Øwre-johnsenkomplett_sjøvannstasjon crop2

Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler

Ny komplett pumperigg

Øwre-Johnsene skal levere en komplett selvsugende pumperigg for sjøvann. Denne gangen med vesentlig større kapasitet enn tidligere leveranse Denne leveransen er uten UV-filter, men med 2 pumper og med en total kapasitet på 420 m3/h.

Systemet henter vann på 30 meters dyp med 140m lang ledning på innløp-siden. Riggen leveres komplett sammenstilt med filter og ventiler. Dette gir en unikt effektiv montering på stedet.

Komplett sjøvannstasjon med rensing og desinfisering av sjøvann.

Kapasitet pumpe: 200m3/t mot 15 m løftehøyde.

Komplett ramme med selvsugende sentrifugal pumpe, KSB spjeldventiler med pneumatiske aktuatorer og tilbakeslagsventil, Bernoulli filter, Siemens mengdemåler, Berson UV anlegg for desinfisering, samt Danfoss frekvensomformer og Tempress trykktransmitter med sjøvannsmembran.

Funksjonsbeskrivelse:

Sjøvann suges fra sjøvannsledning til pumpestasjonen. Aktuert spjeldventil, samt tilbakeslagsventil er installert på sugesiden av pumpa. Videre pumpes sjøvannet via et Bernoulli filter og Siemens mengdemåler til Berson UV-anlegg. Etter UV-anlegget er det montert aktuert spjeldventil. I tillegg komer stasjonen med Tempress trykktransmitter på trykksiden av pumpen.

  • Spjeldventiler med pneumatisk aktuator benyttes som sikkerhet for å stenge av anlegget. Styres fra SCADA kontrollsystem.
  • Selvsugende sentrifugalpumpe har keramisk belegg innvendig i pumpehus. Impeller i Duplex stål.
  • Selvrensende Bernoulli filter som styres på tidsintervall eller differansetrykk, alt etter hva som inntreffer først. Egen spyleledning som føres tilbake til sjø.
  • Mengdemåler og trykktransmitter med sjøvannsmembran kobles mot SCADA kontroll system, samt benyttes til styring av pumpe.
  • Frekvensomformer styres av signal fra SCADA kontrollsystem. Pumpehastighet reguleres etter behov.
  • UV anlegg har egen sensor for måling av UV intensitet, samt visker system som renser quarts-glass.
  • Hele stasjonen kobles opp mot eksisterende SCADA kontroll system.

Stasjonen er designet for å takle krevende forhold da installasjonen står et godt stykke over vannlinjen. Dette er det tatt spesielt hensyn til under prosjekteringen.

Det har vært en spennende og forholdsvis lang prosjekteringsfase, og ØJ er stolte av å kunne levere en optimal løsning for denne type installasjon. I leveransen ligger komplett montering av alle komponenter, sammen med rør i rustfritt stål på felles ramme, og hele riggen trykktestes før levering. Stasjonen leveres komplett og skal kobles til resten av eksisterende anlegg. Øwre-Johnsen kan bistår ved igangkjøring.

Marspriser strøm crop

Marsprisen setter bunnrekord

Enn så lenge er forbruket av strøm lite påvirket av koronatiltakene

Merk at denne rekorden er notert i euro, ikke i norske kroner. Den svake norske krona gjør nemlig at strømprisen ikke stuper fullt så lavt for nordmenn. Bunnrekorden noteres derimot både i euro og i svenske kroner.

Les mer
Servi Lærdal crop

Rask utvikling av nød respiratorer – ikke bare i Norge

Imponert over FFIs kompetanse, profesjonalitet og evne til å lede

Under den daglige pressekonferansen torsdag 31. mars annonsert statsminister Erna Solberg at norske bedrifter hadde utviklet en nød respirator på rekordtid. Regjeringen har bestilt 1 000 respiratorer. Også i Danmark er et liknende prosjekt kommet omtrent like langt i utvikling av nød respiratorer.

Les mer
Klatran Skydda crop

Klatran ny, midlertidig Skydda Norge-sjef

Utrolig motiverende å jobbe med å hjelpe mennesker

Markedssjef Karoline Klatran (29) går inn i jobben som fungerende daglig leder for Skydda Norge. Skydda-sjef Vegard Aune er sykmeldt på ubestemt tid  (NB. ikke korona!), og markedssjef Klatran har overtatt roret på midlertidig basis.  - Jeg er er veldig glad for tilliten ledelsen i Skydda har vist meg.

Les mer
MDV 1 20 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. Min Drift og Vedlikehold vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

Les mer