Norske-toppledere-omstiller-seg-for-oekt-endringstakt crop

konsernsjef Tone Wille og Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria

Norske toppledere omstiller seg for økt endringstakt

Hvordan skal man lykkes med krevende omstillingsprosesser? Nå rigger en rekke norske toppledere seg for nettopp dette, med smidig metode til grunn. – Morgendagens vinnere er tillitsbaserte kompetansekulturer som kontinuerlig lærer og utvikler seg i nært samarbeid med omgivelsene sine, slår administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, fast.

Det blir stadig mer vanlig å jobbe på «smidige» og «agile» måter. Rusti mener det er en del av løsningen for å lykkes med omstilling.

– Det er en grunn til at denne metodikken er blitt så viktig. Det startet i IT-bransjen for over 20 år siden, men nå handler ikke dette om IT lenger. Det er blitt mye større enn det. Nå handler det om ledelse, hvordan vi organiserer oss, og hvordan vi rigger oss for omstilling. Men det er viktig å presisere at dette er middelet, ikke målet, sier han.

Selvstyrte team i sentrum

Men hva er det som kjennetegner smidig metodikk? Kort sagt så handler det om å bryte ned hierarkier og lange, tunge prosesser, og skape korte beslutningsveier for å lykkes med rask omstilling basert på brukernes behov. Ofte står det autonome, eller selvstyrte, teamet i sentrum, med tverrfaglige ressurser som representerer alle berøringspunkter innen en prosess.

– Vi ser at med den endringstakten som finnes i markedet, så er vi kommet til et krysningspunkt, der de som drar fra er de som har rigget organisasjonen sin for det. Vi ser jo nå at flere av de store virksomhetene i Norge, som Posten, Telenor og Sparebank 1 for å nevne noen, har begynt å legge om organisasjonen sin, og jobber etter smidige prinsipper, sier Rusti.

–Vi må evne å skalere raskere

Posten er blant selskapene som står i en stor omstilling, der de må jobbe smartere, ikke fortere. Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge, er klar på at bransjen er i en rivende utvikling:

– Spesielt siden årtusenskiftet har mange faktorer som digitalisering, miljø, effektivitet og ikke minst kundekrav, gjort at vi må endre oss. Bransjen er preget av relativt lave marginer, der dyktige ledere og medarbeidere, gode prosesser og rutiner er avgjørende, sier hun.

Wille sier at endringstakten var høy før pandemien, men at det siste året har ført Posten fem år frem i tid. Det er spesielt innen netthandel veksten har vært stor. Ved å gjøre organisasjonen smidig, kan de levere nye tjenester raskere.

– Det er høye krav til oss når det gjelder gjennomføringskraft og tempo. Vi må evne å skalere raskere fra pilot til full skala – da må vi ta bort kompleksitet og være tydelig på våre prioriteringer. Og viktigst av alt, vi må ta beslutninger basert på kundenes behov, sier Wille.

NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Omformeren sikrer jevn start og stopp av motoren

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

Les mer
1157956591

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

Les mer
Tools Bore hull crop

Kunsten å bore i metall

Før du begynner på selve boringen er det viktig å sørge for sikkerheten

Boring av et perfekt hull starter med å velge ut riktig bor i forhold til materialet og bormetoden du skal bruke. TOOLS har et svært bredt utvalg av metallbor, og du vil garantert finne det som passer perfekt til hullet du skal bore.

Les mer
Parker slange crop

Nye ultrahøytrykksslanger fra Parker forlenger levetiden ved høytrykksspyling

Resultatet er at farlige kontaminanter ikke blir luftbårne

Anlegg, skipsbygging og generell industri kan dra nytte av PFX30-50, som er klassifisert med et arbeidstrykk på opptil 301 MPa.Parker Hannifin lanserer PFX30-05, en DN8 ultrahøytrykksslange som gir forbedret levetid til bruk ved høytrykksspyling på industrinivå på tvers av sektorer, inkludert anlegg og skipsbygging.

Les mer