Patrik olsson

Styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndter

SINTEF med i oppstarten av Sveriges største CO2-fangstanlegg

26. mai ble Sveriges største testanlegg for fangst av CO2 ved Preems raffineri i Lysekil igangsatt. I pilotprosjektet "Preem CCS" vil hele verdikjeden analyseres, fra fangst til lagring av CO2. Prosjektet vil legge til rette for at flere selskaper kan bruke teknologien og redusere CO2-utslippene.

- Jeg er glad for at SINTEF kan bidra til uvikling av hele verdikjeden i dette viktige svensk-norske CCS-samarbeidet. SINTEF har jobbet med CO2-håndtering i mer enn tretti år, som vi nå kan bruke for å bidra til utslippskutt i Sverige, og samtidig styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF.

Fra fangst i Sverige til lagring i Norge

I pilotprosjektet vil hele verdikjeden evalueres; fra fangst på raffineriet, lokal lagring, transport på skip til det planlagte mellomlageret utenfor den norske vestkysten og derfra i rør til selve lagringen i undergrunnen.

Testanlegget vil i 2020 fange opp CO2 fra røykgassene som kommer fra Preems hydrogengassanlegg ved Lysekil-raffineriet. Resultatene fra pilotprosjektet vil bli offentliggjort, for at flere skal kunne bruke teknologien og redusere deres CO2-utslipp. 

Stor brikke i puslespillet

Teknologien for å fange opp og lagre CO2 er et viktig verktøy for å redusere klimagassutslipp lokalt, og vil samtidig bidra til realisering av Sveriges klimamål. For Preem er dette en stor brikke i puslespillet for å redusere CO2 -utslipp fra prosessen og bli et klimanøytralt selskap innen år 2045. Målet er at testene skal danne grunnlaget for et CCS-anlegg i full skala som kan være i drift innen 2025.

- Vi ser karbonfangst og -lagring som et viktig tiltak for å redusere globale karbonutslipp. For Preem kan et fullskala CCS-anlegg i utgangspunktet redusere utslippene fra Lysekil-raffineriet med 500 000 tonn per år, som er nær en tredjedel av raffineriets totale CO2 -utslipp, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem.

Selve lagringen av CO2 er planlagt å finne sted i Norge, som ligger langt fremme på området og har bedre geologiske forhold for lagring enn Sverige. Preem skrev i fjor under en intensjonserklæring om å samarbeide med Northern Lights-prosjektet. Northern Lights er et prosjekt der Equinor, Shell og Total utvikler transportkjeden med skip, mellomlager på land, samt rørtransport og injeksjon til en formasjon som er egnet for permanent CO2 -lagring under Nordsjøen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Aker Solutions, Chalmers teknologiske universitet, Equinor og SINTEF. Det svenske energibyrået og det norske forsknings- og utviklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering

Skydda vernesko crop

Skydda på lag med Reebok: Lanserer unik vernesko

Er perfekt for arbeideren som står, går mye og er fysisk aktiv på jobb

Sportsgiganten Reebok tar steget ut i arbeidslivet. I samarbeid med den verdenskjente merkevaren tilbyr Skydda nå vernesko designet med sportsteknologi. - Det er gøy, og ikke minst inspirerende for oss i Skydda å kunne tilby Reebok-sko til det nordiske HMS-markedet.

Les mer
Egil Reidar Orsal

Lossing av dekksutstyr til Nexans Aurora

Totalt skal tre båtlaster med toppsideutstyr lossast ved Ulstein Verft

I løpet av eit par hektiske dagar har heile 197 løft med dekksutstyr til kabelleggingsskipet Nexans Aurora vorte løfta på land ved Ulstein Verft. Det største enkeltløftet var ein kabel-capstan som åleine veg 176 tonn.

Les mer
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Konsepter for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold er viktig

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

Les mer
MDV 03 20 kollasj crop

Min Drift og Vedlikehold 03 2020 er publisert

Skal industrien fortsatt kunne konkurrere er vi avhengig av å få inn kvalifisert arbeidskraft skriver Norsk Industri. Dette utsagnet viser hvor avhengig det norske samfunnet er av kvalifisert arbeidskraft. Det er en pågående diskusjon om retningen på utdanningen i Norge.

Les mer