Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Som nærmeste nabo til Equinors raffineri på Mongstad, har PSW Technology lenge posisjonert seg for å bli en vedlikeholdspartner til raffineriet. Onsdag ble det full klaff. Da tildelte Equinor selskapet kontrakten på vedlikeholdstjenester og prefabrikkering til anlegget de neste tre årene – med mulighet for forlengelse i ytterligere to treårsperioder.

– Vi opplever tildelingen som en stor anerkjennelse fra Equinor, og ser fram til godt samarbeid i årene som kommer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana.  

Dobler omsetningen
Ifølge avtalen skal PSW levere elektrotjenester, mekanisk vedlikehold, tankvedlikehold og sveise- og slamtjenester. Avtalen har en årlig verdi på rundt 200 millioner kroner, eller totalt rundt 1,8 milliarder kroner dersom opsjonene innfris og PSW har oppdraget de neste ni årene.

– For PSW er dette en game changer. Etter syv magre år i boreindustrien har PSW Technology sikret en viktig grunnsten for aktiviteten i kommende år. Kontrakten dobler omsetningen i selskapet og gir bedriften og de ansatte en kjærkommen langsiktighet, sier Haukøy.

Kortreist vedlikehold
I arbeidet på raffineriet vil PSW Technology få god hjelp fra søsterselskapene PSW Power & Automation på Ågotnes og PSW Solutions på Mongstad. Sistnevnte har hatt ansvar for tankvedlikehold og slamtjenester på raffineriet de siste ti årene. Med seg på laget har PSW også lokale underleverandører som Mongstad Industrier og Østerbø Maskin. Arbeidet starter 1.februar med full effekt fra 1.mai, og drar nytte av PSWs kjernetjenester og nærhet til raffineriet.

– Vedlikeholdsoppdraget gir store ringvirkninger lokalt, blant annet i form av økt sysselsetting, lokale innkjøp og større handlingsrom for å støtte lokale lag og organisasjoner. PSW Technology starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere flere ansatte, og som lærebedrift kan vi nå også ta inn flere lærlinger i alle fagdisipliner. Dermed støtter kontraktstildelingen FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samtidig som det lokale og kortreiste vedlikeholdet gir lavere CO2-avtrykk, sier daglig leder i PSW Technology, Tommy Johnsen.

Selskapet regner med å benytte et team på rundt 150 personer til jobben, inkludert prosjektstab og administrative stillinger. PSW starter nødvendig rekruttering umiddelbart for å sikre god arbeidskraft. 

Scana i korte trekk
Scana er en industriell eier innen havnæringene som skaper verdier gjennom aktivt eierskap i markedsledende porteføljeselskaper. Vår visjon er å akselerere avkarboniseringen av maritim- og offshoresektoren ved å være en pådriver for elektrifisering og utslippsreduserende løsninger. Scanas porteføljeselskaper har en solid innovasjons- og kommersialiseringshistorie basert på kjernekompetanse i utvalgte nisjer. Scana har hovedkontor i Bergen og rundt 350 ansatte.
www.scana.no 

Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Les mer
Schneider smarte_frekvensomformere crop

Norsk produksjonsindustri går daglig glipp av opptil 30 prosent energibesparelser

Industrien etterspør opplæring innen smarte frekvensomformere. Ved å utnytte deres fulle potensiale, kan produksjonsprosesser fort senke energikostnader med opptil 30 prosent.

Les mer
ELD-2202-1k (002) crop

Risikoen for cyberangrep har aldri vært større

I dag ser vi andre former for digitale trusler enn vi gjorde for bare et år sid

Cyberkriminelle retter seg i økende grad mot offentlig infrastruktur, herunder kritisk produksjonsvirksomhet, og dette kan ramme oss alle. Derfor ruster Eldor opp med spesialutdannede cybersecurity-medarbeidere.

Les mer
KUKA Lorentsson crop

Suksess for KUKA Nordic med sterk vekst i 2022 og gode utsikter for i år

KUKA er langt fremme når det gjelder programvare og digitale løsninger

Det går bra for KUKA Nordic, og for å oppfylle løftet om å bringe robotkunnskap ut til folket – Robots for the People – starter de nå opp med månedlige kurs i programvaren KUKA.Sim. – KUKA.Sim er et produkt som gjør livet betydelig enklere for en system-
integrator, sier Micael Amandusson, channel manager ved KUKA Nordic, som ser tilbake på et svært vellykket år for selskapet.

Les mer