Recycling Seco Tools crop

Skal få en sirkulær varekjede som også lønner seg økonomisk

Siden Seco Tools har ambisiøse mål for sirkulær økonomi, er resirkulering sentralt

Seco Tools er i en unik posisjon til å gi et sterkt bidrag til den sirkulære økonomien, som prioriterer å skille økonomisk aktivitet fra forbruket av ikke-fornybare ressurser og utforme måter for å fjerne avfall fra økonomien vår.

Selv om resirkuleringen slett ikke er det eneste aspektet, spiller det en viktig rolle i den sirkulære økonomien, ved å oppfordre til refleksjoner rundt hvordan vi bruker jordens knappe og ikke-fornybare ressurser, og hva som kan gjøres for å sikre at vi får maksimal verdi og bruksgrad ut av disse ressursene.

For Seco Tools vil resirkulering spille en viktig rolle for å nå bedriftens ambisiøse mål om å være 90 % sirkulære innen år 2030. En rekke omfattende endringer i prosesser og forretningsmodeller leder an i dette arbeidet. «Det er et utfordrende mål, men vi mener dette er svært viktig for selskapet og virksomheten vår», sier Ted Forslund, bærekrafs- og revisjonskoordinator i Seco Tools. «Det som er bra for Seco Tools, er at vi allerede har svært gode resirkuleringsprosesser, så nå handler det om å skape et godt samarbeid med kundene våre, slik at de forstår verdien av at vi kjøper tilbake verktøy, slik at vi skaper en lukket sirkel der ingenting går til spille.»

Globalt resirkuleres bare 8,6 % av ressursene vi bruker, noe som betyr at over 90 % av alle ressurser brukes én gang før de kasseres. Feltet Seco Tools opererer innenfor gjør at selskapet er godt posisjonert for å bidra til å endre dette paradigmet ved å kjøpe tilbake verktøy som har nådd slutten av sitt produktive liv for å resirkulere dem eller gjøre dem om til nye verktøy. «Hvis vi øker denne typen handel, hvor vi kjøper gammelt verktøy og får kundene til å forstå fordelene, kan vi redusere vår effekt på klimaet, siden vi ikke trenger å bruke nye materialer og metaller. Og det er det mange som tjener på», sier Ted Forslund.

Det er en stadig økende bevissthet om miljøvern, og leverandører og kunder er opptatt av tiltak som tar inn over seg dette. «Så langt har dette vist seg å være svært positivt for kundene. De vet at verktøyet vi produserer ved hjelp av resirkulerte materialer, er av samme høye standard, og at det ikke er noen reduksjon i kvaliteten. Nå finnes det også et marked for tilbakekjøp av verktøy som har nådd slutten av levetiden, og det er også en positiv ting for dem. Poenget er å få dette inn i kundeforholdene våre på en positiv måte», forklarer Ted Forslund.

I en sirkulær økonomi er resirkulering svært viktig, men det bør også være det siste vi gjør, etter at vi har redusert, reparert og brukt på nytt. «Dette er én viktig komponent, men den sirkulære økonomien har også andre aspekter, og vi må se på dem alle. En av disse er produktenes livssyklus – hvordan kan vi utforme dem slik at de varer litt lenger, og slik at de kan resirkuleres når de når slutten av levetiden? Hvordan kan vi produsere dem ved hjelp av fornybar energi og med bærekraftige leverandørkjeder? Essensen av den sirkulære økonomien er å bevare verdiene vi allerede har skapt», sier Ted Forslund.

Resirkulering bidrar til å minimere avfall, men det er langt fra den eneste måten å gjøre det på. Det finnes en rekke områder som kan analyseres med tanke på å stoppe «lekkasjen» av verdifulle ressurser – logistikk i leveringskjeden, sortering, lagerstyring, risikostyring, kraftgenerering og til og med molekylærbiologi og polymerkjemi. Kostnadseffektive og bedre systemer for innsamling og behandling samt effektiv oppdeling av produkter som har nådd enden av sin levetid, vil gjøre Seco Tools i stand til å ha en sirkulær varekjede som også lønner seg økonomisk.

Et av hovedproblemene med spørsmål rundt miljøvern og klimaendringene, har vært at oppgaven virker så uoverkommelig, men Ted Forslund mener at Seco Tools’ mål om å være 90 % sirkulære innen 2030 er oppnåelig. «Det er viktig å samarbeide med leverandørene og kundene våre om å ta på seg denne globale utfordringen. Hvis vi gjør det, kan vi skape mer valuta for pengene med mindre avfall samtidig som vi driver på en måte som tar vare på planeten vår – dette er igjen noe alle tjener på», avslutter han.

For mer informasjon om sirkulær økonomi kan du kontakte din lokale Seco representant eller besøke siden vår 

NFV region crop

Norsk Forening for Vedlikehold har kommet godt gjennom koronaåret 2020

NFV håper å kunne gjenoppta fysiske møter

Mandag 12. april ble årsmøtet i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), selvsagt digitalt. Virksomheten har holdt seg på et godt nivå. Medlemsmassen er stabil, og økonomien er sund. 2020 har stått i omstillingen og digitaliseringens år. Både styret og administrasjonen har gjort en formidabel innsats.

Les mer
Tine crop

Lokale råvarer og resirkulering gjør at Tine oppleves som Norges mest bærekraftige merkevare

Forbrukerne legger større vekt på innenlands produksjon

Europas største merkevarestudie på bærekraft, Sustainable Brand Index, lanserte i dag den offisielle listen over hvilke merkevarer som oppfattes å være mest bærekraftige i Norge.  I år er det meieriproduktleverandøren Tine som topper listen, noe som blant annet skyldes deres bidrag til kortreist mat og resirkulering.

Les mer
EOS_systems crop

Norske bedrifter omfavner industriell 3D-printing

Additiv produksjon er avgjørende for innovasjon og store kostnadsbesparelser

For at norske produsenter skal få hjelp til å utnytte potensialet i additiv produksjon (AM) fullt ut, har Innovasjon Norge Tyskland, i samarbeid med NCE iKuben og Norsk Katapult (Siva), lansert et AM-akseleratorprogram med 8 norske selskaper fra ulike bransjer. Programmet er det første i sitt slag i Norge, og selskapene får eksperthjelp og praktisk støtte fra Innovasjon Norge i Tyskland og EOS, som er blant de ledende på verdensbasis innen ekspertise og teknologi på området industriell 3D-printing.

Les mer
804500502

Gavdi setter medarbeideropplevelsen i fokus på fremtidens arbeidsplass

Dekker alle HR-aspekter en virksomhet trenger

SAP og Gavdi utvider deres samarbeid ved å tilby SAP SuccessFactors HR Cloud-løsninger i Norge. Det er en aktør med erfaring som nå trår inn i det norske markedet for digitale HR-løsninger. Gavdi har siden 1999 solgt, utviklet og implementert SAPs HR-løsninger, og har på den måten også vært med helt fra start, da SAP SuccessFactors ble introdusert i 2012.

Les mer