Fortum batteri crop

Vil også kunne redusere miljøpåvirkningen knyttet til elbiler betydelig

Nye nordiske eksporttillatelser forbedrer Fortums gjenvinning av elbilbatterier i Finland

Nå vil norske og svenske lithium-ion batterier bli gjenvunnet ved Fortum Recycling & Waste’s gjenvinningsanlegg i Finland. Elektrifisering av transportsektoren er helt nødvendig dersom vi skal redusere de globale klimautslippene. Når etterspørselen etter elbiler øker, øker også behovet for de viktige materialene elbilbatterier består av og behovet for å håndtere brukte batterier på en bærekraftig måte.

Ved å gjenvinne brukte elbilbatterier vil Fortum kunne ta bedre vare på de verdifulle materialene batteriene består av og slik sikre unødvendig bruk av ressurser.

Fortum Recycling & Waste tar nå et viktig skritt for å bli Europas beste aktør innen resirkulering av elbilbatterier. Enheten har nylig fått eksporttillatelser til å frakte batterier fra både Norge og Sverige til gjenvinningsanlegget vårt i Finland. Eksporten av lithium-ion-batterier fra Norge og Sverige starter senere denne måneden.

«De nye nordiske transporttillatelsene er nøkkelen til å nå Fortums mål om å bli Europas beste resirkuleringsanlegg for elbilbatterier. Ettersom elektrifiseringen av transportsektoren øker og flere i større grad velger elbil, vil Fortums løsning bli viktig de neste årene. Derfor jobber vi for at Fortum skal bli et gjenvinningspunkt for elbilbatterier i Europa og i verden for øvrig», sier Tero Holländer, leder for batterigjenvinning i Fortum.

Batteriene vil bli transportert til Finland, der materialene batteriene består av blir gjenvunnet slik at de kan benyttes om igjen i produksjon av nye batterier. Dette gjør det mulig for Fortum å bygge bro over mangelen på de essensielle råvarene elbilbatterier består av og elektrifiseringen av transportsektoren. Gjenvinning av elbilbatterier er en forutsetning for elektrifisering av transportsektoren.

På anlegget tilbyr Fortum tjenester for å håndtere brukte og ødelagte lithium-ion-batterier. Lithium-ion-batterier som har nådd slutten av sin levetid, klassifiseres som farlig avfall og krever spesiell ekspertise innen håndtering. Som ekspert på behandling av farlig avfall kan Fortum tilby selskaper gode tjenester for transport, håndtering, lagring og resirkulering av litium-ion-batterier, som oppfyller sikkerhetskravene fastsatt ved lov.

Fortum har kapasitet til å resirkulere omtrent 3000 tonn brukte batterier i året. Det tilsvarer omtrent 10 000 elbilbatterier. Selskapet har som mål å øke gjenvinningskapasiteten av batterier de neste årene.

«Gjenvinning av norske og svenske elbilbatterier vil også kunne redusere miljøpåvirkningen knyttet til elbiler betydelig - og samtidig gjøre det mulig for produsenter og bilprodusenter å øke produksjonen ved å bruke bærekraftige og gjenvunnede råmaterialer - og deres appell til bærekraftbevisste forbrukere», sier Holländer.Kombinasjonen av mekanisk og hydrometallurgisk resirkuleringsteknologi gjør det mulig å resirkulere 80 prosent av batteriets materialer. Ved å bruke Fortums banebrytende hydrometallurgiske prosess, er selskapet dessuten i stand til å gjenvinne opptil 95 prosent av de etterspurte metallene i et batteris kjerne. Fortum tester også ut gjenbruk av gamle elbilbatterier til nye formål, såkalt «second life»-løsninger, for eksempel gjenbruk av elbilbatterier til energilagring i kraftverk.

 

Universal Robots Machine Tending White Paper crop

Samarbeidende roboter løser mange utfordringer

Cobots hjelper produksjonsbedrifter med å frigjøre verdifullt personell, øke kapasiteten samtidig som kvaliteten forbedres kvaliteten. Uvirksomt utsyr kan også få økt produksjonstid. Bransjeeksperter mener at mer enn halvparten av de 4,6 millioner produksjonsjobber som prognosene viser vil opprettet i løpet av det neste tiåret vil gi stort press på arbeidsmarkedet.

Les mer
SAP CEO crop

SAP lanserer verdens største forretningsnettverk

Skal hjelpe bedrifter med å øke sitt bærekraftsbidrag

Under sitt årlige globale event, SAPPHIRE NOW, introduserer SAP en rekke løsninger som skal hjelpe bedrifter med å forbedre sine resultater, tilpasse seg de nye økonomiske og geopolitiske forholdene, og ikke minst øke sitt bærekraftsbidrag. Den regionale SAPPHIRE NOW Europa konferansen fra 7–10 juni gir et dyptgående innblikk i opplevelser fra kunder, partnere og SAP-eksperter på tvers av åtte ulike bransjespor.

Les mer
NORD_Maxxdrive crop

MAXXDRIVE® industrigirenheter – NORDs tøffeste for hver situasjon

Vedlikeholdskonsepter i nettverk

Det generelle sortimentet med MAXXDRIVE® parallell- og vinkelgirenheter fra NORD DRIVESYSTEMS gir høye dreiemomenter fra 15 til 282 kNm i 11 størrelser. I tillegg til denne velutprøvde standardserien tilbyr NORD DRIVESYSTEMS den nye MAXXDRIVE® XT-serien med vinkelgirenheter med termisk optimalisert konstruksjon i sju størrelser fra 15 to 75 kNm

Les mer
US Navu IFS crop

U.S. Navy innfører intelligent vedlikehold av fly og skip med Lockheed Martin og IFS

Ansatte skal bruke mer tid fokusert på oppdrag og mindre tid på reparasjon

Løsningen fra IFS skal brukes til oppdragskritisk planlegging og gjennomføring av vedlikehold som en del av N-MRO initiativet til den amerikanske marinen. U.S. Navy, den amerikanske marinen, har inngått et samarbeid med Lockheed Martin og forretningssystemleverandøren IFS om en intelligent vedlikeholdsløsning og omstilling av gamle systemer til ett nytt enkelt og helmoderne logistikk- og informasjonssystem.

Les mer