Trondheim. Ørn Software. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Skal kunne dekke et enda bredere behov hos kundene

Ørn Software sikter mot børs

Ørn Software har de siste seks årene opplevd sterk organisk vekst, gjort åtte oppkjøp, og blitt et ledende programvareselskap som digitaliserer for industri og eiendomsforvaltning og skaper mer effektive arbeidsplasser. Nå søker Ørn Software om notering på Euronext Growth på Oslo Børs, og har ambisjoner om vekst i Europa.

– Det er en voldsom etterspørsel etter digitale løsninger som bidrar til økt effektivisering, bedre samhandling og redusert miljøfotavtrykk. Våre programvareløsninger er tatt i bruk av over 1200 virksomheter i Norden, sier Sten-Roger Karlsen, adm. direktør i Ørn Software.

Ørn Software leverer programvare som en tjeneste («Software-as-a-Service») fokusert på områdene eiendomsforvaltning, industrielt vedlikehold og kvalitetsstyring, samt energioptimalisering og bærekraft. Kundene inkluderer selskaper som Skistar, Bane NOR, Orkla, Entra og DNB. I tillegg har selskapet en stor portefølje innen havbruk.

En stor del Ørn Softwares inntekter kommer i form av repeterende abonnementsinntekter. I perioden 2017 til 2020 har abonnementsinntektene (ARR) hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 73 prosent til 107 mnok, drevet av organisk vekst og oppkjøp. Justerer man disse tallene for effekten av Facilit, som ble kjøpt opp i mars 2021, er ARR oppe i 122 mnok. I 2020 var selskapets justerte EBITDA-margin 32 prosent. Ambisjonene er høye for årene som kommer.

– Vårt mål er å øke abonnementsinntektene til 300 millioner kroner og EBITDA-marginen til minst 40 prosent innen utgangen av 2025. Vi vet at vi har produkter som er svært attraktive for mange bedrifter, og markedspotensialet bare i Norden er 12 milliarder. Vår ambisjon er å bli en av de ledende spillerne i Europa, og da er naturligvis potensialet langt større, sier Karlsen.

Ørn Software har siden 2015 gjort hele åtte oppkjøp, og nå er planen å trykke enda hardere på gassen.

– Fremover kommer vi også til å se utenfor Nordens grenser. Ørn skal om noen år være posisjonert som en ledende europeisk spiller i vårt segment. Ved å inkludere stadig flere selskaper i Ørn-familien, styrker vi vår produktportefølje og kan dekke et enda bredere behov hos våre kunder. Det gir oss også tilgang til nye kundegrupper, og dermed muligheter for organisk vekst gjennom kryssalg. Med en styrket kapitalbase og solide nye eiere har vi som mål å være svært aktive på oppkjøpsfronten fremover, sier Karlsen.

Veksten skjøt fart da Viking Venture kom inn som hovedaksjonær i 2017. Viking Venture er Nordens ledende programvareinvestor og har spesialisert seg på Business-to-Business (B2B) Software-as-a-Service (SaaS) programvareselskaper. Det siste året har investeringsselskapet gjennomført vellykkede børsnoteringer med porteføljeselskapene Mercell og House of Control. I tillegg er EcoOnline, hvor Viking Venture er aksjonær sammen med Summa Equity og Goldman Sachs, nå også på vei mot børs.

– Vi er imponert over det teamet i Ørn Software har fått til, sier Joar Welde, partner i Viking Venture og styreleder i Ørn Software, og fortsetter:

– Selskapet er godt posisjonert for sterk vekst i tiden som kommer. Ørn Software har en sterk finansiell og teknologisk plattform for videre ekspansjon i årene som kommer.

ABG Sundal Collier ASA og Pareto Securities AS er rådgivere for Ørn Softwares notering på Euronext Growth. CLP er juridisk rådgiver for Ørn Software, mens Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for tilretteleggerne. Corporate Communications AS er selskapets rådgiver innenfor investorrelasjoner og kommunikasjon.

