Seco Solar Panel Installation Seco India crop

Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår

For å sikre selskapets bidrag til å redusere klimaendringer og negative miljøpåvirkning lanserte Seco Tools et miljøfondet Green Investment Fund i 2012. Siden den gang har det grønne fondet støttet investeringer innen et bredt spekter av bærekraftsprosjekter, som har begrenset miljøpåvirkningen til selskapet.

«Miljøfondet er en viktig ressurs for Seco for å kunne investere bærekraftsprosjekter og har holdt det gående i ti år nå», sier Shaelyn Meyers, bærekraftspesialist hos Seco Tools. «Den gjør anlegg i stand til å drive fram grønne investeringer som de tidligere ikke ville hatt mulighet til å prioritere, på grunn av tradisjonelle investeringsfaktorer.»

Solcelleinstallasjoner rundt om på kloden
Solcelleprosjekter har som mål å minke klimaavtrykket ved å minimere behovet for strøm fra hovedstrømnettet og øke produksjonen av fornybar energi. Miljøfondet har støttet solcelleprosjekter fra et helt strømnettautonomt solcelleinstallasjon i Sør-Afrika til solcelleinstallasjoner ved salgsavdelingene i Storbritannia og India.

Varmegjenvinning og gjenbruk
En annen måte for Seco å redusere klimaavtrykket sitt på er å nyttiggjøre seg restvarmen fra produksjonsprosessene. Miljøfondet har støttet bærekraftprosjektet som bygger ut varmegjenvinningssystemer og derved understøtter en mer sirkulær økonomi.
Ved hovedkontoret i Fagersta, vil varmegjenvinningssystemet bygges ut ved hjelp av luftkompressorer for å sørge for oppvarming av anlegget, noe som gjør at man ikke lenger trenger å kjøpe dette ute i markedet. Anleggets klimaavtrykk, målt i CO2-utslipp, er forventet å synke med 28 %.

Avfallsgjenvinning
Seco Tools jobber også for å øke gjenvinninggraden for avfall og redusere miljøpåvirkningen som oppstår når du sender avfall til avfallsdeponier. Miljøfondet har også delt ut penger til andre prosjekter, slik som til kompostering ved anlegget i Storbritannia og opprettelse av en bærekraftig infrastruktur på alle anlegg for å bistå i kildesortering for resirkulering.

NORD-DuoDrive-3kW crop

NORD DuoDrive nå med effekter på opptil 3 kW Patentert girmotor

Kan utstyres med alle vanlige hulakseldimensjoner og flensversjoner

Den patenterte DuoDrive fra NORD DRIVESYSTEMS er et revolusjonerende integrert gir/motorkonsept i et hygienisk vaske-down design som nå dekker effektområder på opptil 3 kW. Den sømløse integreringen av gir og motor i et drivsystem er et kvantesprang og setter nye standarder med hensyn til brukervennlighet og effektivitet.til det globale skipsmarkedet.

Les mer
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Les mer
Equinor co2 transport crop

Equinor skal bygge rørledning for transport av fanget CO2 fra Europa til lagring i Nordsjøen

Vi har muligheten til å oppnå avkarbonisering i stor skala

Sammen med partneren Fluxys vil Equinor utvikle et prosjekt for transport av lagret CO2 fra industri i Nordvest-Europa, og føre det fra Belgia og ut i Nordsjøen til sikre lagringssteder, skriver Equinor i en pressemelding onsdag morgen.

Les mer
NIVA Pål Molander crop

Pål Molander er ny administrerende direktør i NIVA

Kunnskapen i NIVA er av stor betydning for å lykkes med den grønne skiftet

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere forhold som bidro til at Pål Molander pekte seg ut.

Les mer