Valinor Batterifabrikk crop

I første omgang skal Elinor Batteries produsere batterier for stasjonær lagring

Planlegger å bygge batterifabrikk i Trøndelag

Det grønne investeringsselskapet Valinor har gått sammen med tidligere Morrow-direktør Terje Andersen for å etablere en ny batterifabrikk i Trøndelag. Investerer 30 milliarder for å lage batteri i Norge. Allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries som blir liggende i den grønne industriparken Eiktyr i Orkland kommune.

Et nytt og omfattende industriprosjekt er i ferd med å ta form i Midt-Norge: Elinor Batteries blir det første prosjektet som svarer direkte på regjeringens batteristrategi.

Batterifabrikken kan gi flere tusen nye arbeidsplasser og vil utgjøre investeringer i milliardklassen.

Den nye satsingen skal lokaliseres i Eiktyr Industripark i Orkland kommune. Elinor Batteries blir den første virksomheten som blir etablert i industriparken.

Bak satsingen står investeringsselskapet Valinor, som tidligere har hatt suksess med en rekke fornybarsatsinger. Valinor, eid av Lars Helge Helvig, har blant annet hatt stor suksess med elbilladeselskapet Zaptec og utvikling av fornybar energi. 

– Batteriproduksjon i stor skala er helt avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Lars Helge Helvig.

Orkland og Midt-Norge har stor tilgang på fornybar, ren kraft, som er billigere enn resten av landet og ikke minst resten av Europa. Lokalisert kun 40 kilometer fra Trondheim, gir dette også en nærhet til teknologimiljøer i verdensklasse og et stort, kompetent arbeidsmarked. 

Terje Andersen, som tidligere ledet Morrow Batteries i Arendal, blir administrerende direktør i Elinor Batteries.

I første omgang skal Elinor Batteries produsere batterier for stasjonær lagring av strøm. Økt elektrifisering av samfunnet krever store batterier som forsterker kraftsystemet der kapasiteten er for lav og for å jevne ut svingninger i kraftprisen. Stasjonære batterier vil kunne brukes i kraftnettet, i bygninger, i industrien og til ladeinfrastruktur.

– Elektrifiseringen av samfunnet gjør at behovet for batterier over hele verden øker for hver dag som går. At EU skal gjøre seg mindre avhengige av batterier produsert i Asia, åpner også opp for et enda større marked i Europa, sier Andersen. 

Første byggetrinn av fabrikken påbegynnes allerede i 2024, og produksjonen fra første modul starter etter planen medio 2026. Den første modulen vil kreve investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Det planlegges tre moduler frem til 2030. Ved fullskala produksjon vil kapasiteten være på om lag 40 GWh.

Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Les mer
Schneider smarte_frekvensomformere crop

Norsk produksjonsindustri går daglig glipp av opptil 30 prosent energibesparelser

Industrien etterspør opplæring innen smarte frekvensomformere. Ved å utnytte deres fulle potensiale, kan produksjonsprosesser fort senke energikostnader med opptil 30 prosent.

Les mer
ELD-2202-1k (002) crop

Risikoen for cyberangrep har aldri vært større

I dag ser vi andre former for digitale trusler enn vi gjorde for bare et år sid

Cyberkriminelle retter seg i økende grad mot offentlig infrastruktur, herunder kritisk produksjonsvirksomhet, og dette kan ramme oss alle. Derfor ruster Eldor opp med spesialutdannede cybersecurity-medarbeidere.

Les mer
KUKA Lorentsson crop

Suksess for KUKA Nordic med sterk vekst i 2022 og gode utsikter for i år

KUKA er langt fremme når det gjelder programvare og digitale løsninger

Det går bra for KUKA Nordic, og for å oppfylle løftet om å bringe robotkunnskap ut til folket – Robots for the People – starter de nå opp med månedlige kurs i programvaren KUKA.Sim. – KUKA.Sim er et produkt som gjør livet betydelig enklere for en system-
integrator, sier Micael Amandusson, channel manager ved KUKA Nordic, som ser tilbake på et svært vellykket år for selskapet.

Les mer