Om Ørn Software

● Ørn Software het frem til februar 2021 View Software.

● Ørn Software er et av landets ledende programvareselskap og har løsninger for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold i et bredt spekter av næringer, som eiendom, industri og havbruk.

● Selskapets løsninger gjør at kundene får bedre oversikt over og kontroll på eiendelene sine, og bidrar til å øke kapasitetsutnyttelse, redusere kostnader, forlenge levetid, redusere energiforbruket og ikke minst miljøfotavtrykket. Løsningene bidrar rett og slett til at ting fungerer, enten det er maskinpark, eiendom, skiheiser eller utstyr til lakseoppdrett.

● Ørn Software har i dag over 1 200 kunder, inkludert selskaper som Skistar, Bane NOR, Orkla, Entra, DNB og over 50 selskaper innen havbruksnæringen. Selskapet har en abonnementsbasert forretningsmodell.

● Ørn Software flyttet sitt hovedkontor fra Moss til Trondheim i november 2020.

● Ørn Software har en offensiv vekststrategi. I perioden 2017 til 2020 har abonnementsinntektene (ARR) hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 73 prosent til 107 millioner kroner, drevet av organisk vekst og oppkjøp. I 2020 var selskapets justerte EBITDA 39 millioner kroner (pro forma-tall inkludert virksomheter kjøpt opp i 2020).

● Selskapet hadde kun 3.7% i churn i 2020.

● Ørn Software har lyktes godt i M&A-markedet, med fire oppkjøp bare i 2020: Pixelwerk, Avector, MainManager og Entro IT, samt Facilit i 2021.

 

NFV region crop

Norsk Forening for Vedlikehold har kommet godt gjennom koronaåret 2020

NFV håper å kunne gjenoppta fysiske møter

Mandag 12. april ble årsmøtet i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), selvsagt digitalt. Virksomheten har holdt seg på et godt nivå. Medlemsmassen er stabil, og økonomien er sund. 2020 har stått i omstillingen og digitaliseringens år. Både styret og administrasjonen har gjort en formidabel innsats.

Les mer
Tine crop

Lokale råvarer og resirkulering gjør at Tine oppleves som Norges mest bærekraftige merkevare

Forbrukerne legger større vekt på innenlands produksjon

Europas største merkevarestudie på bærekraft, Sustainable Brand Index, lanserte i dag den offisielle listen over hvilke merkevarer som oppfattes å være mest bærekraftige i Norge.  I år er det meieriproduktleverandøren Tine som topper listen, noe som blant annet skyldes deres bidrag til kortreist mat og resirkulering.

Les mer
EOS_systems crop

Norske bedrifter omfavner industriell 3D-printing

Additiv produksjon er avgjørende for innovasjon og store kostnadsbesparelser

For at norske produsenter skal få hjelp til å utnytte potensialet i additiv produksjon (AM) fullt ut, har Innovasjon Norge Tyskland, i samarbeid med NCE iKuben og Norsk Katapult (Siva), lansert et AM-akseleratorprogram med 8 norske selskaper fra ulike bransjer. Programmet er det første i sitt slag i Norge, og selskapene får eksperthjelp og praktisk støtte fra Innovasjon Norge i Tyskland og EOS, som er blant de ledende på verdensbasis innen ekspertise og teknologi på området industriell 3D-printing.

Les mer
804500502

Gavdi setter medarbeideropplevelsen i fokus på fremtidens arbeidsplass

Dekker alle HR-aspekter en virksomhet trenger

SAP og Gavdi utvider deres samarbeid ved å tilby SAP SuccessFactors HR Cloud-løsninger i Norge. Det er en aktør med erfaring som nå trår inn i det norske markedet for digitale HR-løsninger. Gavdi har siden 1999 solgt, utviklet og implementert SAPs HR-løsninger, og har på den måten også vært med helt fra start, da SAP SuccessFactors ble introdusert i 2012.

Les mer