Prevas aut crop

Prevas har fått ansvaret for hele leveransen

Prevas automatiserer Norge. Stor ordre til Prevas.

Prevas skal levere nye robot- og automasjonsløsninger til selskap innen bilindustrien. Oppdraget inkluderer nye produksjonslinjer med et 20-talls industriroboter og tilhørende styring av anleggene.

For å oppnå økt produksjonskapasitet og fleksibilitet skal fire nye produksjonslinjer tas frem.

Prevas har fått ansvaret for hele leveransen, inkludert prosjektledelse, konstruksjon, tilvirkning, montering, programmering og idriftssettelse av linjene.

- Prevas sitt gode renommé, et langvarig samarbeid og tidligere gjennomførte leveranser av lignende oppdrag til kunden danner grunnlaget for den store tilliten de viser oss gjennom dette oppdraget, sier Lars-Erik Forsberg, salgssjef for system- og robotløsninger i Prevas.

Leveransen strekker seg over størstedelen av 2020 med en avsluttende delleveranse våren 2021.

Siden 1985 har Prevas sett utfordringer og oppdaget muligheter i bransjer med høye krav. For å oppnå bærekraftig og effektiv produksjon, er det for eksempel ofte nødvendig med automasjon og robotløsninger. Moderne robotløsninger gir økt produksjonstakt og produksjonskvalitet, færre driftsstopp og lavere kostnader. Prevas har lang erfaring med å levere robotløsninger inkludert systemer for styring og overvåking av robotceller. Våre eksperter finnes innen avansert robotprogrammering både for nye investeringer og for modifikasjoner eller oppgraderinger av robotceller.

 

Subsea 7 crop

Samtaler om gigantisk subsea fusjon

Det nye selskapet vil ha verdens største flåte av subsea-installasjonsfartøy

De to subsea-konkurrentene Saipem og Subsea 7 vurderer en fusjon for å få tilgang til nye markeder og bli en større aktør i markedet. Det er subseaworldnews som skriver dette. Nettstedet har intevjuet Rystad Energy om en mulig fusjon.

Les mer
MDV 0519 kolasj crop

Min Drift og Vedlikehold 05 2019 er publisert

Mange bekker små

https://joom.ag/sZweOfte er det ikke de store og omveltende tiltak som skal til for å øke effektiviteten i en bedrift. Små tiltak som kan utføres i det daglige virke kan i sum gi store gevinster. Det er produksjonsmedarbeider som kjenner prosessene godt som best kan se mulighetene som finnes. Ledelsen må legge forholdene til rette for å utvikle miljøer som har forbedring som et naturlig element.

Les mer
Equinor inspeksjon crop

Tildeler inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner

Avtalene har en fast periode på seks år, og to opsjoner på fire år

Equinor har i dag valgt leverandører for inspeksjonstjenester på alle installasjoner offshore på norsk sokkel og landanleggene i Norge. Planen er å signere rammeavtaler om kort tid. Hovedhensikten med inspeksjonstjenester er å holde alle installasjoner i god stand og tilrettelegge for sikker, pålitelig og effektiv drift.

Les mer
Johan Sverdrup Field Development crop

IKM Ocean Design tildelt kontrakt for Johan Sverdrup Fase 2 Rørledninger og Kontrollkabler Detail Engineering

Hatt det overordnede ansvaret for infrastruktur på sjøbunnen

Equinor har tildelt IKM Ocean Design AS kontrakten for Johan Sverdrup Fase 2 Rørledninger og Kontrollkabler Detail Engineering. Kontrakten er en videreføring av IKM Ocean Design’s involvering i prosjektet over lengre tid, der selskapet har jobbet med prosjektering av både Fase 1 og Fase 2 siden første kontrakt ble tildelt i 2013.

Les mer