LEAN crop

Resultatet av forprosjektet ble så bra at alle bedriftene ville gå videre

Små skritt gir milliongevinster

Seks namsosbedrifter har startet en «Lean-reise» som allerede har gitt svært positive effekter. Maintech har bidratt med kompetanse og prosjektledelse. Bedrifter som arbeider sammen i bedriftsnettverk gir ofte gode resultater. Seks bedrifter på Namsos så at de hadde behov for et mer systematisk forbedringsarbeid.

Så gikk de i gang med et Lean-prosjekt. Og resultatene er imponerende.

Våren 2017 tok fagråd for industri og transport i Namsos næringsforening opp Lean som tema. Flere bedrifter hadde behov for å gjøre forbedringer i produksjonen, men så at det var vanskelig å ta tak i dette på en god måte på egen hånd. Ideen kom opp om å gjøre et forprosjekt, og seks bedrifter meldte seg interessert. I forprosjektet skulle det gjøres en analyse av hver enkelt bedrift; en såkalt ståstedsanalyse. Konsulentselskapet Maintech AS ble leid inn til å gjøre jobben.

Resultatet av dette ble så bra at alle bedriftene ville gå videre med å gjøre konkrete tiltak. Prosjektet ble ferdig på nyåret 2019, og resultatene er svært gode. Til sammen har bedriftene gjort forbedringer beregnet til 1,5 mill. kroner. Og det sier de er forsiktig vurdert.

Dette prosjektet har blitt en suksess fordi bedriftene har:

1. Engasjert alle medarbeiderne
2. Hatt en åpen tilnærming
3. Lært av hverandre
4. Presentert egne forbedringsresultater for hverandre – nødvendig press

Og, ikke minst - drahjelp og god kjemi med Maintech som sto for kompetanse, praktisk erfaring og prosjektledelse. Resultatene fra dette Lean-prosjektet er et flott utgangspunkt for videre målrettet jobbing med kontinuerlig forbedring.

Mongstad

Scana-selskap tildelt treårig vedlikeholdskontrakt med en estimert kontraktsverdi på 1,8 milliarder

Equinor har tildelt Scana-eide PSW Technology en treårig kontrakt på vedlikeholdstjenester til raffineriet på Mongstad. Avtalen har en estimert verdi på 200 millioner kroner i året og inneholder opsjoner på ytterligere seks år. – For PSW er dette en game changer, sier Oddbjørn Haukøy, konserndirektør i Scana og en av grunnleggerne av PSW tilbake i 2007.

Les mer
Schneider smarte_frekvensomformere crop

Norsk produksjonsindustri går daglig glipp av opptil 30 prosent energibesparelser

Industrien etterspør opplæring innen smarte frekvensomformere. Ved å utnytte deres fulle potensiale, kan produksjonsprosesser fort senke energikostnader med opptil 30 prosent.

Les mer
ELD-2202-1k (002) crop

Risikoen for cyberangrep har aldri vært større

I dag ser vi andre former for digitale trusler enn vi gjorde for bare et år sid

Cyberkriminelle retter seg i økende grad mot offentlig infrastruktur, herunder kritisk produksjonsvirksomhet, og dette kan ramme oss alle. Derfor ruster Eldor opp med spesialutdannede cybersecurity-medarbeidere.

Les mer
KUKA Lorentsson crop

Suksess for KUKA Nordic med sterk vekst i 2022 og gode utsikter for i år

KUKA er langt fremme når det gjelder programvare og digitale løsninger

Det går bra for KUKA Nordic, og for å oppfylle løftet om å bringe robotkunnskap ut til folket – Robots for the People – starter de nå opp med månedlige kurs i programvaren KUKA.Sim. – KUKA.Sim er et produkt som gjør livet betydelig enklere for en system-
integrator, sier Micael Amandusson, channel manager ved KUKA Nordic, som ser tilbake på et svært vellykket år for selskapet.

Les mer