Norwegian 737 pilots in cockpit crop

Tilsvarer over 10 prosent av de totale utslippene i norsk innenriks luftfart

Nytt verktøy kan redusere CO2-utslippene med 140 000 tonn i året

En av de absolutt viktigste utfordringene flyselskaper står overfor er hvordan man skal redusere utslippene. Nå reduserer Norwegian utslippene ytterligere med det nye verktøyet, SkyBreathe.

På ett år kan man redusere CO2-utslippene med om lag 140 000 tonn, noe som tilsvarer over 10 prosent av de totale utslippene i norsk innenriks luftfart.

Med ny teknologi og nye, mer moderne fly har Norwegian redusert utslippene med 30 prosent siden 2008. Men det er ikke nok. Utslippene må videre ned og det nye verktøyet SkyBreathe kan bidra til å redusere utslippene med ytterligere to prosent.

Verktøyet og applikasjonen SkyBreathe analyserer hele flyvningen fra gate til gate, noe som gjør det mulig å optimalisere hver enkelt flyvning til å bruke så lite drivstoff som mulig. Applikasjonen gir Norwegians piloter nøyaktig informasjon om hvilke flyvninger som bruker mer drivstoff enn planlagt og hvorfor. På den måten kan pilotene aktivt ta grep for å redusere drivstofforbruket og dermed også utslippene.

- Med SkyBreathe-appen får jeg tilbakemeldinger etter hver enkelt flyvning der jeg kan se nøyaktig hva vi har gjort bra og hva vi kunne gjort bedre for å fly enda mer drivstoffeffektivt neste gang. Det sparer miljøet og selskapets kostnader, sier Stig Patey, kaptein og Manager Fuel Saving i Norwegian.

Norwegians piloter har testet verktøyet i seks måneder og resultatet så langt viser at selskapet kan spare store menger drivstoff årlig. Bare ved å for eksempel skru av den ene motoren når flyet taxer fra rullebanen til gate sparer man 20 kilo drivstoff per flyvning. Andre eksempler er såkalte smarte innflyvninger* og å anvende bremsene i stedet for motorkraft ved oppbremsing. På kun én måned kan Norwegian spare opptil 3700 tonn drivstoff og redusere CO2-utslippene med 11 600 tonn ved hjelp av dette verktøyet, og på ett år kan man redusere CO2-utslippene med om lag 140 000 tonn, noe som tilsvarer over 10 prosent av de totale utslippene i norsk innenriks luftfart.

- Vi jobber kontinuerlig med å finne nye metoder og verktøy for å redusere drivstofforbruk og utslipp. Med SkyBreathe får vi store mengder data fra hver eneste flyvning som vi raskt kan analysere for å fly enda mer effektivt neste gang. På den måten kan vi redusere drivstoffbruken og CO2-utslippene med om lag to prosent per flyvning. Det er vinn-vinn både for miljøet og for selskapets kostnader, sier Patey.

Appen bruker såkalt Big Data-algoritmer og er utviklet av et EU-finansiert Clean Sky-prosjekt.

Norwegians arbeid for en mer bærekraftig luftfart:
Norwegian jobber aktivt for å redusere luftfartens miljøpåvirkning. I dag er det viktigste et flyselskap kan gjøre for å redusere utslippene å investere i nye fly og ny teknologi som er tilgjengelig på markedet. Norwegian har innført en rekke tiltak som gir merkbare resultater allerede:

  • Ved å investere i nye fly og ny teknologi har Norwegian redusert utslippene med over 30 prosent siden 2008. Våre moderne fly bruker om lag 20 prosent mindre drivstoff enn sammenliknbare modeller.
  • Norwegians CO2-utslipp per passasjerkilometer er 20 prosent lavere enn bransjegjennomsnittet.
  • Avansert værdata fra AVTECH fører til ytterligere drivstoff- og utslippsbesparelser: 22 kilo drivstoff per flyvning og 16 000 tonn CO2-utslipp i året.
  • Norwegian har blitt kåret til det mest drivstoffeffektive flyselskapet på transatlantiske flyvninger to ganger av The International Council on Clean Transportation (ICCT), senest i 2018.
  • Fornybart drivstoff som biodrivstoff og syntetisk drivstoff kommer til å redusere utslippene videre så fort det blir kommersielt tilgjengelig. Norwegians fly kan allerede i dag fly med opptil 50 prosent sertifisert biodrivstoff. Norwegian oppmuntrer til lokal produksjon av bærekraftig drivstoff og kommer til å fase dette inn gradvis så fort det finnes bærekraftige, kommersielt tilgjengelige alternativer.
  • Norwegian innfører kontinuerlig mer miljøvennlige produkter om bord for å redusere plastbruken og jobber hele tiden med å redusere vekten om bord.
  • For å hindre matsvinn og redusere vekten om bord tilbyr Norwegian reisende muligheten til å forhåndsbestille mat på flyvninger over to og en halv time.
  • Norwegian anvender en mer miljøvennlig motor- og flyvask som reduserer karbondioksidutslippet med om lag 16 000 tonn årlig.
  • Norwegian kommer snart til å tilby kunder mulighet til å klimakompensere sine flyreiser.
Subsea 7 crop

Samtaler om gigantisk subsea fusjon

Det nye selskapet vil ha verdens største flåte av subsea-installasjonsfartøy

De to subsea-konkurrentene Saipem og Subsea 7 vurderer en fusjon for å få tilgang til nye markeder og bli en større aktør i markedet. Det er subseaworldnews som skriver dette. Nettstedet har intevjuet Rystad Energy om en mulig fusjon.

Les mer
MDV 0519 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2019 er publisert

Mange bekker små

https://joom.ag/sZweOfte er det ikke de store og omveltende tiltak som skal til for å øke effektiviteten i en bedrift. Små tiltak som kan utføres i det daglige virke kan i sum gi store gevinster. Det er produksjonsmedarbeider som kjenner prosessene godt som best kan se mulighetene som finnes. Ledelsen må legge forholdene til rette for å utvikle miljøer som har forbedring som et naturlig element.

Les mer
Equinor inspeksjon crop

Tildeler inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner

Avtalene har en fast periode på seks år, og to opsjoner på fire år

Equinor har i dag valgt leverandører for inspeksjonstjenester på alle installasjoner offshore på norsk sokkel og landanleggene i Norge. Planen er å signere rammeavtaler om kort tid. Hovedhensikten med inspeksjonstjenester er å holde alle installasjoner i god stand og tilrettelegge for sikker, pålitelig og effektiv drift.

Les mer
Johan Sverdrup Field Development crop

IKM Ocean Design tildelt kontrakt for Johan Sverdrup Fase 2 Rørledninger og Kontrollkabler Detail Engineering

Hatt det overordnede ansvaret for infrastruktur på sjøbunnen

Equinor har tildelt IKM Ocean Design AS kontrakten for Johan Sverdrup Fase 2 Rørledninger og Kontrollkabler Detail Engineering. Kontrakten er en videreføring av IKM Ocean Design’s involvering i prosjektet over lengre tid, der selskapet har jobbet med prosjektering av både Fase 1 og Fase 2 siden første kontrakt ble tildelt i 2013.

Les mer