grønn cermaq med logo styrbord 2 crop

Gjør at fartøyet vil kunne bidra til å halvere årlig drivstoff-forbruk

Sletta Verft leverer utslippsfri servicebåt til Cermaq Norway

Cermaq Norway signerte like før jul en kontrakt med Sletta Verft i Aure om bygging av en 20 meters servicebåt. Båten vil ha grønn profil, og skal utrustes med diesel-elektrisk løsning og en batteripakke som gjør at det kan jobbe utslippsfritt og uten motorstøy ved merdekanten gjennom en hel arbeidsdag.

Servicebåten skal utrustes med diesel-elektrisk løsning og en stor batteripakke på 1000 kWh fra Elmarin AS, som per i dag vil bli bransjeledende. Dette gjør at fartøyet vil kunne bidra til å halvere årlig drivstoff-forbruk og CO2-utslipp sammenlignet med et konvensjonelt fremdriftssystem uten batteri. Fartøyet er et velprøvd design av typen Macho 20 som kommer fra Møre Maritime AS i Kristiansund.

Cermaq er en av Norges største matprodusenter, med en daglig produksjon på mer enn 1 millioner måltider med sunn og bærekraftig laks. Cermaq har satt seg som mål å redusere klimaavtrykket i hele verdikjeden, og har som et ledd i dette startet jobben med å elektrifisere flåten både ved å investere i nybygg og ved konvertering til hybriddrift for eksisterende fartøy.

"I Cermaq Norway har vi satt oss som mål å redusere våre CO2-utslipp betydelig i løpet av de neste årene, og denne investeringen er ett av grepene vi gjør for å oppnå dette målet", sier Frode Holmvaag, Leder Sjø, Nordland i Cermaq Norway. "Med den grønne profilen vil fartøyet også være uten motorstøy, noe som er en stor fordel for våre ansatte på merdekanten", sier Holmvaag.

Skipet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god driftsvennlighet. Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 20 m3 gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk. Fartøyet blir verftets byggenummer 202. Dimensjonene blir på 19,9 meter x 10,6 meter og båten skal bygges i stål.

"Cermaq er et nytt bekjentskap for oss og Sletta Verft takker for tilliten. Vi ser frem til et godt samarbeid, og til å levere nok et innovativt servicefartøy", sier Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta verft.

Fartøyet skal etter planen overleveres i september 2023.

vartdal plast JanEndreVartdal_SnorreJonassen crop

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Fra venstre; Jan Endre Vartdal og Snorre Jonassen

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner.

Les mer
Grønt skifte crop

Ny avtale styrker samarbeidet om grønn næringsutvikling og vekst

Krever innovasjon og nytenkning,

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova har nå signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Les mer
NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Er tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Les mer
industry-4-0-feature-crop

Hvordan føre virksomheten inn i den fjerde industrielle revolusjonen

Å oppnå noe stort eller komplekst tar tid. Ta for eksempel det å produsere en bil. 30 000 deler skal settes sammen, noe som kan kreve over 17 timer monteringsarbeid. Komponentene monteres etter en nøye planlagt plan. På samme måte bør implementering av Industry 4.0-teknologier også tas litt etter litt, og gradvis legge til lag for å bygge et vellykket og robust system.

Les mer