smart-factory-brochure-crop

Smart Operations

Teknologiendringer skaper muligheter og utfordringer. Jo mer omfattende og raske endringene er, dess vanskeligere er det for brukerne å håndtere situasjonen. I dag endrer teknologien seg raskere enn noen gang tidligere. De fleste industribedrifter trenger hjelp til å finne hvorledes eget selskap skal ta ny teknologi i bruk. Sentralt for mange bedrifter er konvergensen mellom IT og OT. Deloitte, med bakgrunn i IT, har utviklet et konsept for å hjelpe industribedrifter til å få gode løsninger på IT/OT problematikken.

Deloitte er kanskje mest kjent som et verdensomspennende rådgivnings, revisjons og
advokatfirma. Men med over 100.000 som jobber med tech prosjekter er de en av de ledende selskapene i verden også på IT. Men Deloitte er mer enn det, og har utviklet helhetlige industrielle konsepter som Smart Operations er et viktig eksempel på.

Smart Operations er et helhetlig konsept der teknologi er en viktig muliggjører, men alene ikke 
nok til å skape verdi. Det er i samspillet mellom prosesser, organisasjon & mennesker og teknologi verdiene skapes, der en også må ta hensyn til modenhet en har innen disse områdene for å lykkes. Vi jobber svært tett med våre Tyske kolleger, da vi opplever at Norsk industri har mye å lære av Tysk Industri forteller Torbjørn Martinussen og Frode Stensletten Som begge er eksperter innen OT domene i Smart Operations. Under Hannover messen, verdens største industri messe traff vi Chris Fangmann fra Deloitte Smart Operations i Tyskland. Vi erfarte for noen år siden at det var utfordringer i å få administrative IT systemer og tekniske OT-systemer til å kommunisere med hverandre. 

Last ned hele artikkelen her.

MoreScope crop

Nysnø Klimainvesteringer, SINTEF Venture og FinStart Nordic investerer i MoreScope AS

Nysnø Klimainvestering (Nysnø), SINTEF Venture VI, FinStart Nordic og eksisterende aksjonærer investerer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope AS. MoreScope AS leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innenfor energi, sjømat, industri og finans, og kan med ny kapital styrke sin posisjon og vekst i det nordiske markedet.

Goodtech Alginor crop

Goodtech bidrar til ledende produksjon hos Alginor

19. juni i år annonserte Alginor at selskapet har sikret finansiering til prosesseringslinjene i sitt nye bioraffineri på Avaldsnes. Goodtech kan i dag kunngjøre at konsernet har inngått avtale med Alginor om å levere avansert prosessteknologi til Alginors bioraffineri. Konkurransedyktig produksjon av næringsmiddel er et strategisk satsingsområde for Goodtech, og prosjektet skal bidra til at Alginor når en markedsledende produksjon.

smart-factory-brochure-crop

Smart Operations

Teknologiendringer skaper muligheter og utfordringer. Jo mer omfattende og raske endringene er, dess vanskeligere er det for brukerne å håndtere situasjonen. I dag endrer teknologien seg raskere enn noen gang tidligere. De fleste industribedrifter trenger hjelp til å finne hvorledes eget selskap skal ta ny teknologi i bruk. Sentralt for mange bedrifter er konvergensen mellom IT og OT. Deloitte, med bakgrunn i IT, har utviklet et konsept for å hjelpe industribedrifter til å få gode løsninger på IT/OT problematikken.

APX crop

Mange nye krav dekkes i en og samme løsning

Byggevareprodusenten, Isola, er først ute med å dekke nye EU-krav som Åpenhetsloven (ESG), Digitalt Produkt Pass (DPP), og miljødata (EPD).  Med på løsningen følger det også med en WEB-basert pakkseddel hvor innholdet linkes direkte til dokumenterte data.