Otto-Olsen-investerer-i-solcellepanel crop

Dette vil både sikre oss mer forutsigbare strømkostnader

Otto Olsen sikter mot å bli CO2-nøytrale

I 2023 kan Otto Olsen stolt erklære seg som en bærekraftig bidragsyter til det grønne skiftet. Med over 4000 nyinstallerte solcellepaneler på taket vil produksjonsselskapet hvert år spare miljøet for CO2-utslipp tilsvarende omtrent 1.400.000 kWh! Og når vi vet at 1 kWt utgjør 400 gram CO2, kan bedriften skilte med en reduksjon på nesten 5500 kilo CO2 per år.

– Dette vil både sikre oss mer forutsigbare strømkostnader til eget forbruk, men er også en miljøbesparelse av betydning, sier Otto Olsens daglige leder, Kjetil Høgbakken.

Bærekraft i praksis

Bærekraftsansvarlig Anders Vieth Rør hos Solcellespesialisten AS er ikke i tvil om at Otto Olsen har gjort et både viktig og riktig valg.

Han mener prosjektet er et godt eksempel på bærekraft i praksis, og oppfordrer selskaper som sitter på store næringseiendommer til å være med på å medvirke til det grønne skiftet.

– For Otto Olsen vil solcellepanelene være utslippsfrie etter 0,5–1,5 år i produksjon, for deretter utelukkende å produsere fornybar energi i hele 30 år.

Vieth Rør forklarer videre at solcelleanlegget vil gi mer forutsigbare strømkostnader. I sommerhalvåret vil anlegget produsere mer enn bedriftens faktiske behov og bedriften vil først benytte sin egenproduserte solstrøm, for deretter å få økte inntekter av at overskuddsstrøm selges. I vinterhalvåret vil behovet være større og strøm må kjøpes tilbake. Med året sett under ett vil Otto Olsen bli en nettoprodusent av strøm på 300 000-400 000 kWh.

Et grønnere fotavtrykk

Fremtiden krever stadig omstilling og hos Otto Olsen er målet om å bli CO2-nøytrale en del av en langsiktig satsing med flere pågående prosjekter som skal hjelpe dem på vei.

– Nyinvesteringen på taket er et viktig element. Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og uuttømmelig energikilde. Vi er hele tiden på utkikk etter nye muligheter for å oppnå et enda grønnere fotavtrykk, og ambisjonene er høye fremover, forsikrer salgs- og markedssjef Michael Mørum.

Selskapet har også gjort en gjennomgang av hele sitt energiforbruk og gjennomført flere tiltak for å redusere forbruket. Effekten av disse tiltakene er antatt å redusere bedriftens forbruk med 10-20%.

– Med en bygningsmasse på nesten 19 000 m2 som rommer kontorer, lager og produksjonsområder er potensialet for reduksjon av strømforbruket stort, avslutter salgs- og markedssjefen.

Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Les mer
Schneider smarte_frekvensomformere crop

Norsk produksjonsindustri går daglig glipp av opptil 30 prosent energibesparelser

Industrien etterspør opplæring innen smarte frekvensomformere. Ved å utnytte deres fulle potensiale, kan produksjonsprosesser fort senke energikostnader med opptil 30 prosent.

Les mer
ELD-2202-1k (002) crop

Risikoen for cyberangrep har aldri vært større

I dag ser vi andre former for digitale trusler enn vi gjorde for bare et år sid

Cyberkriminelle retter seg i økende grad mot offentlig infrastruktur, herunder kritisk produksjonsvirksomhet, og dette kan ramme oss alle. Derfor ruster Eldor opp med spesialutdannede cybersecurity-medarbeidere.

Les mer
KUKA Lorentsson crop

Suksess for KUKA Nordic med sterk vekst i 2022 og gode utsikter for i år

KUKA er langt fremme når det gjelder programvare og digitale løsninger

Det går bra for KUKA Nordic, og for å oppfylle løftet om å bringe robotkunnskap ut til folket – Robots for the People – starter de nå opp med månedlige kurs i programvaren KUKA.Sim. – KUKA.Sim er et produkt som gjør livet betydelig enklere for en system-
integrator, sier Micael Amandusson, channel manager ved KUKA Nordic, som ser tilbake på et svært vellykket år for selskapet.

Les mer