fiskeanlegg_kar2 crop

Ny, norsk digital pumpeløsning

Sparer opptil 80 prosent energi i lukkede akvakulturanlegg. Haugesund-selskapet Nordic Clean Pumps AS (NCP) inngår samarbeidsavtale med Schneider Electric og revolusjonerer oksygentilførsel av vann i akvakulturanlegg med store energi- og ressursbesparelser. 

– Takket være vår design og anvendelse av digitalteknologi fra Schneider Electric kan vi nå forsyne akvakulturanlegg med riktig oksygentrykk. Total Gas Controller-løsningen vår fører til et bedre miljø for oppdrettsfisk, med lavere dødelighet og bedre tilvekst som resultat - med besparelser på opptil 80 prosent energi og 50 prosent oksygenforbruk sammenlignet med en tradisjonell løsning. Den er så effektiv og driftsbesparende for operatørene at den kan eksporteres til lavkostland, uttaler styreformann og FoU-direktør Kjell-Erik Røvang i NCP.

Omsetningen ligger i år an til å tredoble seg for Gazelle-selskapet Nordic Clean Pumps, som ble stiftet i 2014 og har investert cirka seks år i forskning og testing av en ny løsning for å injisere surstoff med riktig trykk i lukkede akvakulturanlegg.

Total Gas Controller (TGC), en av flere produkter som NCP leverer til akvakulturbransjen, passer perfekt for alle fiskeoppdrettsanlegg med resirkulering av vann på land, men også for lukkede anlegg i sjø - om det er gjennomstrømming, RAS, eller delstrømssystem med salt eller ferskvann.

- Vi takker Schneider Electric, som har trodd på oss og investert betydelige ressurser i form av rådgivning, programmering og kompetanseoverføring. Uten deres teknologi og samarbeid hadde vi ikke klart å oppnå en så energieffektiv og ressursbesparende løsning.

Last ned artikkelen her.

Glitre_Gravfoss-hydrogen crop

HYDS valgt til å produsere grønt hydrogen med Glitre Energi

Pilotprosjektet skal også bidra til å utvikle markedet for hydrogen

Glitre Energi har valgt Hydrogen Solutions (HYDS) til å utvikle et nøkkelferdig produksjonsanlegg for hydrogen i Buskerud. Kraftprodusenten Glitre Energi ønsker å produsere grønt hydrogen ved sine elvekraftverk, og å teste HYDS sin løsning i en pilot. 

Les mer
Økt bemanning crop

Høye energipriser øker etterspørselen etter arbeidskraft i industrien

Utenlandsk arbeidskraft gjør seg særlig gjeldene innen verft og verkstedindustri

Voldsomme prisøkninger på strøm og olje har opprørt mange nordmenn det siste halve året. Regningene var vanskelig å betale for mange, samtidig som milliardene fosset inn i statskassen. At situasjonen samtidig førte til tidenes arbeidsmarked, er det mange som glemmer i energinasjonen Norge.

Les mer
NORD-DuoDrive-3kW crop

NORD DuoDrive nå med effekter på opptil 3 kW Patentert girmotor

Kan utstyres med alle vanlige hulakseldimensjoner og flensversjoner

Den patenterte DuoDrive fra NORD DRIVESYSTEMS er et revolusjonerende integrert gir/motorkonsept i et hygienisk vaske-down design som nå dekker effektområder på opptil 3 kW. Den sømløse integreringen av gir og motor i et drivsystem er et kvantesprang og setter nye standarder med hensyn til brukervennlighet og effektivitet.til det globale skipsmarkedet.

Les mer
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Les mer