1190206383

Sweco vunnet betydelige rammeavtaler med Statnett 

Sweco er tildelt rammeavtaler for både prosjektering og byggherretjenester for Statnett. Volumet for Sweco er stipulert til over 500 millioner kroner, over de neste fire årene, med opsjon for fire nye år. Elektrifisering av det norske samfunnet er nøkkelen for å redusere klimagassutslippene og nå Norges klimamål. Styrking av kraftnettet er derfor helt avgjørende når alle sektorer i samfunnet skal avkarboniseres.

 

- Norge skal bruke mindre fossil energi. Utbygging av kraftproduksjon er helt sentralt for elektrifiseringen og en mer bærekraftig energifremtid. Et opprustet kraftnett skal kunne håndtere betydelige mengder ny fornybar energi som vind og sol, en mer utslippsfri transportsektor og støtte opp under at grønne industrier kan etablere seg i Norge, for å nevne noe, sier Rasmus Nord, administrerende direktør for Sweco Norge.

Dobler utbyggingstakten av kraftnett

Sweco har vært sentral i utformingen av kraftsystemet i Norge i over 100 år, og har lang erfaring med Statnett-prosjekter.

- Når Statnett nå skal doble utbyggingstakten i årene som kommer er vi svært glad for å kunne fortsette vårt solide samarbeid med dem. Vi har jobbet systematisk over tid med å bygge kompetanse og kapasitet på dette området, og er stolt over at vi som selskap vinner slike store avtaler uten underleverandører eller partnere. Vi er svært godt rustet til å være en sentral leverandør for Statnett også i årene fremover, og ser frem til å fortsatt kunne bidra til å utvikle et robust transmisjonsnett for en bærekraftig fremtid, sier Elisabeth Baird, Divisjonsdirektør for Energi i Sweco Norge.

NORD-NORDAC-ON-PURE crop

Den nye NORDAC ON PURE Ideell for mat- og drikkeindustrien

Ideell for mat og drikke

 De desentraliserte NORDAC ON frekvensomformerne fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialdesignet for kravene til horisontal transportørteknologi. NORDAC ON PURE i vaske-down-design har nsd tupH overflatebehandling og er det riktige valget for bruk i mat- og drikkevareindustrien, spesielt når det gjelder høye hygienekrav.

Nesscco Marius (002) crop

Nessco ønsker velkommen en ny produktsjef

Nessco, en ledende leverandør av trykkluftløsninger i Norge, har ansatt ny produktsjef for kompressor og etterbehandling. Marius E. Aasheim har en mastergrad i ingeniørvitenskap fra NTNU

Xylem crop

Hva skal du pumpe

Få fagfolk og bedrifter har spesialisert seg på pumpeteknologi og valg av pumpeløsninger. I prosessindustri, og vann og avløpsbransjen er det i stor utstrekning faste installasjoner. Men ofte er det behov for en pumpeløsning kun i relativt kort tidsperiode. For ikke-permanente installasjoner kan driftsforholdene bli svært forskjellige. 

Marthe Thu

Zooca og Skretting går sammen om å utvikle en banebrytende fôr-løsning i startfôr-segmentet

Zooca® (Calanus AS), en pioner innenfor produksjon av bærekraftige marine ingredienser, og Skretting, en global innovasjonsdrevet leverandør av fôr til akvakulturnæringen, kunngjør et spennende partnerskap rettet mot utviklingen av et nyskapende og bærekraftig start-fôr. Målet er å dra nytte av Zoocas ekspertise innen høsting og prosessering av Calanus finmarchicus, bedre kjent som raudåte, en liten marin hoppekreps rik på essensielle næringsstoffer.