Gassturbin crop

Baker Hughes NovaLTTM16 gassturbin, 100% H2 klar.

Ny forbrenningsteknologi vil det bli effektivt og lønnsomt å bruke hydrogen for å drive gassturbiner.

 Det vil være et viktig steg for å avkarbonisere norsk og europeisk industri.Gassturbinmotorer som opererer med en blanding av hydrogen og naturgass er ikke noe nytt, men effektiviteten reduseres betydelig når turbinene opererer på rent hydrogen. For at hydrogen skal bli et alternativ, må turbinene jobbe like effektivt på rent hydrogen som på fossile brensler.  

- Hydrogen er en bærekraftig energikilde. Ved å operere på 100% hydrogen, kan vi redusere avhengigheten av fossile brensler og bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Nils Røkke, Bærekrafts direktør i SINTEF og leder av det nasjonale forskningssenteret innen hydrogen, FME HYDROGENi.

Flere viktige fordeler for industrien 

Forbrenningsteknologien som nå skal testes og demonstreres heter DLE H2 (Dry-Low Emission Hydrogen). Teknologien gir verdier til industrien gjennom økt bærekraft, fleksibilitet og effektivitet. 

- Ved å opprettholde effektiviteten mens vi opererer på 100 % hydrogen, kan vi sikre at vi får mest mulig energi ut av hver enhet hydrogen. Dette gjør energiproduksjonen mer kostnadseffektiv for industrien forklarer Thomas Indlekofer, forsker i SINTEF Energi og prosjektleder for HyPowerGT. 

DLE H2 gjør at gassturbinen kan operere på rent hydrogen som gir lave NOx-utslipp. Videre gjør teknologien det mulig å håndtere blandinger av naturgass og hydrogenkonsentrasjoner. 

- En gassturbin som kan operere på enhver blanding av naturgass og hydrogen (opptil 100% hydrogen) gir oss større drivstoff-fleksibilitet. Dette kan være spesielt nyttig i en overgangsperiode hvor vi gradvis beveger oss bort fra fossile brensler, sier Nils Røkke. 

Med potensial til å oppgradere eksisterende infrastruktur, representerer DLE H2-teknologien et viktig skritt mot dekarborisering av norsk og europeisk industri mener forskerne.  

- Teknologien kan monteres i eksisterende gassturbiner, noe som muliggjør oppgradering av eksisterende infrastruktur i industrien. Dette kan bidra til å redusere kostnadene og kompleksiteten ved overgangen til mer bærekraftige energikilder, forklarer Indlekofer. 

Mot slutten av det fireårige prosjektet, vil prototypen demonstreres på en Baker Hughes NovaLTTM16-gassturbinmotor. 

For mer informasjon, kontakt Thomas Indlekoefer hos SINTEF Energi, thomas.indlekofer@sintef.no eller besøk prosjektets nettside hypowergt.eu

Om prosjektet 

Partnere: SINTEF Energi (Norge, koordinator), Baker Hughes (Italia), SNAM (Italia), ETN Global (Belgia), CERFACS (Frankrike), Lucart (Italia), Zürich University of Applied Sciences (Sveits), TotalEnergies Onetech (Frankrike) og EQUINOR (Norge). 

HyPowerGT-prosjektet støttes av Clean Hydrogen Partnership og dets medlemmer (GA 101136656) og Swiss Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI). 

Varighet: 1. Januar 2024 – 31. Desember 2027 

Additiliv prod crop

Setter opp global distribuert produksjon med On demand Manufacturing

Både produsenter av deler og sluttbrukere opplever ofte lange ledetider, utdaterte komponenter og variabel kvalitet på reservedeler – noe som utfordrer organisasjonens evne til å levere på mål. OEM-ene sliter med at det tar lang tid før deres kunder får et produkt de trenger, og litt for ofte får de komponenter med ikke tilfredsstillende ytelse. Pelagus 3D har etablert et nettverk av produsenter som kan levere kvalitet innen korte tidsfrister.

ABB Topsø crop

Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk (Solid Oxide Electrolysis Cells).

MDV 03 2024 Kolasj crop

Min Drift & Vedlikehold 03 2024 er publisert

Kunstig intelligens utvikles i raskt tempo. Alle må lære seg å håndtere denne teknologien. Nye produksjonsmetoder utvikles, som additiv produksjon, eller 3 D printing. Det er mye å forholde seg til. Men skal arbeidsplassene være trygge i fremtiden, må vi alle ta et tak for ny læring

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi og Jonathan Cole CEO i

Corio og Å Energi styrker havvindsamarbeidet

Corio og Å Energi inngår strategisk avtale om fremtidig samarbeid innen havvind. Avtalen bygger videre på samarbeidet de to selskapene har etablert i havvindkonsortiet Nordvegen Vind. Corio Generation, en av verdens største havvindutviklere, og fornybarkonsernet Å Energi har signert en strategisk samarbeidsavtale om utvikling av fremtidig havvindprosjekter i Norge og Nord-Europa.