Servogead ledelse crop

Torleif Stokke (t.v) og VermundHjelalnd (t.h.)

Servogear styrker ledelsen i forbindelse med rekordhøy ordrereserve

Servogear opplever et rekordsalg i årets første måneder, og har alt opparbeidet en ordrereserve på 120 millioner kroner for 2021, mot en omsetning for hele fjoråret på 78 millioner kroner. Mye av årsaken til dette er den suksessen selskapet har med sine nye grønne propulsjonsløsninger for hybrid og helelektrisk fremdrift av hurtigbåter i fast rutetrafikk, og batteridrevne hurtigbåter til sightseeing og turisme.

I tillegg leverer selskapet gir- og propellsystemer for hurtigbåter som benyttes til befordring av servicepersonell til og fra vindmøller til havs. Selskapet har bestilling for leveranse til 9

slike fartøy i år, og har nylig signert kontrakt for verdens første Hybrid CTV (Crew Transfer Vessel) til et britisk offshorerederi.

Servogear planlegger for ytterligere vekst, og styrker ledelsen i selskapet. Vermund Hjelland er ansatt som ny Administrerende Direktør og tiltrer i stillingen i august. Torleif Stokke som

har ledet selskapet de siste 8 årene går over i ny stilling som Business Development Manager for å styrke posisjoneringen mot det grønne skiftet.

Vermund Hjelland kommer fra stilling som Direktør for Teknologi og Utvikling hos Eidesvik Offshore ASA, og har lang erfaring fra arbeid med utvikling av mer miljøvennlig drift av skip. Han har ledet arbeidet med overgang til LNG drift, batterihybrid -drift og fornybare løsninger for reduksjon av klimagasser fra Eidesvik sin flåte av offshorefartøy.

- Servogear er en spennende bedrift, med markedsledende teknologi, som vil bidra sterkt til å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter, sier Hjelland. – De neste årene vil det

kunne bli kontrahert mellom 75 og 80 nye hurtigbåter for passasjertrafikk i Norge, som en del av myndighetene sin målsetting om halvering av utslipp fra den totale innenlandske

skipstrafikken innen 2030. Det blir meningsfylt å kunne bidra til at Servogear blir med i denne utviklingen, sier han.

Torleif Stokke har ledet selskapet i en periode preget av forskning og utvikling, og introduksjon av første generasjons teknologi mot det grønne skiftet. Servogear har de siste årene vunnet 8 av 10 kontrakter i Norge for leveranse av propulsjonssystem for hybrid eller helelektrisk drift, samt utstyr til en hurtigbåt drevet av en Hydrogen brenselscelle, den første i

sitt slag.

Stokke skal i sin nye stilling videreføre arbeidet med å få innpass for Servogear sin nullutslippsteknologi i Norge og internasjonalt. Selskapet satser videre på produktutvikling, mot neste generasjon løsninger, for ytterligere forbedring av propellens virkningsgrad, noe som er avgjørende når hurtigbåter skal drives fram av batteripakker over lange distanser, med hundrevis av passasjerer.

- Servogear har ca. 70% eksportandel, men er allikevel en liten aktør i internasjonal målestokk, sier Stokke. – For å nå ut til nye kunder globalt, skal vi nå forsterke markedsføringen internasjonalt, og inngå avtaler med flere utenlandske representanter og servicepartnere, slik at vi kan betjene kundene lokalt, der de er. Viktige markeder blir utbyggingsprosjekter for havvind i Amerika og Østen, legger han til.

Kollasj MDV 02 2021 crop

Min Drift og Vedlikehold 02 2021 er publisert

Deler av norsk næringsliv går godt, et gjelder i flere industrielle sektorer. – Bilindustrien går ganske bra verden rundt, bygg går ganske bra, personlig pleie går ganske bra, fordi det er etterspørsel hos sluttkundene, sier Koenig. Han er konsernsjef i Elkem. Norsk Hydro vurderer å hente kapital til satsinger på hydrogen, vindkraft og solkraft. Det skal også investere 2,5–3 milliarder kroner innen batterier. Og det finnes flere eksempler på planer om økt aktivitet i industrien. 

Les mer
Tine vedlikehold crop

MainTech hjelper Tine med prosjektet Konkurransekraft Vedlikehold

Vil vært engasjert i flere sentrale prosjekter innenfor vedlikeholdsområdet

Tine er, som en av Norges viktige hjørnestensbedrifter med all sin historie, et selskap hver enkelt av oss har et forhold til. Med 30 meierier og lokal forankring over hele landet, er Tine en del av den norske kulturarven. Med over 10 000 melkebønder på eiersiden, er det mange arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til selskapet.

Les mer
SAP bærekraftig crop

SAPs nye servicepakke hjelper virksomheter med å bli grønnere

Pakken inneholder analyse- og rapporteringsverktøy

SAP introduserer en ny servicepakke som hjelper bedrifter med å skape bærekraftig data som støtter en effektiv og ansvarlig drift. Det gjør det mulig for bedrifter å benytte et bærekraftig perspektiv i hele deres verdiskapningsprosess, noe som også fører til at man tenker nytt når det kommer til drift og beslutningstaking.

Les mer
NORD-IE5plus-motor crop

Energibesparende synkronmotorer setter nye standarder

Energibesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig: Den nye IE5+-synkronmotoren fra NORD DRIVESYSTEMS setter nye standarder. Den nye motoren er nå også tilgjengelig i ventilerte eller glatte versjoner med en effekt på opptil 4,0 kW. Ved behov kan motorene leveres med en svært glatt overflate eller overflatebehandlingen nsd tupH.

Les mer