OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alene forandrer du ikke verden

Partnerskap er nøkkelen i det grønne skiftet

Veien til netto nullutslipp, bærekraft, effektivitet og smidighet har pågått i noen år nå. Til dags dato har mange industribedrifter fokusert på energieffektiviseringsprosjekter i anlegg. Mange har oppnådd gode resultater. Dagens behov er imidlertid å adressere prosesser der mest industriell energi og investeringskapital brukes.

I Norge er behovet for energi svært høyt i for eksempel metallindustrien. Et smelteverk forbruker like mye strøm som hele Norges hovedstad. Også i de mest moderne akvakulturanleggene på land brukes det veldig mye strøm til å aktivere pumpene som resirkulerer vannet i fiskekarene.

Smidighet, effektivitet, styrking av arbeidsstyrken og bærekraft er nå presserende temaer, og de må alle tas opp mens man fortsatt oppfyller de tradisjonelle målene for salg, lønnsomhet på bunnlinjen og avkastning på kapital. Det er der det harde arbeidet begynner.

- Vi ser mange fellestrekk mellom generelle applikasjoner og applikasjoner i spesifikke bransjer, og det hjelper. Men bedrifter og enkeltanlegg, prosesser og mennesker er forskjellige. Det krever et høyt nivå av nærhet til selve anlegget for å få den digitale transformasjonen til å skje riktig, sier Yngvar Ødegaard, VP Industrial Automation i Schneider Electric Norge.

- Og det er der Schneider Electrics globale nettverk av alliansepartnere kommer inn. Våre systemintegratører og distributører forstår bruks- og forsyningsbehovene til industrien og stedsspesifikke behov bedre enn noen andre.

- For å sikre at dette nettverket av Alliance Partnere vet hvordan man får mest mulig ut av automatiseringen, har vi utviklet en rekke industri-, produkt- og applikasjonssertifiseringer. Disse sørger for at kundene våre får tilgang til en pool av sertifiserte/kvalifiserte partnere som kan bistå med deres digitale transformasjonsreiser, påpeker Ødegaard.

Som et grunnlag har vi designet løsninger og referansearkitekturer for å møte de generelle kravene til bransjene, forkorte tiden til markedet og optimalisere systemytelsen. Men å bygge et system som fullstendig matcher behovene til hvert enkelt kundeanlegg, krever detaljkunnskap, noe som våre partnere innehar.

Gir kundene merverdi

For å gjøre det enklere for kundene å velge riktig partner, godkjenner og klassifiserer vi også distributører, systemintegratører og andre partnere i henhold til produktkunnskap, servicenivå, applikasjon og bransjekunnskap. For eksempel har Guard Automation, Bekas og Goodtech, som er Schneider Electric Alliance Partnere, gode team av selgere og tekniske eksperter med en historie til å betjene maskinbyggere og sluttbrukere i industrien. Vi samarbeider mye med dem innen flere felt, blant annet akvakultur, matindustrien generelt samt vann og avløp.

Global, men med sterk lokal tilstedeværelse
- Det er viktig for oss å være nærmest mulig markedet, samtidig som vi drar nytte av våre egne ekspertteam som høster kunnskap fra sitt arbeid på anlegg i hele verden. Inngåelsen av allianser lokalt, kombinert med vår globale erfaring, er kjernen i Schneider Electrics strategi, forteller Ødegaard.

Innen akvakultur har Schneider Electric for eksempel bygget opp et veldig tett samarbeid med både alliansepartnere og utvalgte prosesselskaper som leverer innovative løsninger til fiskeoppdrett: blant disse er leverandøren av modulære RAS-anlegg Nofitech i Trondheim og Pure Salmon Kaldnes i Sandefjord, fiskeslambehandling-selskapet Blue Ocean Technology, samt to innovative aktører som tilbyr ulike løsninger for lukkede anlegg i sjøen, som Ecomerden og Hauge Aqua. Sammen med våre systemintegratører utvikler de meget effektive, digitaliserte anlegg for bærekraftig produksjon av fisk og gjenbruk av fiskeslam

Alene forandrer du ikke verden

- I disse dager, når det kommer til systemintegrasjon i industrielle miljøer, kan ingen organisasjon gjøre det alene. Hvem du kjenner, og ressursene du har tilgang til via ditt økosystem av partnere, er det som er mest sentralt for å skille deg ut fra konkurrentene, sier Ødegaard i Schneider Electric.

- Vårt mangfoldige, høyt spesialiserte nettverk av sertifiserte partnere er nøkkelen til å hjelpe sluttkundene med å gjennomføre den grønne omstillingen og nå både bærekrafts- og forretningsmål. Vi har utviklet sertifiseringsprogrammer for våre alliansepartnere for å kvalifisere deres kompetanse og ferdigheter slik at kundene kan være sikre på at de jobber med noen som best kan støtte deres individuelle, digitale transformasjonsreiser.

https://blog.se.com/machine-and-process-management/2021/10/21/our-partners-are-trusted-digital-transformation-advisors/

 

vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner.

Les mer
Grønt skifte crop

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Krever innovasjon og nytenkning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Les mer
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Les mer
industry-4-0-feature-crop

Hvordan føre virksomheten inn i den fjerde industrielle revolusjonen

Å oppnå noe stort eller komplekst tar tid. Ta for eksempel det å produsere en bil. 30 000 deler skal settes sammen, noe som kan kreve over 17 timer monteringsarbeid. Komponentene monteres etter en nøye planlagt plan. På samme måte bør implementering av Industry 4.0-teknologier også tas litt etter litt, og gradvis legge til lag for å bygge et vellykket og robust system.

Les mer