Aqua crop

Renere, friskere og grønnere

På årets Aqua Nor som arrangeres denne uken er størst oppmerksomhet rettet mot produksjonsløsninger som gir friskere fisk og reduserer råvareforbruket. Miljøpåvirkningene skal reduseres og mange prosesser elektrifiseres. Stadig flere leverandører retter sin oppmerksomhet mot oppdrettsnæringen, som forventes å ha fortsatt god vekst.

En forutsetning for fortsatt god vekst er at helsetilstanden til fisken forbedres. Flere prosessleverandører viste effektive produksjonstekniske løsninger for vaksinering. Det er flere som presenterte vaksineringsløsninger, enn de som snakket om avlusing. Interessen for standarden for landbaserte oppdrettsanlegg, NS 9416, øker. RAS (Recirculating aquaculture systems) -anlegg vil redusere problemene med utslipp og forurensning.

I mange produksjonsprosesser hvor vi tidligere så hydraulikk som mest effektive løsning, begynner elektriske systemer å ta over. Det gjelder også for fremdrift av båter, enten ved ren elektrisk drift eller hybride løsninger.

Servi presenterte en løsning for å pumpe opp død fisk fra bunnen av merder. Dagens løsninger hydraulisk, men elektrisk drift er også utviklet. Systemet er fleksibelt og kan benyttes i alle typer merder, uten å påvirke den levende fisken.

Servi Aqua 200.jpg

Schneider Electric presenterte en fileteringsmaskin som er utviklet i samarbeid med prosessleverandør, som kjenner behovet godt. Målsettingen med nyutviklingen er å få redusert svinn av fiskekjøtt ved fileteringen. Nøyaktigheten ved fileteringen er god, slik at operatøren enkelt kan optimalisere produksjonen. Valka, et islandsk firma, presenterte en løsning for optimalisert oppdeling av fiskefileter i forpakningsferdig stykker. Filetene ble delt med vannjet, som ikke setter smak eller gir forurensende avfall. Med vison måler løsningen filetens dimensjoner og kan så optimalisere oppdelingen.

Selskapet Spillfree fra Trondheim kombinerer video og maskinlæring for å gi støtte til operatøren i drift av anlegg på grunnlag av fiskens oppførsel i merden. Systemet skal blant annet hjelpe til med å kunne fore fisken optimalt, slik at veksten er god uten at det forurenses med overforing.

Det var helt tydelig at all, både utstillere og besøkende, satte pris på å kunne diskutere faglige spørsmål ansikt til ansikt. Messen var litt mindre en tradisjonelt. Noe av årsaken er nok at mange utenlandske utstillere holdt seg hjemme på grunn av komplikasjoner med å overholde smitteverntiltak under reisen. På selve messeområdet ble nok smitteverntiltak glemt. Selv med mange personer med teknisk bakgrunn, ble det glemt hvor lang en meter er.

NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Omformeren sikrer jevn start og stopp av motoren

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

Les mer
1157956591

SAP Carbon Footprint Management hjelper bedrifter med omstilling til økt bærekraft

Datadrevne tilnærming gjør det mulig for bedrifter å arbeide med bærekraft

SAP har lansert SAP Product Footprint Management, en ny skybasert løsning for selskaper som kan beregne CO2-avtrykket til produkter i hele verdikjeden. Løsningen tar hensyn til hele produktets livssyklus, hjelper bedrifter med å rapportere miljøpåvirkningen av produktene sine til regulerende myndigheter og resulterer i at produktene blir mer bærekraftige.

Les mer
Tools Bore hull crop

Kunsten å bore i metall

Før du begynner på selve boringen er det viktig å sørge for sikkerheten

Boring av et perfekt hull starter med å velge ut riktig bor i forhold til materialet og bormetoden du skal bruke. TOOLS har et svært bredt utvalg av metallbor, og du vil garantert finne det som passer perfekt til hullet du skal bore.

Les mer
Parker slange crop

Nye ultrahøytrykksslanger fra Parker forlenger levetiden ved høytrykksspyling

Resultatet er at farlige kontaminanter ikke blir luftbårne

Anlegg, skipsbygging og generell industri kan dra nytte av PFX30-50, som er klassifisert med et arbeidstrykk på opptil 301 MPa.Parker Hannifin lanserer PFX30-05, en DN8 ultrahøytrykksslange som gir forbedret levetid til bruk ved høytrykksspyling på industrinivå på tvers av sektorer, inkludert anlegg og skipsbygging.

Les mer