Sefagjoga

Patentert to-i-én-geometri som eliminerer problemer med delaminering

Nye JC898 og JC899 forhindrer delaminering ved bearbeiding av lagvise hybridmaterialer

For luftfartsverksteder som sliter med hullborings- og freseoppgaver i lagvise hybridmaterialer, er den nye JC899-finbearbeidings fresen for lagvise hybridmaterialer og JC898-grovbearbeidingsfresen fra Seco Tools den perfekte løsningen.

JC899-finbearbeidings fresen har en patentert to-i-én-geometri som eliminerer problemer med delaminering og fiberuttrekking ved bearbeiding av lagvise materialer, som karbonfiberforsterket polymer (CFRP) kombinert med titan/aluminium. Sammen med JC898-fresen gir JC899-finbearbeidings fresen tre til seks ganger lenger levetid for verktøyet sammenlignet med konvensjonelle bore/brotsje-kombinasjoner. Dette gir forurensningsfrie hull og vegger med perfekt overflate. I tillegg oppnår du opptil 300 prosent mer effektive prosesser.
 
JC898 har en avansert fronttanndesign som er ideell for helisk interpolasjon, noe som reduserer skjærestyrken og minimerer risikoen for delaminering når du arbeider med lagvise hybridmaterialer, som kan føre til høyt trykk ved Z-akse-boreoperasjoner og kan forårsake spon som ødelegger overflaten til det borede hullet. De nye verktøyene oppnår renere hull og sideveggoverflater raskere, uten det ekstra tidkrevende trinnet det er å fjerne spon som legger seg mellom materiallagene.

Det patenterte JC899-finbearbeidings fresen benytter en to-i-én-geometri for å eliminere sponforurensning, noe som eliminerer behovet for at produsenter må skille lagene for å rengjøre i lagvise hybridmaterialer etter bearbeidingen. Det diamantbaserte STAX-belegget sikrer pålitelige prosesser og produkter med høy kvalitet, mens den doble geometriens venstrespiral hindrer delaminering, fiberuttrekking og sponmerker som skader arbeidsstykkets overflate.

I motsetning til utboringsverktøy som innebærer tidkrevende benkarbeid og kompliserte målinger for å oppnå nøyaktig delplassering, så eliminerer JC898 og JC899 slikt etterarbeid, noe som betydelig forenkler hullboringsoppgaver i hybridmaterialer av CFRP-titan og -aluminium. Den resulterende prosesser er dobbelt så rask som de som utføres med alternative løsninger, og verktøylevetiden fordobles.

I tillegg gir JC898 og JC899 mange fordeler innen helisk interpolasjon og sidefresing, noe som gir økt prosesstabilitet og -hastighet, samtidig som de reduserer behovet for etterbearbeiding- og benkarbeid. Ved å redusere trykket materialene utsettes for under bearbeidingen forbedrer verktøyene arbeidsstykke kvaliteten, spesielt for CFRP-titanbearbeiding, der det ellers trolig ville oppstå grader.

JC898 og JC899 kan bearbeide lengder eller lagvise oppbygninger fra 15 til 60 mm. JC898 er tilgjengelig med diameter på 8 eller 15 mm, mens JC899 er tilgjengelig med 8,5 og 14,8 mm (etterbehandler) samt en 0.375" diameter.

 Seco Tools har hovedkontor i Fagersta i Sverige og tilstedeværelse i mer enn 75 land. Seco er en av verdens største leverandører av komplette metallbearbeidingsløsninger og verktøysystemer for fresing, dreiing og hullbearbeiding. I mer enn 80 år har bedriften levert teknologier og prosesser og den støtten som maskineringsbedrifter er avhengige av for å oppnå maksimal produktivitet og lønnsomhet. Du finner mer informasjon om hvordan Seco's innovative produkter, ekspertise og tjenester har bidratt til suksess for kunder innen alle industrisegme

Powell Nordlandsnett crop

Nettselskap automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Registrerer feil og mangler på strømnettet, og datainnsamlingen er kontinuerlig

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

Les mer
Sefagjoga

Nye JC898 og JC899 forhindrer delaminering ved bearbeiding av lagvise hybridmaterialer

Patentert to-i-én-geometri som eliminerer problemer med delaminering

For luftfartsverksteder som sliter med hullborings- og freseoppgaver i lagvise hybridmaterialer, er den nye JC899-finbearbeidings fresen for lagvise hybridmaterialer og JC898-grovbearbeidingsfresen fra Seco Tools den perfekte løsningen.

Les mer
Subsea 7 crop

Samtaler om gigantisk subsea fusjon

Det nye selskapet vil ha verdens største flåte av subsea-installasjonsfartøy

De to subsea-konkurrentene Saipem og Subsea 7 vurderer en fusjon for å få tilgang til nye markeder og bli en større aktør i markedet. Det er subseaworldnews som skriver dette. Nettstedet har intevjuet Rystad Energy om en mulig fusjon.

Les mer
MDV 0519 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2019 er publisert

Mange bekker små

https://joom.ag/sZweOfte er det ikke de store og omveltende tiltak som skal til for å øke effektiviteten i en bedrift. Små tiltak som kan utføres i det daglige virke kan i sum gi store gevinster. Det er produksjonsmedarbeider som kjenner prosessene godt som best kan se mulighetene som finnes. Ledelsen må legge forholdene til rette for å utvikle miljøer som har forbedring som et naturlig element.

Les mer