyr en enda mer brukervennlig nettopplevelse for kundene. Nettbutikken er blitt integrert i nettstedet og er nå satt i forbindelse med eksisterende tjenestetilbud. Flere forbedrede detaljer har gitt større brukervennlighet.

Les mer
Siemens Klippenberg crop

Nils Klippenberg ny toppleder i Siemens AS, Norge

Vi trenger både at politikere og næringsliv satser på smarte løsninger

Nils Klippenberg er ny administrerende direktør i Siemens AS, Norge. Klippenberg, som har hatt lederroller i Siemens siden 2007, vil nå ha to sentrale posisjoner i selskapet. Den nyansatte toppsjefen kommer fra stillingen som direktør for Smart Infrastructure i Siemens Norge og Norden, en rolle han skal fortsette i, i tillegg til rollen som toppsjef i Norge. 

Les mer
Felleskjøpet agri ny sjef crop

Svenn Ivar Fure blir ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri SA

Landbruket og Felleskjøpet Agri står foran store endringer de neste årene

Svenn Ivar Fure er ansatt som ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Fure kommer fra jobben som konsernsjef i NorSun og er en industribygger med stort engasjement for norsk landbruk. – Verdiene den norske bonden skaper gjennom sitt eget samvirke Felleskjøpet har stor nasjonal betydning. Jeg ser frem til å utvikle Felleskjøpet som en positiv kraft for bonden og samfunnet, sier Fure.

Les mer
IKM Rada Marita Meland Tunes_crop

IKM kjøper seg inn i Rada Engineering & Consulting Norge AS

Rada Norge AS har sitt hovedfokus mot samferdsel, infrastruktur

Som en del av IKM gruppens strategi, er det inngått en avtale om kjøp av 53% aksjene i Rada Engineering & Consulting Norge AS (Rada Norge AS). IKM Rada AS vil være gjeldende fra 01.01.2021.  Dette kjøpet, sammen med kjøpet av Acona AS, i begynnelsen av Desember, vil styrke IKM og IKM Consultants betydelig innen konsulenttjenester, både for det norske, men også det internasjonale markedet. 

Les mer