Fotograf Ingar Sorensen

Optimisme i olje- og energibransjen Arbeidsmarkedsbarometeret Q1 2023

Samtidig som bemanningsutsiktene faller kraftig for de fleste bransjer i ManpowerGroups nye arbeidsmarkedsundersøkelse, er optimismen stor i olje[1]og energibransjen. Nær halvparten av virksomhetene i denne bransjen, sier de skal ansette flere i kvartalet vi er inne i.

Ifølge Bjørn Bjørnsen, leder for Engineering i konsulentselskapet Jefferson Wells, er det i tillegg til økt aktivitet for olje og gass også flere grønne prosjekter som ligger bak optimismen.

 Bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup spør hvert kvartal norske arbeidsgivere om de skal bemanne opp, bemanne ned eller holde bemanningen uendret i kommende kvartal. Tallene for første kvartal 2023 viser at arbeidsgiverne er langt mindre optimistiske nå enn for tre måneder siden. Nettoutsiktene går dermed kraftig tilbake fra +34 prosent til +23. Til tross for fallet i bemanningsutsiktene under ett, er optimismen stor i olje[1]og energibransjen. Her sier netto 30 prosent av selskapene at de ser for seg å bemanne opp i første kvartal 2023. 48 prosent av selskapene skal bemanne opp, og 18 prosent ned.

De skyhøye olje- og gassprisene er en viktig grunn til at det går godt i bransjen. Samtidig bidro regjeringens midlertidige skattepakke for oljenæringen å fremskynde mange prosjekter på sokkelen. Ifølge Bjørn Bjørnsen var det mange selskaper som leverte inn søknader før oljeskattepakken tok slutt ved utgangen av 2022.

- Det store energiunderskuddet, kombinert med den midlertidige skattepakken, har gjort at investeringsnivået i olje- og gassbransjen har blitt opprettholdt. De mange nye prosjektene som har ble igangsatt i 2022, viser at skatteregimet lyktes med i å gi stabilitet til næringen under pandemien, sier Bjørnsen.

Illustrasjon bransjer MEOS Q1 23 400.png

Grønn energi skaper også optimisme

Bjørnsen mener det ikke bare er nye prosjekter i olje- og gassnæringen som har bidratt til å skape optimisme for energibransjen. – Over hele Norge ser vi nå at det jobbes med mange spennende grønne prosjekter. For Sørvestlandet er det særlig interessant å følge med på havvindprosjektene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, sier Bjørnsen. Han tror det kan være med på å sparke i gang en ny havvindnæring og sier at mange leverandører, spesielt på Sørvestlandet, allerede har startet å posisjonere seg i forkant av utlysningene. –Sørvestlandet vil bli sentrum for det meste av industrien og arbeidsplassene for den kommende havvindsatsingen. For industrien er det derfor viktig å være til stede, samtidig som de begynner å lete etter rett kompetanse. Dette er leverandørene i full gang med. Havvindnæringen har gått fra konseptfase til industrifase, sier Bjørnsen.

Kamp om kompetansen

I takt med nye prosjekter øker etterspørselen etter riktig kompetanse. Dette gjelder både i tradisjonell olje- og gass og fornybar energi. Selv med rekordlav arbeidsledighet mener Bjørnsen at det likevel skal være mulig å dekke kompetansebehovet i energibransjen. – Etter mange år med høy aktivitet i den norske olje- og gassnæringen, har vi opparbeidet oss god kompetanse på maritim industri. Det gjør at kompetanseflyten kan gå lett fra en bransje til en annen. I tillegg er det også en fordel at norske arbeidsforhold og vilkår er gode, slik at vi kan hente kompetanse fra utlandet ved behov, sier Bjørnsen.

Draugen øvelse crop

Godt fornøyd med øvelse Draugen

Kompetanseoverføring og god stemning preget årets største oljevernøvelse. Øvelse Draugen ble avholdt 21. – 23. mars 2023, og tok utgangspunkt i tiltenkte hendelser på det OKEA-eide Draugen-feltet på Haltenbanken.

Les mer
Mario_Drechsler

Rittals fabrikk i Haiger vinner Industrie 4.0 Award

Rittal tildeles prisen Industrie 4.0 Award for sin smarte fabrikk i Haiger ROI-EFESO Management Consulting har etablert en standard for industrien i form av Industrie 4.0 award. I år går prisen til bedrifter som baner vei for den tyske industrien med smarte fabrikker. Rittal tildeles «Industrie 4.0 award 2022» for å digitalisere produksjon ved sin fabrikk i Haiger med hjelp av søsterbedriften German Edge Cloud.

Les mer
Xylem fly-ash-removal crop

Fjerning av flyveaske, slurry og slagg

Gjenvinning av slamrester i avvanningsprosessen. Slamrester er noen ganger et ubehagelig biprodukt fra prosessering og de er over alt. Det er lagt ned betydelig tid og innsats i pumping av slagg, noen ganger fordi de "er i veien". 

Les mer
Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

Les mer