Equinor_Hywind Tampen floating wind farm crop

Vi har solid kompetanse og erfaring fra tidligere leveranser

Scana Offshore vant prestisjekontrakt til havvindanlegg

Kværner ASA har tildelt Incus-eide Scana Offshore AS kontrakt på levering av forankringsutstyr til Hywind Tampen, Equinors nye havvindanlegg. Kontrakten er Scana Offshores første utstyrskontrakt i markedet for flytende vindkraft.

Leveransen fra Scana Offshore består av 33 såkalte skrogbraketter (hull brackets), som benyttes til å feste forankringsliner til skrogene på de totalt 11 havvindmøllene som utgjør Hywind Tampen. Selskapet skal også levere ROV-verktøy for eventuell utskiftning av forankringslinene. 

– Kontrakten er en tydelig bekreftelse på våre ingeniørers kompetanse, mener Torkjell Lisland, daglig leder i Scana Offshore. Han sier selskapet de siste fire årene justert strategien inn mot det grønne skiftet. Fra å være en ren leverandør av utstyr til olje- og gassindustrien, fokuserer selskapet nå i større grad på fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Leveransen til havvindanlegget Hywind Tampen er den første store forankringskontrakten Scana Offshore sikrer seg i dette markedssegmentet.

– Vi har solid kompetanse og erfaring fra tidligere leveranser til olje-, gass- og havbruksindustriene. Nå ser vi fram til å levere forankringsutstyr også til flytende vindkraft – et marked med stort potensial. For å komme inn i havvind og havbruk, har vi utviklet ny og kostnadsreduserende teknologi. Hywind Tampen-kontrakten representerer et gjennombrudd for denne teknologien, og gir oss en klar tilbakemelding om at Scana Offshores fokus på kontinuerlig produktutvikling er rette veien å gå, sier Lisland.

– Dette er et marked vi har jobbet hardt med å komme inn oss inn i, og kontrakten med en verdensleder som Kværner utgjør både en viktig milepæl og en flott fjær i hatten for vår satsing på forankring til flytende havvind. Gjennombruddet gir oss enda et segment å vokse i, og vi ser havvind som et av de mest spennende områdene for videre vekst de neste årene. Vi er nå aktive i flere segment, noe som gir oss en god spredning i flere bransjer. Vi har våget å satse, og høster nå frukter av dette, konstaterer konserndirektør Styrk Bekkenes i Incus Investor ASA.

For Scana Offshore starter Hywind Tampen-prosjektet umiddelbart, og forankringsutstyret skal leveres til Kværner i løpet av våren 2021.  

Fakta om Hywind Tampen prosjektet
Hywind Tampen er verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs. Det flytende vindkraftprosjektet får en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

Fakta Scana Offshore AS og Incus Investor ASA
Scana Offshore AS leverer innovative systemløsninger innen forankring til olje & gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Selskapet har hovedkontor i Vestby i Norge. Scana Offshore er heleid av Incus Investor ASA som er notert på Oslo Børs OSEBX.

Les mer om Scana Offshore og Incus Investor på www.scanaoffshore.no og  www.incusinvestor.com

MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

Les mer
reduser klimagass crop

Norge kan kutte 47 prosent av sine klimagassutslipp ved å elektrifisere

Nasjonalt ligger dagens elektrifiseringsgrad på 54 prosent

Ifølge Miljødirektoratet er elektrifisering det tiltaket som har størst potensial for utslippsreduksjon av klimagasser i Norge. Nå lanseres nettstedet elindeks.no som viser hvor langt Norges kommuner har kommet med elektrifisering. Kristiansand kommer best ut av oversikten av Norges største byer.

Les mer
Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Legger til rette for elektrisk transport

Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Les mer