TTI-hjullaster-crop

RCM-analyse på Ovnshuset hos TiZir Titanium & Iron AS

Systematisk prosess for dimensjonering av optimalt vedlikehold. TiZir Titanium & Iron (TTI) har i halvannet år jobbet systematisk med forbedring av hvordan de vedlikeholder anlegget sitt. Revisjon av vedlikeholds-programmet og samling av erfaring fra egne ansatte var et viktig element i denne prosessen.

Da MainTech skred til verket i Tyssedal hadde TTI allerede gjennomført en konsekvens-klassifisering av utstyret sitt, og de hentet nå inn MainTech som støtte i prosessen med å dimensjonere vedlikeholdsprogrammet på det mest kritiske av utstyret.

Reliability-Centered Maintenance (RCM) ble brukt som prosess og gjennom våren 2020 ble fem av de mest kritiske systemene på ovnshuset analysert. Arbeidet ble gjort sammen med flere tverrfaglige grupper fra både R&D-, drifts- og vedlikeholds-organisasjonen i TTI.

Da Korona-situasjonen traff Norge i midten av mars ga dette operasjonelle utfordringer for store deler av Norge. MainTech og TTI var intet unntak, men etter noe omstilling ble RCM-analysene og prosjektet gjennomført digitalt over video.

For ytterligere informasjon, se; MainTech - MainTech

Kollasj MDV 02 2021 crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2021 er publisert

Deler av norsk næringsliv går godt, et gjelder i flere industrielle sektorer. – Bilindustrien går ganske bra verden rundt, bygg går ganske bra, personlig pleie går ganske bra, fordi det er etterspørsel hos sluttkundene, sier Koenig. Han er konsernsjef i Elkem. Norsk Hydro vurderer å hente kapital til satsinger på hydrogen, vindkraft og solkraft. Det skal også investere 2,5–3 milliarder kroner innen batterier. Og det finnes flere eksempler på planer om økt aktivitet i industrien. 

Les mer
Tine vedlikehold crop

MainTech hjelper Tine med prosjektet Konkurransekraft Vedlikehold

Vil vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet

Tine er, som en av Norges viktige hjørnestensbedrifter med all sin historie, et selskap hver enkelt av oss har et forhold til. Med 30 meierier og lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Med over 10 000 melkebønder på eiersiden, er det mange arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til selskapet.

Les mer
SAP bærekraftig crop

SAPs nye servicepakke hjelper virksomheter med å bli grønnere

Pakken inneholder analyse- og rapporteringsverktøy

SAP introduserer en ny servicepakke som hjelper bedrifter med å skape bærekraftig data som støtter en effektiv og ansvarlig drift. Det gjør det mulig for bedrifter å benytte et bærekraftig perspektiv i hele deres verdiskapningsprosess, noe som også fører til at man tenker nytt når det kommer til drift og beslutningstaking.

Les mer
NORD-IE5plus-motor crop

Energibesparende synkronmotorer setter nye standarder

Energibesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig: Den nye IE5+-synkronmotoren fra NORD DRIVESYSTEMS setter nye standarder. Den nye motoren er nå også tilgjengelig i ventilerte eller glatte versjoner med en effekt på opptil 4,0 kW. Ved behov kan motorene leveres med en svært glatt overflate eller overflatebehandlingen nsd tupH.

Les mer